FeC 2629

Línia estratègica

PQ 2024 5 Competències lingüístiques

Destinataris

 1. Professorat CEIP Antoni Juan Alemany.
 2. Altres membres de la comunitat educativa i altre professorat fins un 10% que no formi part del claustre. Les persones que estiguin interessades en fer la formació hauran de sol·licitar autorització al centre, a través del CEP telefonant al 971384408.

Criteris de selecció

Si el nombre de sol·licituds supera el de places oferides, els criteris de selecció seran, per aquest ordre:

 1. L’ordre de preferència que figura a l’apartat de DESTINATARIS.
 2. L’ordre d’inscripció.

Objectius

 • Assentar les bases de la neurociència en la llengua i del procés d’aquisició del llenguatge.
 • Treballar la narrativa personal oral en tots els cursos.
 • Establir un itinerari de narrativa oral en el centre.
 • Fomentar l’ús del català com a llengua narrativa.

Continguts

 • Neurociència de la llengua.
 • Llenguatge a Infantil i a 1r i 2n cicle.
 • Narrativa oral: recursos i estratègies pel foment de l’expressió oral en català.

Metodologia

 • Basada en el model actiu de pràctica reflexiva creant debat pedagògic a través d’estructures cooperatives.
 • Part expositiva en la fase de contrast online a través de Meet.
 • S’emprarà l’entorn virtual d’aprenentatge Classroom per vehicular la formació i lliurar les transferències.

Transferència

 • Dissenyar i experimentar una activitat per treballar la narrativa oral dins de l’aula.
 • Documentar el procés de la transferència i avaluar-la segons els principis de l’avaluació formativa.

Lloc

CEIP Antoni Juan Alemany

Horari

 • Dies 13 i 20 d’octubre de 13.40 a 15.40 h
 • Dies 10 i 24 de novembre de 13.40 a 15.40 h
 • Dies 12 i 26 de gener de 13.40 a 15.40 h
 • Dies 2 i 16 de febrer de 13.40 a 15.40 h
 • Dies 16 de març i 26 d’abril de 13.40 a 15.40 h

Inscripció

Podeu fer la inscripció de dia 28 de setembre a dia 10 d’octubre de 2021 de la manera següent:

 1. Entrau al Portal del personal https://www.caib.es/pfunciona (teniu un accés directe a la columna esquerra d’aquesta pàgina). El professorat que no disposi de compte d’usuari, no podrà accedir al Portal del Personal. Al menú principal de l’esquerra trobareu Formació dels DOCENTS. Clicau Sol·licitud cursos i seleccionau CEP DE MENORCA.
 2. Us sortirà la llista de totes les activitats. Clicau a l’apartat INSCRIU-TE de l’activitat i emplenau tots els camps del formulari de la sol·licitud. Actualitzau les dades d’acord amb la vostra situació actual si s’escau, especialment el centre de destinació, el correu electrònic i el telèfon (millor un mòbil) ja que seran les dades de contacte per gestionar la inscripció i la llista d’espera.
 3. La llista d’admesos provisional es publicarà dia 11 d’octubre de 2021. Podreu consultar si heu estat admesos cercant aquesta activitat al Portal del personal, al menú de l’esquerra Formació dels DOCENTS, Sol·licitud cursos seleccionant CEP DE MENORCA. La llista d’espera, si s’escau, es publicarà també a la mateixa pàgina.
 4. Una vegada que hagi sortit la llista, si estau admesos, el CEP confirmarà la vostra assistència.

IMPORTANT: si una persona confirma i no participa en l’activitat sense una causa justificada, les sol·licituds de participació en altres activitats formatives del mateix curs escolar seran les darreres que es tindran en compte.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS: la tramitació d’una sol·licitud d’inscripció a una activitat formativa implica el següent tractament de dades personals: https://www.caib.es/govern/rest/arxiu/4784452.

Avaluació i certificació

 • Assistència almenys al 85% de les hores de la formació. Participació activa en totes les sessions.
 • Realització i lliurament de la transferència.
 • Una vegada finalitzat el procés de certificació, l’activitat es tancarà.
 • En aquest moment us enviarem un correu electrònic a l’adreça que heu posat a la vostra sol·licitud.
 • Si heu certificat, podreu veure la formació al vostre portal, apartat Formació dels docents, Activitats internes.
 • Si no la podeu veure, és que no la teniu certificada. Us podeu posar en contacte amb el servei organitzador per a qualsevol aclariment.
 • Disposau d’un termini de 90 dies des de l’enviament del correu electrònic per presentar una reclamació al servei organitzador, si s’escau.

Coordinació i informació

 • Chinca Pujol, assessora Lingüística, Social i Artística (cpujol@cepdemenorca.cat).
 • Joana Saiz, coordinadora de la formació i secretària del centre CEIP Antoni Juan Alemany

Formador

Maria Mateo

Coordinadora de formació de ” Cuentos para Crecer”, plataforma de formació online amb una trajectòria de més de 8 anys, especialitzada en les àrees d’educació emocional i lecto-escriptura per a la divulgació, la formació, l’acompanyament als professionals i a les famílies.
Guia Montessori AMI -Casa dels Nens ( 3- 6 anys) i formada en Neurociència de la Lecto-escriptura (formació amb Stanislas Dehaene i Judy Willis), i consciència fonològica. Coach de Família, certificada en Disciplina Positiva en la família i a l’aula.

Àrea

Llengua i literatura catalana

Modalitat

Formació en el centre