FeC 2628

Línia estratègica

PQ 2024 6 Competències STEAM i competència digital

Destinataris

 1. Professorat del CEIP Castell de Santa Àgueda.
 2. Altres membres de la comunitat educativa i altre professorat fins un 10% que no formi part del claustre. Les persones que estiguin interessades en fer la formació hauran de sol·licitar autorització al centre, a través del CEP telefonant al 971384408.

Criteris de selecció

Si el nombre de sol·licituds supera el de places oferides, els criteris de selecció seran, per aquest ordre:

 1. L’ordre de preferència que figura a l’apartat de DESTINATARIS.
 2. L’ordre d’inscripció.

Objectius

 • Treballar aspectes metodològics i pràctics a tenir en compte en la resolució de problemes matemàtics.
 • Unificar criteris en l’enfocament competencial de la ressolució de problemes.
 • Incorporar continguts en els problemes matemàtics.
 • Fomentar la reflexió compartida i l’intercanvi d’idees.

Continguts

 • Procés de ressolució de problemes i informes.
 • Textos matemàtics: com obtenir dades, premisses i variables.
 • Dinàmiques col·laboratives.
 • Eines matemàtiques. Resultats, solucions i exposicions.
 • Les hipòtesis de treball.

Metodologia

 • Sessió 1 establir pautes metodològiques de la formació i instituir-nos com a grup d’aprenentatge.
 • Sessions 2, 3, 4, 5, 6 i 7 pràctica reflexiva.
 • Presentació de principis metodològics i exemples de tasques per, a continuació, establir criteris de realització i de qualitat comuns i adaptats i decisió de condicions per portar a terme la transferència.
 • Sessió 8 d’avaluació de transferència.
 • Dins els mesos de gener i febrer es treballarà la transferència a l’aula.

Transferència

 • Es portarà a terme un procés de resolució de problemes adaptat a cada etapa i nivell programats sobre els criteris de realització i qualitat consensuats i en els termes acordats.
 • L’activitat d’aula es documentarà i s’exposarà a la resta de membres de l’equip d’aprenentatge de forma que sigui possible una avaluació conjunta.

Lloc

CEIP Castell de Santa Àgueda

Horari

 • Dia 28 de setembre de 2021 de 15.15 a 17.45 h
 • Dies 15 i 19 d’octubre de 2021 16 a 18.30 h
 • Dies 2 i 30 de novembre de 2021 de 16 a 18.30 h
 • Dia 18 de gener de 2022 de 16 a 18.30 h
 • Dia 8 de març de 2022 de 16 a 18.30 h
 • Dia 5 d’abril de 2022 de 15.30 a 18 h

Inscripció

Podeu fer la inscripció de dia 27 de setembre a dia 4 d’octubre de 2021 de la manera següent:

 1. Entrau al Portal del personal https://www.caib.es/pfunciona (teniu un accés directe a la columna esquerra d’aquesta pàgina). El professorat que no disposi de compte d’usuari, no podrà accedir al Portal del Personal. Al menú principal de l’esquerra trobareu Formació dels DOCENTS. Clicau Sol·licitud cursos i seleccionau CEP DE MENORCA.
 2. Us sortirà la llista de totes les activitats. Clicau a l’apartat INSCRIU-TE de l’activitat i emplenau tots els camps del formulari de la sol·licitud. Actualitzau les dades d’acord amb la vostra situació actual si s’escau, especialment el centre de destinació, el correu electrònic i el telèfon (millor un mòbil) ja que seran les dades de contacte per gestionar la inscripció i la llista d’espera.
 3. La llista d’admesos provisional es publicarà dia 28 de setembre de 2021. Podreu consultar si heu estat admesos cercant aquesta activitat al Portal del personal, al menú de l’esquerra Formació dels DOCENTS, Sol·licitud cursos seleccionant CEP DE MENORCA. La llista d’espera, si s’escau, es publicarà també a la mateixa pàgina.
 4. Una vegada que hagi sortit la llista, si estau admesos, el CEP confirmarà la vostra assistència.

IMPORTANT: si una persona confirma i no participa en l’activitat sense una causa justificada, les sol·licituds de participació en altres activitats formatives del mateix curs escolar seran les darreres que es tindran en compte.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS: la tramitació d’una sol·licitud d’inscripció a una activitat formativa implica el següent tractament de dades personals: https://www.caib.es/govern/rest/arxiu/4784452.

Avaluació i certificació

 • A l’última sessió s’avaluarà la transferència i la formació.
 • Per certificar s’ha d’haver assistit a un mínim d’un 85% de les sessions presencials, haver participat activament en les dinàmiques col·laboratives i haver portat a terme la transferència amb la qualitat suficient.
 • Una vegada finalitzat el procés de certificació, l’activitat es tancarà.
 • En aquest moment us enviarem un correu electrònic a l’adreça que heu posat a la vostra sol·licitud.
 • Si heu certificat, podreu veure la formació al vostre portal, apartat Formació dels docents, Activitats internes.
 • Si no la podeu veure, és que no la teniu certificada.
 • Us podeu posar en contacte amb el servei organitzador per a qualsevol aclariment.
 • Disposau d’un termini de 90 dies des de l’enviament del correu electrònic per presentar una reclamació al servei organitzador, si s’escau.

Coordinació i informació

 • Joan Forcada, assessor de Metodologies d’aprenentage i de les dinàmiques de l’ensenyament del CEP de Menorca. (jforcada@cepdemenorca.cat)
 • Antonia Bosch Capó, coordinadora de la formació i directora del centre CEIP Castell de Sta. Àgueda

Àrea

Matemàtiques

Modalitat

Formació en el centre