FeC 2627

Línia estratègica

PQ 2024 2 Convivència i benestar físic i emocional

Destinataris

 1. Professorat CEIP Mare de Deu del Toro Ciutadella.
 2. Altres membres de la comunitat educativa i altre professorat fins un 10% que no formi part del claustre. Les persones que estiguin interessades en fer la formació hauran de sol·licitar autorització al centre, a través del CEP telefonant al 971384408.

Criteris de selecció

Si el nombre de sol·licituds supera el de places oferides, els criteris de selecció seran, per aquest ordre:

 1. L’ordre de preferència que figura a l’apartat de DESTINATARIS.
 2. L’ordre d’inscripció.

Objectius

 • Millorar les competències interpersonals del professorat.
 • Adquirir estratègies i recursos per incidir de manera positiva en el clima de centre i en la gestió de conflictes.

Continguts

 • Les competències interpersonals.
 • Estratègies de resolució de conflictes.
 • Gestió dels espais del centre (pati).

Metodologia

 • Les persones participants faran una primera sessió de presa de consciència per establir clarament els objectiu i l’objecte de la formació. La ponent durà a terme les sessions 2 i 3.
 • Basada en el model actiu de pràctica reflexiva creant debat pedagògic a través d’estructures cooperatives.
 • Utilitzarem l’entorn virtual d’aprenentatge Classroom.

Transferència

 • Les persones participants hauran de portar a l’aula dinamiques de convivència.
 • Documentaran les experiències d’aula per poder avaluar-les.
 • Faran l’avaluació de la transferència tenint en compte tots els seus components: recollida de dades, anàlisi de les dades i posada en comú dels judicis corresponents i presa de decisions.

Lloc

CEIP MARE DE DEU DEL TORO CIUTADELLA

Horari

 • Dia 25 d’octubre de 16 a 18 h.
 • Dia 6 i 13 de novembre de 9 a 13 h.
 • Dia 15 i 29 de novembre, 24 de gener de 16 a 19 h.
 • Dia 21 de febrer de 16 a 20 h.
 • Dia 7 de març de 16 a 18 h.

Inscripció

Podeu fer la inscripció de dia 28 de setembre a dia 21 d’octubre de 2021 de la manera següent:

 1. Entrau al Portal del personal https://www.caib.es/pfunciona (teniu un accés directe a la columna esquerra d’aquesta pàgina). El professorat que no disposi de compte d’usuari, no podrà accedir al Portal del Personal. Al menú principal de l’esquerra trobareu Formació dels DOCENTS. Clicau Sol·licitud cursos i seleccionau CEP DE MENORCA.
 2. Us sortirà la llista de totes les activitats. Clicau a l’apartat INSCRIU-TE de l’activitat i emplenau tots els camps del formulari de la sol·licitud. Actualitzau les dades d’acord amb la vostra situació actual si s’escau, especialment el centre de destinació, el correu electrònic i el telèfon (millor un mòbil) ja que seran les dades de contacte per gestionar la inscripció i la llista d’espera.
 3. La llista d’admesos provisional es publicarà dia 22 d’octubre de 2021. Podreu consultar si heu estat admesos cercant aquesta activitat al Portal del personal, al menú de l’esquerra Formació dels DOCENTS, Sol·licitud cursos seleccionant CEP DE MENORCA. La llista d’espera, si s’escau, es publicarà també a la mateixa pàgina.
 4. Una vegada que hagi sortit la llista, si estau admesos, el CEP confirmarà la vostra assistència.

IMPORTANT: si una persona confirma i no participa en l’activitat sense una causa justificada, les sol·licituds de participació en altres activitats formatives del mateix curs escolar seran les darreres que es tindran en compte.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS: la tramitació d’una sol·licitud d’inscripció a una activitat formativa implica el següent tractament de dades personals: https://www.caib.es/govern/rest/arxiu/4784452.

Avaluació i certificació

 • Participar activament en les diferents fases de la formació.
 • Portar a terme de manera correcte el que hem especificat a l’apartat de transferència.
 • Assistir al 85% de la formació.
 • Una vegada finalitzat el procés de certificació, l’activitat es tancarà.
 • En aquest moment us enviarem un correu electrònic a l’adreça que heu posat a la vostra sol·licitud.
 • Si heu certificat, podreu veure la formació al vostre portal, apartat Formació dels docents, Activitats internes.
 • Si no la podeu veure, és que no la teniu certificada.
 • Us podeu posar en contacte amb el servei organitzador per a qualsevol aclariment.
 • Disposau d’un termini de 90 dies des de l’enviament del correu electrònic per presentar una reclamació al servei organitzador, si s’escau.

Coordinació i informació

 • Josep Piris, assessor de Convivència i de les competències socials i emocionals del CEP de Menorca. (jpiris@cepdemenorca.cat)
 • Maria Bagur, coordinadora de la formació.

Formadors

Agnès Vallvé Cordomí

Mestra de Primària des de fa 31 anys, dels quals 5 va ser directora i 6 cap d’estudis. Mare de tres fills. Ha fet quatre anys de formació en Educació Psico-socio-emocional. Va participar en un assessorament sobre Pedagogia de la mort. Ha rebut formació en Treball Cooperatiu, PNL (Programació Neurolingüística), Pedagogia Sistèmica i Eneagrama. Fa xerrades i tallers d’Educació Emocional per a educadors (mestres, pares i mares, monitors de menjador i caps d’agrupaments escoltes). Té molts anys d’experiència en l’acompanyament de joves en moviments. Actualment mestra de l’escola L’Univers de Gràcia.

Guiomar Manrique Ruiz

Mestra d’Educació Primària des de fa 14 anys, dels quals ha estat mestra d’educació
especial durant tres cursos, tant en centres ordinaris de primària com en centres d’educació especial.
Diplomada en Educació Primària i en Educació Especial.
Llicenciada en Psicopedagogia. També ha treballat d’educadora en tallers ocupacionals.
Ha col·laborat en teràpies amb nens amb Síndrome d’Asperger. Ha rebut formació en PNL (Programació
Neurolingüística) i en Educació Emocional.
Fa xerrades i tallers d’Educació Emocional per a educadors (mestres, pares i mares, monitors de menjador i caps d’agrupaments escoltes).

Àrea

Totes

Modalitat

Formació en el centre