FeC 2626

Línia estratègica

PQ 2024 1 Metodologies i avaluació competencials i inclusives

Destinataris

 1. Professorat CEIP Sant Lluis.
 2. Altres membres de la comunitat educativa i altre professorat fins un 10% que no formi part del claustre. Les persones que estiguin interessades en fer la formació hauran de sol·licitar autorització al centre, a través del CEP telefonant al 971384408.

Criteris de selecció

Si el nombre de sol·licituds supera el de places oferides, els criteris de selecció seran, per aquest ordre:

 1. L’ordre de preferència que figura a l’apartat de DESTINATARIS.
 2. L’ordre d’inscripció.

Objectius

 • Descriure la seqüència de les sessions de filosofia.
 • Millorar la conversa filosòfica.
 • Relacionar la conversa filosòfica amb les estratègies de comprensió.

Continguts

 • La conversa filosòfica i la seva connexió amb altres tipus de conversa. L’organització i el desenvolupament de les sessions de filosofia.
 • Filosofia i estratègies de comprensió.

Metodologia

 • Les persones participants faran una primera sessió de presa de consciència per establir clarament els objectius i l’objecte de la formació.
 • La ponent durà a terme les sessions 2 i 3.
 • Basada en el model actiu de pràctica reflexiva, creant debat pedagògic a través d’estructures cooperatives.
 • Utilitzarem l’entorn virtual d’aprenentatge Classroom.

Transferència

 • Les persones participants hauran de portar a l’aula les activitats dissenyades.
 • Documentaran les experiències d’aula per poder avaluar-les.
 • Faran l’avaluació de la transferència tenint en compte tots els seus components: recollida de dades, anàlisi de les dades i posada en comú dels judicis corresponents i presa de decisions.

Lloc

CEIP SANT LLUIS

Horari

 • Dia 9 de novembre de 16 a 18 h
 • Dia 26 de novembre de 17 a 19 h
 • Dia 27 de novembre de 9 a 13 h
 • Dia 30 de novembre de 16 a 18.30 h
 • Dia 11 de gener de 16 a 18.30 h
 • Dia 25 de gener de 16 a 18.30 h
 • Dia 8 de febrer de 16 a 18.30 h
 • Dia 8 de març de 16 a 18 h

Inscripció

Podeu fer la inscripció de dia 4 a dia 31 d’octubre de 2021 de la manera següent:

 1. Entrau al Portal del personal https://www.caib.es/pfunciona (teniu un accés directe a la columna esquerra d’aquesta pàgina). El professorat que no disposi de compte d’usuari, no podrà accedir al Portal del Personal. Al menú principal de l’esquerra trobareu Formació dels DOCENTS. Clicau Sol·licitud cursos i seleccionau CEP DE MENORCA.
 2. Us sortirà la llista de totes les activitats. Clicau a l’apartat INSCRIU-TE de l’activitat i emplenau tots els camps del formulari de la sol·licitud. Actualitzau les dades d’acord amb la vostra situació actual si s’escau, especialment el centre de destinació, el correu electrònic i el telèfon (millor un mòbil) ja que seran les dades de contacte per gestionar la inscripció i la llista d’espera.
 3. La llista d’admesos provisional es publicarà dia 1 de novembre de 2021. Podreu consultar si heu estat admesos cercant aquesta activitat al Portal del personal, al menú de l’esquerra Formació dels DOCENTS, Sol·licitud cursos seleccionant CEP DE MENORCA. La llista d’espera, si s’escau, es publicarà també a la mateixa pàgina.
 4. Una vegada que hagi sortit la llista, si estau admesos, el CEP confirmarà la vostra assistència.

IMPORTANT: si una persona confirma i no participa en l’activitat sense una causa justificada, les sol·licituds de participació en altres activitats formatives del mateix curs escolar seran les darreres que es tindran en compte.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS: la tramitació d’una sol·licitud d’inscripció a una activitat formativa implica el següent tractament de dades personals: https://www.caib.es/govern/rest/arxiu/4784452.

Avaluació i certificació

 • Participar activament en les diferents fases de la formació.
 • Portar a terme de manera correcta el que hem especificat a l’apartat de transferència.
 • Assistir al 85% de la formació.
 • Una vegada finalitzat el procés de certificació, l’activitat es tancarà.
 • En aquest moment us enviarem un correu electrònic a l’adreça que heu posat a la vostra sol·licitud.
 • Si heu certificat, podreu veure la formació al vostre portal, apartat Formació dels docents, Activitats internes.
 • Si no la podeu veure, és que no la teniu certificada.
 • Us podeu posar en contacte amb el servei organitzador per a qualsevol aclariment.
 • Disposau d’un termini de 90 dies des de l’enviament del correu electrònic per presentar una reclamació al servei organitzador, si s’escau.

Coordinació i informació

 • Josep Piris, assessor de Convivència i de les competències socials i emocionals del CEP de Menorca. (jpiris@cepdemenorca.cat)
 • Marta Orfila, coordinadora de la formació i directora del CEIP Sant Lluis.

Formador

Constança Pont Pons

Soc mestra d’Educació Física de Conselleria d’Educació. Govern de les Illes Balears. He estat educadora infantil a l’Aixa SDAD.COOP.LTDA.
Tinc Magisteri d’Educació Física. UIB. Palma
També tinc un Màster en Filosofia 3/18. Universitat de Girona.
Curs en Educació Activa i Viva- l’Acompanyament emocional. Associació Educació Viva i Activa. Barcelona.
Curs naixement, infància i adolescència. La prevenció en la formació del caràcter. Centre de psicomotricitat Crea’t. Palma.
Màster en Psicomotricitat. Universitat Complutense de Madrid i Psicopraxis.
Curs d’introducció i el lideratge sistèmic . Institut Gestalt i Moviemnt Sistèmic Illes Balears.
Del 2005 fins a l’actualitat, he realitzat diverses formacions pedagògiques anuals en centres educatius.

Àrea

Totes

Modalitat

Formació en el centre