FeC 2625

Línia estratègica

PQ 2024 4 Coeducació

Destinataris

 1. Professorat de l’EI es Busquerets
 2. Altres membres de la comunitat educativa i altre professorat fins un 10% que no formi part del claustre.
  Les persones que estiguin interessades en fer la formació hauran de sol·licitar autorització al centre, a través del CEP telefonant al 971384408.

Criteris de selecció

Si el nombre de sol·licituds supera el de places oferides, els criteris de selecció seran, per aquest ordre:

 1. L’ordre de preferència que figura a l’apartat de DESTINATARIS.
 2. L’ordre d’inscripció.

Objectius

 • Posar una nova mirada des de la coeducació als materials, al joc simbòlic, a les accions quotidianes, a diferents espais del centre.
 • Consensuar a nivell d’equip la intervenció educativa a les aules.

Continguts

 • Coeducació en el lleguatge i el joc simbòlic.

Metodologia

 • Basada en la pràctiva reflexiva i el treball en grup cooperatiu.
 • S’elaboraran graelles d’observació i de valoració per documentar el procés de transferència.
 • S’emprarà l’entorn virtual Classroom per vehicular la formació i per al llirement de les trasnferències.

Transferència

 • Intervenció educativa utilitzant llenguatge no sexista i inclusiu en totes les formes d’expressió oral i gestual a través d’una experiència documentada.
 • Aplicació a l’aula de materials simbòlics naturals, neutres i sense distinció de gènere, creant una experiència educativa, observant i documentat el procés.
 • S’emprarà l’entorn virtual Classroom com a canal de comunicació i per al lliurament de les transferències.

Lloc

EI Es Busquerets

Horari

 • Dia 26 d’octubre de 2021 de 16.30 a 18.30 h
 • Dia 19 de novembre de 2021 de 16.30 a 19.30 h (Alba González)
 • Dia 20 de novembre de 2021 de 10 a 13 h (Alba González)
 • Dia 30 de novembre de 2021 de 16.30 a 19.00 h
 • Dia 11 de gener de 2022 de 16.30 a 19 h
 • Dia 18 de gener de 2022 de 16.30 a 19 h
 • Dia 15 de febrer de 2022 de 16.30 a 19 h
 • Dia 22 de febrer de 2022 de 16.30 a 18.30 h

Inscripció

Podeu fer la inscripció de dia 27 de setembre a dia 20 d’octubre de 2021 de la manera següent:

 1. Entrau al Portal del personal https://www.caib.es/pfunciona. El professorat que no disposi de compte d’usuari, no podrà accedir al Portal del Personal. Al menú principal de l’esquerra trobareu Formació dels DOCENTS. Clicau Sol·licitud cursos i seleccionau CEP DE MENORCA.
 2. Us sortirà la llista de totes les activitats. Clicau a l’apartat INSCRIU-TE de l’activitat i emplenau tots els camps del formulari de la sol·licitud. Actualitzau les dades d’acord amb la vostra situació actual si s’escau, especialment el centre de destinació, el correu electrònic i el telèfon (millor un mòbil) ja que seran les dades de contacte per gestionar la inscripció i la llista d’espera.
 3. La llista d’admesos provisional es publicarà dia 20 d’octubre de 2021. Podreu consultar si heu estat admesos cercant aquesta activitat al Portal del personal, al menú de l’esquerra Formació dels DOCENTS, Sol·licitud cursos seleccionant CEP DE MENORCA. La llista d’espera, si s’escau, es publicarà també a la mateixa pàgina.
 4. Una vegada que hagi sortit la llista, si estau admesos, el CEP confirmarà la vostra assistència.

IMPORTANT: si una persona confirma i no participa en l’activitat sense una causa justificada, les sol·licituds de participació en altres activitats formatives del mateix curs escolar seran les darreres que es tindran en compte.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS: la tramitació d’una sol·licitud d’inscripció a una activitat formativa implica el següent tractament de dades personals: https://www.caib.es/govern/rest/arxiu/4784452.

Avaluació i certificació

 • Assistència almenys al 85% de les hores de formació.
 • Participació activa en les sessions de formació.
 • Experimentació a l’aula de la transferència i documentació del procés.

Una vegada finalitzat el procés de certificació, l’activitat es tancarà.
En aquest moment us enviarem un correu electrònic a l’adreça que heu posat a la vostra sol·licitud.
Si heu certificat, podreu veure la formació al vostre portal, apartat Formació dels docents, Activitats internes.
Si no la podeu veure, és que no la teniu certificada.
Us podeu posar en contacte amb el servei organitzador per a qualsevol aclariment.
Disposau d’un termini de 90 dies des de l’enviament del correu electrònic per presentar una reclamació al servei organitzador, si s’escau.

Coordinació i informació

Chinca Pujol, assessora Lingüística, Social i Artística del CEP de Menorca. (cpujol@cepdemenorca.cat)
Magdalena Mir, coordinadora i docent de l’EI Es Busquerets.

Formador

Alba Gonzalez Castellvi

Llicenciada en psicologia a la UB, postgraduada en Anàlisi i dinàmiques de grup i màster en Coaching.
He treballat sempre vinculada al feminisme i l’educació, i he estat especialment interessada en el treball amb grups com a eines de canvi i transformació personal i social.
He estat més de 10 anys fent recerca i docència al Departament de Psicologia Bàsica de la UB especialitzant-me en les temàtiques de gènere, emoció, cognició i conflicte, compaginant-ho amb el treball com a formadora i acompanyant de grups i des de l’any 2010 sóc també consultora a la UOC al Grau de Psicologia.
M’apassionen la recerca, la docència i la intervenció, tres activitats que realitzo a Coeducacció des del 2012, on també coordino projectes i gaudeixo imaginant i dissenyant nous reptes i metodologies.

Àrea

EI. Llenguatges: com. i rep.

Modalitat

Formació en el centre