FiC 2623

Línia estratègica

PQ 2024 7 Actualització tècnica i/o de col·lectius específics

Destinataris

 1. Professorat dels centres EI Cap de Creus i EI Magdalena Humbert
 2. Altres membres de la comunitat educativa i altre professorat fins un 10% que no formi part del claustre. Les persones que estiguin interessades en fer la formació hauran de sol·licitar autorització al centre, a través del CEP telefonant al 971384408.

Criteris de selecció

Si el nombre de sol·licituds supera el de places oferides, els criteris de selecció seran, per aquest ordre:

 1. L’ordre de preferència que figura a l’apartat de DESTINATARIS.
 2. L’ordre d’inscripció.

Objectius

 • Adquirir coneixements sobre les evidències científiques en relació als beneficis de la música en el desenvolupament cognitiu dels infants.
 • Millorar la socialització entre iguals i amb els adults mitjançant la música.
 • Introduir nous coneixements musicals a les dinàmiques d’aula.

Continguts

 • La música com a eina transversal que equilibra totes les àrees.
 • Creació de materials musicals per acompanyar els diferents moments educatius del centre.
 • El silenci: el so del nostre cos.
 • Musica i moviment.
 • Els objectes sonors.
 • Música i naturalesa.
 • El pati musical.

Metodologia

 • Durant tota la formació es treballarà amb les persones assitents de manera cooperativa.
 • Es treballaran les estratègies metodològiques que les docents portaran a terme a l’aula.
 • Treballarem amb l’entorn digital Google Workspace i la plataforma virtual Classroom per compartir materials i documentar la transferència.

Transferència

 • Les docents, de manera cooperativa, hauran de portar a l’aula una o més d’una activitat dissenyada segons la metodologia i continguts treballats al llarg de la formació.
 • Es documentaran les experiències d’aula per poder avaluar-les.
 • Es farà l’avaluació de la transferència tenint en compte tots els seus components: recollida de dades, anàlisi de les dades i posada en comú dels judicis corresponents i presa de decisions.

Lloc

EI Magdalena Humbert

Horari

 • Dia 13 d’octubre de 2021 de 16 a 18 h
 • Dia 20 i 21 d’octubre de 2021 de 16 a 19 h (Antonio Domingo)
 • Dia 3 i 17 de novembre de 2021 de 16 a 18.30h
 • Dia 1 i 15 de desembre de 2021 de 16 a 18.30 h
 • Dia 2 de febrer de 2021 de 16 a 18h

Inscripció

Podeu fer la inscripció de dia 27 de setembre a dia 10 d’octubre de 2021 de la manera següent:

 1. Entrau al Portal del personal https://www.caib.es/pfunciona. El professorat que no disposi de compte d’usuari, no podrà accedir al Portal del Personal. Al menú principal de l’esquerra trobareu Formació dels DOCENTS. Clicau Sol·licitud cursos i seleccionau CEP DE MENORCA.
 2. Us sortirà la llista de totes les activitats. Clicau a l’apartat INSCRIU-TE de l’activitat i emplenau tots els camps del formulari de la sol·licitud. Actualitzau les dades d’acord amb la vostra situació actual si s’escau, especialment el centre de destinació, el correu electrònic i el telèfon (millor un mòbil) ja que seran les dades de contacte per gestionar la inscripció i la llista d’espera.
 3. La llista d’admesos provisional es publicarà dia 11 d’octubre de 2021. Podreu consultar si heu estat admesos cercant aquesta activitat al Portal del personal, al menú de l’esquerra Formació dels DOCENTS, Sol·licitud cursos seleccionant CEP DE MENORCA. La llista d’espera, si s’escau, es publicarà també a la mateixa pàgina.
 4. Una vegada que hagi sortit la llista, si estau admesos, el CEP confirmarà la vostra assistència.

IMPORTANT: si una persona confirma i no participa en l’activitat sense una causa justificada, les sol·licituds de participació en altres activitats formatives del mateix curs escolar seran les darreres que es tindran en compte.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS: la tramitació d’una sol·licitud d’inscripció a una activitat formativa implica el següent tractament de dades personals: https://www.caib.es/govern/rest/arxiu/4784452.

Avaluació i certificació

 • Participar activament en les diferents fases de la formació.
 • Portar a terme de manera correcte el que hem especificat a l’apartat de transferència.
 • Assistir al 85% de la formació.

Una vegada finalitzat el procés de certificació, l’activitat es tancarà.
En aquest moment us enviarem un correu electrònic a l’adreça que heu posat a la vostra sol·licitud.
Si heu certificat, podreu veure la formació al vostre portal, apartat Formació dels docents, Activitats internes.
Si no la podeu veure, és que no la teniu certificada.
Us podeu posar en contacte amb el servei organitzador per a qualsevol aclariment.
Disposau d’un termini de 90 dies des de l’enviament del correu electrònic per presentar una reclamació al servei organitzador, si s’escau.

Coordinació i informació

 • Miquel Mariano, assessor de Metodologies d’aprenentage i de les dinàmiques de l’ensenyament del CEP de Menorca. (mmarianoo@cepdemenorca.cat)
 • Josep Piris, assessor de Convivència i de les competències socials i emocionals del CEP de Menorca. (jpiris@cepdemenorca.cat)
 • Noemi Martinez, coordinadora de la formació i docent de l’EI Cap de Creus.
 • Fabiana Molinelli, coordinadora de la formació i docent de l’EI Magdalena Humbert.

Formador

Antonio Domingo Ruiz

Titulat Superior en Percussió pel Real Conservatori Superior de Música de Madrid.
Desde 1995 i fins a 2010 és membre titular del Sax-Ensemble, agrupació que rep el Premio Nacional de Música en 1997.
Va ser candidat als premis Max de les Arts Escèniques en la seva novena edició (2006), en les categories de Millor Actor Principal i Millor Director Musical i en la seva dècima edició (2007), en les categories de Millor Actor de Repart, Millor Director Musical i Millor Tema Original per a Teatre.
Premi de la Fundació ATRESMEDIA al millor projecte educatiu d’èxit de 2014, atorgant-li una menció especial del jurat com a director del mateix.
En l’actualitat és professor de vibràfon i director de l’Ensemble de Percusió de Musikene, Centre Superior de Música del País Basc, així com Luthier Educatiu de l’Escola Municipal de Música de Torrelavega, (Cantabria).

Àrea

Música

Modalitat

Formació intercentres