FA 2622

Línia estratègica

PQ 2024 1 Metodologies i avaluació competencials i inclusives

Destinataris

 1. Funcionaris en pràctiques que compleixin els requisits d’aquesta convocatòria.
 2. Docents de qualsevol nivell que no sigui especialitsta de música.

Requisits

 • Docents de qualsevol nivell que no sigui especialitsta de música.

Criteris de selecció

Si el nombre de sol·licituds supera el de places oferides, els criteris de selecció seran, per aquest ordre:

 1. L’ordre de preferència que figura a l’apartat de DESTINATARIS.
 2. L’ordre d’inscripció.

Objectius

 • Descobrir el paper de la música en la societat i en el desenvolupament dels infants (pla emocional, social i cognitiu).
 • Dissenyar activitats relacionades amb qualsevol àrea, assignatura o àmbit de manera interdisciplinar amb l’àrea de música.

Continguts

 • La música com a eix transversal a totes les matèries.
 • Les intel·ligències múltiples.

Metodologia

 • Durant tota la formació es treballa amb les persones assitents de manera vivencial.
 • Es treballen les estratègies metodològiques que portaran els docents a l’aula.
 • S’utilitzarà l’entorn digital Classroom durant tota la formació.

Transferència

 • Els docents han de portar a l’aula una o més d’una activitat dissenyada a partir dels continguts treballats.
 • Es documentaran les experiències d’aula per poder dur a terme el retorn formatiu per part del ponent dins del mes de gener.

Lloc

 • Al saló d’actes de l’Institut Joan Ramis i Ramis (Maó).
 • Al saló d’actes de l’Institut Josep Ma Quadrado (Ciutadella).

Horari

 • 22 d’octubre de 16 h a 20 h al saló d’actes de l’Institut Joan Ramis i Ramis (Maó).
 • 23 d’octubre de 9 h a 14 h al saló d’actes de l’Institut Joan Ramis i Ramis (Maó).
 • 19 de novembre de 16 h a 20 h al saló d’actes de l’Institut Josep Ma Quadrado (Ciutadella).
 • 20 de novembre de 9 h a 14 h al saló d’actes de l’Institut Josep Ma Quadrado (Ciutadella).
 • Les dues hores restants seran presencials per realitzar el feedback de la transferència per part del ponent. La data es determinará a la primera sessió.

Inscripció

Podeu fer la inscripció de dia 27 de setembre a dia 17 d’octubre de 2021 de la manera següent:

 1. Entrau al Portal del personal https://www.caib.es/pfunciona. El professorat que no disposi de compte d’usuari, no podrà accedir al Portal del Personal. Al menú principal de l’esquerra trobareu Formació dels DOCENTS. Clicau Sol·licitud cursos i seleccionau CEP DE MENORCA.
 2. Us sortirà la llista de totes les activitats. Clicau a l’apartat INSCRIU-TE de l’activitat i emplenau tots els camps del formulari de la sol·licitud. Actualitzau les dades d’acord amb la vostra situació actual si s’escau, especialment el centre de destinació, el correu electrònic i el telèfon (millor un mòbil) ja que seran les dades de contacte per gestionar la inscripció i la llista d’espera.
 3. La llista d’admesos provisional es publicarà dia 18 d’octubre de 2021. Podreu consultar si heu estat admesos cercant aquesta activitat al Portal del personal, al menú de l’esquerra Formació dels DOCENTS, Sol·licitud cursos seleccionant CEP DE MENORCA. La llista d’espera, si s’escau, es publicarà també a la mateixa pàgina.
 4. Una vegada que hagi sortit la llista, si estau admesos, cal confirmar la vostra assistència de dia 18 a dia 19 d’octubre de 2021 a l’apartat Confirma cursos, dins del menú Formació dels DOCENTS. La no confirmació dins aquest termini implicarà la pèrdua de plaça.
 5. La llista d’admesos s’actualitza automàticament en confirmar la inscripció.
 6. Si les places no s’han cobert amb els confirmats es telefonarà a les persones que estiguin a la llista d’espera per estricte ordre de preferència, fins que s’ocupin les places lliures.

IMPORTANT: si una persona confirma i no participa en l’activitat sense una causa justificada, les sol·licituds de participació en altres activitats formatives del mateix curs escolar seran les darreres que es tindran en compte.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS: la tramitació d’una sol·licitud d’inscripció a una activitat formativa implica el següent tractament de dades personals: https://www.caib.es/govern/rest/arxiu/4784452.

Avaluació i certificació

 • Participar activament en la formació. Portar a terme de manera correcta l’apartat de transferència.
 • Assistir al 85% de la formació.
 • Publicar tot el procés de la transferència al Classroom.

Una vegada finalitzat el procés de certificació, l’activitat es tancarà. En aquest moment us enviarem un correu electrònic a l’adreça que heu posat a la vostra sol·licitud. Si heu certificat, podreu veure la formació al vostre portal, apartat Formació dels docents, Activitats internes.

Si no la podeu veure, és que no la teniu certificada. Us podeu posar en contacte amb el servei organitzador per a qualsevol aclariment. Disposau d’un termini de 90 dies des de l’enviament del correu electrònic per presentar una reclamació al servei organitzador, si s’escau.

Coordinació i informació

 • Miquel Mariano Pons, asssesor de Metodologies d’aprenentage i de les dinàmiques de l’ensenyament del CEP Menorca. (mmarianoo@cepdemenorca.cat)
 • Josep Piris Juaneda, assessor de Convivència i de les competències socials i emocionals del CEP Menorca. (jpiris@cepdemenorca.cat)

Formador

Antonio Domingo Ruiz

Titulat Superior en Percussió pel Real Conservatori Superior de Música de Madrid.
Desde 1995 i fins a 2010 és membre titular del Sax-Ensemble, agrupació que rep el
Premio Nacional de Música en 1997.
Va ser candidat als premis Max de les Arts Escèniques en la seva novena edició (2006), en les categories de Millor Actor Principal i Millor Director Musical i en la seva dècima edició (2007), en les categories de Millor Actor de Repart, Millor Director Musical i Millor Tema Original per a Teatre.
Premi de la Fundació ATRESMEDIA al millor projecte educatiu d’èxit de 2014, atorgant-li una menció especial del jurat com a director del mateix.
En l’actualitat és professor de vibràfon i director de l’Ensemble de Percusió de Musikene, Centre Superior de Música del País Basc, així com Luthier Educatiu de l’Escola Municipal de Música de Torrelavega, (Cantabria).

Àrea

Totes

Modalitat

Formació per àmbits