FA 2620

Línia estratègica

PQ 2024 7 Actualització tècnica i/o de col·lectius específics

Destinataris

 1. Professorat de secundària de les especialitats de grec, llatí i cultura clàssica.
 2. Professorat de secundària de la resta d’especialitats.

NOTA IMPORTANT: La inscripció s’ha de fer amb el correu corporatiu de centre actualitzat. Seran desestimades les inscripcions que no compleixin aquest requisit.

Criteris de selecció

Si el nombre de sol·licituds supera el de places oferides, els criteris de selecció seran, per aquest ordre:

 1. L’ordre de preferència que figura a l’apartat de DESTINATARIS.
 2. L’ordre d’inscripció.

Objectius

 • Conèixer tècniques de creació del guió d’una escena teatral inspirada en un episodi mític o literari a partir de les fonts clàssiques.
 • Conèixer tècniques d’interpretació teatral i la seva experimentació a l’aula.
 • Conèixer tècniques bàsiques per a l’enregistrament, edició i publicació en vídeo de l’escena teatral per part de l’alumnat.

Continguts

 • Creació del guió d’escenes teatrals.
 • Tècniques teatrals per a la posada en escena.
 • Aplicació de les tècniques de guió i posada en escena a l’aula. Gravació, edició i publicació de vídeos a mitjans audiovisuals.

Metodologia

 • Es treballarà utilitzant la plataforma virtual GOOGLE CLASSROOM.
 • Durant les quatre primeres sessions el ponent treballarà els continguts de la formació.
 • Les 2 hores no presencials es dedicaran a preparar la transferència a l’aula.
 • Les persones assistents hauran d’experimentar a l’aula el contingut que desitgin a través d’una tasca de la qual puguin presentar una valoració.
 • A les dues darreres sessions es rebrà feedback per part del ponent.
 • Sessions participatives.

Transferència

Durant el mes de novembre les persones participants disposaran de dues hores no presencials per preparar la transferència. L’activitat de transferència dissenyada s’ha d’haver experimentat a l’aula. Es demana que cada participant comparteixi mitjançant la plataforma Classroom la seva experiència a l’aula, documentada i amb una valoració del procés. La data límit de presentació del procés de transferència és el 25 de novembre.

Lloc

ONLINE

Horari

Dia 7, 14, 21, i 28 d’octubre de 17 h. a 19:30 h.
Disseny de la transferència: 2 h no presencials durant el mes de novembre. Dia 1 i 2 de desembre de 17h. a 20 h.

Inscripció

Podeu fer la inscripció de dia 10 de setembre a dia 3 d’octubre de 2021 de la manera següent:

 1. Entrau al Portal del personal https://www.caib.es/pfunciona. El professorat que no disposi de compte d’usuari, no podrà accedir al Portal del Personal. Al menú principal de l’esquerra trobareu Formació dels DOCENTS. Clicau Sol·licitud cursos i seleccionau CEP DE MENORCA.
 2. Us sortirà la llista de totes les activitats. Clicau a l’apartat INSCRIU-TE de l’activitat i emplenau tots els camps del formulari de la sol·licitud. Actualitzau les dades d’acord amb la vostra situació actual si s’escau, especialment el centre de destinació, el correu electrònic i el telèfon (millor un mòbil) ja que seran les dades de contacte per gestionar la inscripció i la llista d’espera.
 3. La llista d’admesos provisional es publicarà dia 4 d’octubre de 2021. Podreu consultar si heu estat admesos cercant aquesta activitat al Portal del personal, al menú de l’esquerra Formació dels DOCENTS, Sol·licitud cursos seleccionant CEP DE MENORCA. La llista d’espera, si s’escau, es publicarà també a la mateixa pàgina.
 4. Una vegada que hagi sortit la llista, si estau admesos, cal confirmar la vostra assistència de dia 4 a dia 5 d’octubre de 2021 a l’apartat Confirma cursos, dins del menú Formació dels DOCENTS. La no confirmació dins aquest termini implicarà la pèrdua de plaça.
 5. La llista d’admesos s’actualitza automàticament en confirmar la inscripció.
 6. Si les places no s’han cobert amb els confirmats es telefonarà a les persones que estiguin a la llista d’espera per estricte ordre de preferència, fins que s’ocupin les places lliures.

IMPORTANT: si una persona confirma i no participa en l’activitat sense una causa justificada, les sol·licituds de participació en altres activitats formatives del mateix curs escolar seran les darreres que es tindran en compte.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS: la tramitació d’una sol·licitud d’inscripció a una activitat formativa implica el següent tractament de dades personals: https://www.caib.es/govern/rest/arxiu/4784452.

Avaluació i certificació

 • Haver assistit al 85% de la part presencial.
 • Haver penjat en la plataforma virtual la transferència.
 • Una vegada finalitzat el procés de certificació, l’activitat es tanca.
 • En aquest moment us enviarem un correu electrònic a l’adreça que heu posat a la vostra sol·licitud.
 • Si heu certificat, podreu veure la formació al vostre portal, apartat formació dels docents, activitats internes. Si no la podeu veure és que no la teniu certificada.
 • Us podeu posar en contacte amb el servei organitzador per a qualsevol aclariment i també teniu un termini de 90 dies des de l’enviament del correu electrònic per presentar una reclamació davant del servei organitzador.

Coordinació i informació

 • Rosa Camps, assessora d’Inclusivitat i Atenció a la diversitat del CEP de Menorca rcamps@cepdemenorca.cat

Formador

 • Miguel J. Navarro Aljibe

És professor de Grec i Arts Escèniques a València. Ha publicat els llibres “El asno de oro”, “Historias de fantasmas y de misterio en la Antigüedad” i “Hipsípila” (reconstrucció de la tragèdia perduda d’Eurípides estrenada en el “V Congreso de Neohelenistas de Iberoamérica”), en “Ediciones Tilde”; “Edipo Rey” i “Cásina”, en “KRK ediciones”; “Hipsípila”, en “Kadmos ediciones”; i “Textos griegos para bachillerato” (edicions en castellà i valencià), en “Publicaciones de la Universitat de València”.

És el fundador i director de la “Compañía Teatral Komos” des de 2003

(www.grupokomos.com), amb la que ha posat en escena més de trenta espectacles de teatre grecollatí i contemporani, tot obtenint, entre d’altres, el “Premio Nacional de Teatro Grecolatino” del Ministeri d’Educació, així com el “Premio Nacional Buero de Teatro” en les seves dues modalitats, la segona vegada amb la seva obra “Después de la Tierra”. És autor també de les novel·les “Del mar y sus naufragios” (2019) i “Frontera” (2021).

Àrea

Llengua i cultura clàssiques

Modalitat

Formació per àmbits