FA 2619

Línia estratègica

PQ 2024 6 Competències STEAM i competència digital

Destinataris

 • Mestres d’infantil 0-6 anys.

Criteris de selecció

Si el nombre de sol·licituds supera el de places oferides, els criteris de selecció seran, per aquest ordre:

 1. L’ordre de preferència que figura a l’apartat de DESTINATARIS.
 2. L’ordre d’inscripció.

Objectius

 • Conèixer tot l’ecosistema de l’entorn Gsuite per a familiaritzar-se amb totes les eines que existeixen.
 • Aprofundir en el maneig i ús de l’Office de Google.
 • Aprendre a treure el màxim rendiment i productivitat a les aplicacions de l’entorn GSuite.
 • Detectar quina aplicació i eina convé emprar en cada cas per optimitzar temps i feina.
 • Experimentar amb extensions que amplien les funcionalitats bàsiques de les aplicacions GSuite.

Continguts

 • GDrive: Organització de l’entorn i conèixer els diferents tipus de permisos.
 • Gmail: Organització del correu i programació d’enviaments.
 • GCalendar: Organització del calendari de forma senzilla.
 • GPresentation: Creació de presentacions per l’aula i el centre.
 • GForms: Creació i gestió de formularis per a les famílies.
 • GMeet: Creació i gestió de reunions virtuals.
 • GSite: Creació de portals web de forma intuïtiva.
 • Jamboard: Dinamització de les reunions amb pissarra digital i interactiva.

Metodologia

 • Metodologia participativa.
 • La formació es durà a terme telemàticament mitjançant la plataforma Classroom i Meet.
 • El registre d’assistència serà mitjançant Google Forms.

Transferència

Les participants aniran practicant les eines durant la formació, creant contingut que pugui ser posteriorment utilitzat en els diferents àmbits i moments de la seva tasca diària.

Lloc

Online

Horari

 • Dies 18, 20, 25 i 27 de maig de 16:30 a 18:30 h.
 • Dies 1, 3, 8 i 10 de juny de 16:30 a 18:30 h.

Inscripció

Podeu fer la inscripció de dia 30 d’abril a dia 13 de maig de 2021 de la manera següent:

 1. Entrau al Portal del personal https://www.caib.es/pfunciona. El professorat que no disposi de compte d’usuari, no podrà accedir al Portal del Personal. Al menú principal de l’esquerra trobareu Formació dels DOCENTS. Clicau Sol·licitud cursos i seleccionau CEP DE MENORCA.
 2. Us sortirà la llista de totes les activitats. Clicau a l’apartat INSCRIU-TE de l’activitat i emplenau tots els camps del formulari de la sol·licitud. Actualitzau les dades d’acord amb la vostra situació actual si s’escau, especialment el centre de destinació, el correu electrònic i el telèfon (millor un mòbil) ja que seran les dades de contacte per gestionar la inscripció i la llista d’espera.
 3. La llista d’admesos provisional es publicarà dia 14 de maig de 2021. Podreu consultar si heu estat admesos cercant aquesta activitat al Portal del personal, al menú de l’esquerra Formació dels DOCENTS, Sol·licitud cursos seleccionant CEP DE MENORCA. La llista d’espera, si s’escau, es publicarà també a la mateixa pàgina.
 4. Una vegada que hagi sortit la llista, si estau admesos, cal confirmar la vostra assistència de dia 14 a dia 16 de maig de 2021 a l’apartat Confirma cursos, dins del menú Formació dels DOCENTS. La no confirmació dins aquest termini implicarà la pèrdua de plaça.
 5. La llista d’admesos s’actualitza automàticament en confirmar la inscripció.
 6. Si les places no s’han cobert amb els confirmats es telefonarà a les persones que estiguin a la llista d’espera per estricte ordre de preferència, fins que s’ocupin les places lliures.

IMPORTANT: si una persona confirma i no participa en l’activitat sense una causa justificada, les sol·licituds de participació en altres activitats formatives del mateix curs escolar seran les darreres que es tindran en compte.

Avaluació i certificació

 • Haver participat activament durant la formació realitzant les tasques proposades durant el desenvolupament de les sesions telemàtiques.
  Haver assistit al 85% de les hores de formació.

Coordinació i informació

 • Miquel Mariano, assessor de Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) del CEP de Menorca. mmariano@cepdemenorca.cat

Formador

 • Miquel Mariano: Mestre de Música i Llicenciat en Comunicació Audiovisual Assessor TIC

Àrea

Informàtica

Modalitat

Formació per àmbits