FA 2618

Línia estratègica

PQ 2024 1 Metodologies i avaluació competencials i inclusives

Destinataris

Professorat de secundària i equips directius de qualsevol etapa.

Criteris de selecció

Si el nombre de sol·licituds supera el de places oferides, els criteris de selecció seran, per aquest ordre:

 1. L’ordre de preferència que figura a l’apartat de DESTINATARIS.
 2. L’ordre d’inscripció.

Objectius

 • Capacitar al professorat per proporcionar als estudiants múltiples maneres de representació.
 • Capacitar al professorat per proporcionar a l’alumnat múltiples maneres de comprometre’s.
 • Capacitar al professorat per proporcionar a l’alumnat múltiples maneres per a l’acció i la representació.

Continguts

 • Educació inclusiva, que és, que no és, què suposa?.
 • Porfoli de talents.
 • Perfil individual i de grup.
 • Mesures curriculars de les adaptacions al disseny universal.
 • Mesures curriculars per a l’avaluació formativa i el feedbak.

Metodologia

 • Una sessió introductòria online amb plataforma zoom i tres sessions presencials amb exposició de la ponent Els plantejaments teòrics s’acompanyaran amb exemples pràctics i reflexions orientades a portar a terme la transferpencia.
 • En el cas de confinament es protarà el mateix format a traves de zoom.
 • 3 hores no presencials per recopilar mateirals per a portar a terme la transferència i documentar-la.

Transferència

 • S’ha de transferir una part dels continguts a l’aula o al centre.
 • Es proporcionarà un model comú de rúbrica per programar i avaluar la transferencia.
 • Es documentaran les evidències i es valoraran els resultats i l’aplicabilitat de l’experiència.
 • La rúbrica, les evidències i la valoració es compartiran amb la resta de participants del grup a traves d’un site.

Lloc

SALA ACTES CAP DE LLEVANT

Horari

 • Dia 26 d’abril online de 16:30 a 19:30 h.
 • Dia 24, 25 i 26 de maig presencial de 16:30 a 19:30 h.

Inscripció

Podeu fer la inscripció de dia 30 de març a dia 19 d’abril de 2021 de la manera següent:

1. Entrau al Portal del personal https://www.caib.es/pfunciona. El professorat que no disposi de compte d’usuari, no podrà accedir al Portal del Personal. Al menú principal de l’esquerra trobareu Formació dels DOCENTS. Clicau a “Sol·licitud cursos” i seleccionau CEP DE MENORCA.

2. Us sortirà la llista de totes les activitats. Clicau a l’apartat INSCRIU-TE de l’activitat i emplenau tots els camps del formulari de la sol·licitud. Actualitzau les dades d’acord amb la vostra situació actual si s’escau, especialment el centre de destinació, el correu electrònic i el telèfon (millor un mòbil) ja que seran les dades de contacte per gestionar
la inscripció i la llista d’espera.

3. La llista d’admesos provisional es publicarà dia 20 d’abril de 2021. Podreu consultar si heu estat admesos cercant aquesta activitat al Portal del personal, al menú de l’esquerra Formació dels DOCENTS, Sol·licitud cursos seleccionant CEP DE MENORCA. La llista d’espera, si s’escau, es publicarà també a la mateixa pàgina.

4. Una vegada que hagi sortit la llista, si estau admesos, cal confirmar la vostra assistència de dia 20 a dia 21 d’abril de 2021 a l’apartat Confirma cursos, dins del menú Formació dels DOCENTS. La no confirmació dins aquest termini implicarà la pèrdua de plaça.

5. La llista d’admesos s’actualitza automàticament en confirmar la inscripció.

6. Si les places no s’han cobert amb els confirmats es telefonarà a les persones que estiguin a la llista d’espera per estricte ordre de preferència, fins que s’ocupin les places lliures.

IMPORTANT: si una persona confirma i no participa en l’activitat sense una causa justificada, les sol·licituds de participació en altres activitats formatives del mateix curs escolar seran les darreres que es tindran en compte.

Avaluació i certificació

Per tenir una avaluació satisfactòria de l’activitat es valorarà portar a terme una transferència de qualitat i en els termes especificats.

Per certificar s’ha de participar en un 85% de les sessions amb ponent.

En cas de no presencialitat es recollirà l’assistència a través dels formularis generats per l’eina de videoconferència que es decideixi , en aquest cas zoom.

Coordinació i informació

Joan Forcada, assessor de Metodologies d’aprenentage i de les dinàmiques de l’ensenyament del CEP de Menorca.
(jforcada@cepdemenorca.cat)

Formador

Coral Elizondo, profesora asociada a la Facultat d’Educació de la Universitat de Saragossa des de l’any 2015.  El setembre de l’any passat començà a treballar com a Orientadora de l’EOEIP del Departament d’Educació del Govern d’Aragó. Anteriorment fou directora del Centre Aragonès de Recursos par a l’Educació Inclusiva durant cinc anys, temps durant el qual tambié fou Directora del CEIP Puerta de Sancho, entre els anys 2007 y 2012.

Àrea

Totes

Modalitat

Formació per àmbits