FeC 2617

Línia estratègica

PQ 2024 1 Metodologies i avaluació competencials i inclusives

Destinataris

Professorat de l’IES Maria Àngels Cardona

Objectius

 • Aprofundir en les estratègies de retorn formatiu en el marc de l’avaluació formativa.
 • Adaptar les estratègies de retorn formatiu pròpies d’escenaris presencials a escenaris de semipresencialitat i atenció de l’alumnat a distància.
 • Transferir aquestes estratègies a la pràctica docent diària.

Continguts

 • Mètodes i aplicacions per treballar cooperativament a distància.
 • Concepte de retorn formatiu en l’àmbit de l’avaluació formativa.
 • Estratègies, efectivitat de les estratègies i variables de qualitat.
 • Valoració de la qualitat del retorn formatiu.
 • Dissenys d’instruments de valoració del retorn formatiu. Preparació i avaluació de la transferència.

Metodologia

 • S’aplicarà el model de fases de les formacions en centres.
 • Les fases de contrast, de pràctica reflexiva i d’avaluació es treballaran cooperativament.
 • Es treballaran els continguts necessaris per portar a la pràctica els fonaments teòrics i els nous conexiements i s’elaborarà la documentació adient per avaluar-la.
 • En el cas que sigui necessari es treballarà presencialment a distància amb el Congregate, el Meet, el Classroom i altres eines que estiguin a disposició dels alumnes.

Transferència

 • Durant la fase de transferència es portarà a terme a l’aula l’avaluació formativa d’una tasca dissenyada amb les característiques que es determini al llarg de la formació, incidint sobretot en la qualitat del retorn formatiu.
 • A l’última sessió s’avaluarà aquest procés.
 • L’entorn de treball de la transferència serà Google Workspace.

Horari

 • Dia 25 de març 2021 de 16:30 a 18:30 h.
 • Dia 27 de març 2021 (Sergi del Moral) de 9 a 13.30 h.
 • Dia 15 d’abril 2021 de 16:30 a 19:30h.
 • Dia 29 d’abril 2021 de 16:30 a 19:30 h.
 • Dia 20 de maig de 16:30 a 19 h.

Inscripció

Podeu fer la inscripció de dia 9 a dia 25 de març de 2021 de la manera següent:

 1. Entrau al Portal del personal https://www.caib.es/pfunciona. El professorat que no disposi de compte d’usuari, no podrà accedir al Portal del Personal. Al menú principal de l’esquerra trobareu Formació dels DOCENTS. Clicau Sol·licitud cursos i seleccionau CEP DE MENORCA.
 2. Us sortirà la llista de totes les activitats. Clicau a l’apartat INSCRIU-TE de l’activitat i emplenau tots els camps del formulari de la sol·licitud. Actualitzau les dades d’acord amb la vostra situació actual si s’escau, especialment el centre de destinació, el correu electrònic i el telèfon (millor un mòbil) ja que seran les dades de contacte per gestionar la inscripció i la llista d’espera.
 3. La llista d’admesos provisional es publicarà dia 25 de març de 2021. Podreu consultar si heu estat admesos cercant aquesta activitat al Portal del personal, al menú de l’esquerra Formació dels DOCENTS, Sol·licitud cursos seleccionant CEP DE MENORCA. La llista d’espera, si s’escau, es publicarà també a la mateixa pàgina.
 4. Una vegada que hagi sortit la llista, si estau admesos, el CEP confirmarà la vostra assistència.

IMPORTANT: si una persona confirma i no participa en l’activitat sense una causa justificada, les sol·licituds de participació en altres activitats formatives del mateix curs escolar seran les darreres que es tindran en compte.

Avaluació i certificació

 • Per tenir una avaluació satisfactòria de l’activitat es valorarà participar activament en les diferents fases de la formació, portar a terme amb correcció les tasques encomanades, fer la transferència i participar activament en el procés d’avaluació de la mateixa.
 • Per certificar s’ha d’assistir al 85% de la formació.

El control d’assistència es farà fent servir les eines de les quals disposen els sistemes de videoconferència previstos.

Coordinació i informació

 • Joan Forcada, assessor de Metodologies d’aprenentage i de les dinàmiques de l’ensenyament del CEP de Menorca: jforcada@cepdemenorca.cat
 • Nuria Mercadal, coordinadora de la formació.

Formador

Sergi del Moral

Em dic Sergi del Moral. M’agrada ser professor, de vegades molt.
M’interessen els processos de transformació que contribueixen a proposar una relació més amable i natural amb el coneixement i l’aprenentatge. Cosa que m’ha portat a explorar com compensar el pes de les matèries i els sabers estàtics en favor d’aproximacions més centrades en l’acció, la producció, la creació, la resolució de problemes, el treball en equip i l’aprenentatge per la vida.
També m’interessa tot allò que faci de l’avaluació un procés més diagnòstic i menys coercitiu, així com les dinàmiques d’aula i de comunitat que promouen l’autonomia, la iniciativa i la responsabilitat dels nois i noies.

 • Bloc professional: sergidelmoral.net
 • Twitter: twitter.com/sergidelmoral

Àrea

Totes

Modalitat

Formació en el centre