FA 2616

Línia estratègica

PQ 2024 6 Competències STEAM i competència digital

Destinataris

Professorat d’infantil, primària i secundària.

Criteris de selecció

Si el nombre de sol·licituds supera el de places oferides, els criteris de selecció seran, per aquest ordre:

 1. L’ordre de preferència que figura a l’apartat de DESTINATARIS.
 2. L’ordre d’inscripció.

Objectius

 • Coneixer els canvis legislatius en matèria de protecció de dades personals i ús i gestió de la propietat intel·lectual. Gestionar les dades personals dels alumnes.
 • Utilitzar els recursos d’aula en el marc de la legislació vigent.
 • Disposar d’eines per a garantir la propietat intel·lectual.
 • Establir mecanismes per compartir recursos de creació pròpia de forma eficaç i eficient.

Continguts

 • Els drets morals o personals i els drets patrimonials o d’explotació.
 • La intimitat en els infants i joves i la preservació de l’imatge. Termes d’utilització de materials legals.
 • Ús de materials comercials.
 • Materials amb llicències obertes.
 • Publicació d’obres pròpies i recomanacions per a un bon desenvolupament i ús de recursos.

Metodologia

 • La formació s’estructura en quatre parts de tres fases cada part: primera fase d’exposició, segona fase de pràctica dirigida on es portaran a terme exemples reals i un tercera fase de dinàmiques de treball cooperatiu per elaborar bases d’orientació i establir criteris de qualitat per a l’aplicació a les activitats d’aula i centre.
 • Aquests productes han de permetre una transferència de qualitat i la seva avaluació en l ́ultima sessió.

Transferència

S’elaboraran materials propis amb la qualitat suficient per ser utilitzats per la resta de docents, es posaran a disposició de la comunitat educativa de forma eficaç, es farà la promoció i s’establiran mecanismes de control d’ús.

Lloc

A DISTÀNCIA

Horari

 • Dia 14 d’abril de 16:30 a 19:30 h.
 • Dia 5, 12 i 19 de maig de 16:30 a 19:30 h.
 • Dia 2 de juny de 16:30 a 18 h.

Inscripció

Podeu fer la inscripció de dia 8 de març a dia 5 d’abril de 2021 de la manera següent:

 1. Entrau al Portal del personal https://www.caib.es/pfunciona. El professorat que no disposi de compte d’usuari, no podrà accedir al Portal del Personal. Al menú principal de l’esquerra trobareu Formació dels DOCENTS. Clicau Sol·licitud cursos i seleccionau CEP DE MENORCA.
 2. Us sortirà la llista de totes les activitats. Clicau a l’apartat INSCRIU-TE de l’activitat i emplenau tots els camps del formulari de la sol·licitud. Actualitzau les dades d’acord amb la vostra situació actual si s’escau, especialment el centre de destinació, el correu electrònic i el telèfon (millor un mòbil) ja que seran les dades de contacte per gestionar la inscripció i la llista d’espera.
 3. La llista d’admesos provisional es publicarà dia 6 d’abril de 2021. Podreu consultar si heu estat admesos cercant aquesta activitat al Portal del personal, al menú de l’esquerra Formació dels DOCENTS, Sol·licitud cursos seleccionant CEP DE MENORCA. La llista d’espera, si s’escau, es publicarà també a la mateixa pàgina.
 4. Una vegada que hagi sortit la llista, si estau admesos, cal confirmar la vostra assistència de dia 7 a dia 8 d’abril de 2021 a l’apartat Confirma cursos, dins del menú Formació dels DOCENTS. La no confirmació dins aquest termini implicarà la pèrdua de plaça.
 5. La llista d’admesos s’actualitza automàticament en confirmar la inscripció.
 6. Si les places no s’han cobert amb els confirmats es telefonarà a les persones que estiguin a la llista d’espera per estricte ordre de preferència, fins que s’ocupin les places lliures.

IMPORTANT: si una persona confirma i no participa en l’activitat sense una causa justificada, les sol·licituds de participació en altres activitats formatives del mateix curs escolar seran les darreres que es tindran en compte.

Avaluació i certificació

Assistir a un 85% de les sessions presencials, participar activament en les sessions i fer la transferància amb la qualitat suficient.

Coordinació i informació

Joan Forcada, assessor de Metodologies d’aprenentage i de les dinàmiques de l’ensenyament del CEP de Menorca. (jforcada@cepdemenorca.cat)

Formador

Fàtima Anglada, Biblioteconomista, documentalista i catalogadora.

Àrea

Totes

Modalitat

Formació per àmbits