FA 2614

Línia estratègica

PQ 2024 6 Competències STEAM i competència digital

Destinataris

 1. Es recomana aquesta formació a les educadores i mestres 0-3 anys que seran responsables de gestionar la consola d’administració del seu centre i que han participat en el procés de sol·licitud del correu corporatiu del centre.
 2. Mestres d’educació infantil 0-3 anys de totes les escoletes de Menorca.
 3. Mestres i educadores de 3-6 anys.

Criteris de selecció

Si el nombre de sol·licituds supera el de places oferides, els criteris de selecció seran, per aquest ordre:

 1. L’ordre de preferència que figura a l’apartat de DESTINATARIS.
 2. L’ordre d’inscripció.

Objectius

 • Aprendre a gestionar la consola d’administració. Crear usuaris i grups d’usuaris.
 • Aprendre l’ús d’eines bàsiques.

Continguts

 • Creació d’usuaris.
 • Gestió de la consola d’administració. Eines bàsiques.

Metodologia

 • Metodologia participativa.
 • El responsable de la formació s’encarregarà d’explicar a les assistents com s’ha de gestionar la consola d’administració: creació d’usuaris, grups, permisos i maneig d’eines básiques.
 • La formació es durà a terme telemàticament mitjançant la plataforma Classroom i Meet.
 • El registre d’assistència serà mitjançant Google Forms.
 • Durant les hores a distància les assistents hauran de realitzar una tasca amb el posterior retorn valoratiu per part de l’assessor.

Transferència

 • La part no presencial de la formació consistirà en la creació, per part dels assistens, dels correus corporatius dels membres del seu claustre.
 • Crearan grups específics de cada claustre i posaran en pràctica el maneig de les eines bàsiques de G-suite. S’utilitzarà la plataforma de Classroom per entregar la transferència.

Lloc

A distància

Horari

 • Dies 24 i 25 de febrer de 16 a 18.30 h.
 • Les 3 hores restants es faran online mitjançant el Google Meet

Inscripció

Podeu fer la inscripció de dia 19 a dia 21 de febrer de 2021 de la manera següent:

1. Entrau al Portal del personal https://www.caib.es/pfunciona. El professorat que no disposi de compte d’usuari, no podrà accedir al Portal del Personal. Al menú principal de l’esquerra trobareu Formació dels DOCENTS. Clicau Sol·licitud cursos i seleccionau CEP DE MENORCA.

2. Us sortirà la llista de totes les activitats. Clicau a l’apartat INSCRIU-TE de l’activitat i emplenau tots els camps del formulari de la sol·licitud. Actualitzau les dades d’acord amb la vostra situació actual si s’escau, especialment el centre de destinació, el correu electrònic i el telèfon (millor un mòbil) ja que seran les dades de contacte per gestionar la inscripció i la llista d’espera.

3. La llista d’admesos provisional es publicarà dia 22 de febrer de 2021. Podreu consultar si heu estat admesos cercant aquesta activitat al Portal del personal, al menú de l’esquerra Formació dels DOCENTS, Sol·licitud cursos seleccionant CEP DE MENORCA. La llista d’espera, si s’escau, es publicarà també a la mateixa pàgina.

4. Una vegada que hagi sortit la llista, si estau admesos, cal confirmar la vostra assistència dia 22 de febrer de 2021 a l’apartat Confirma cursos, dins del menú Formació dels DOCENTS. La no confirmació dins aquest termini implicarà la pèrdua de plaça.

5. La llista d’admesos s’actualitza automàticament en confirmar la inscripció.

6. Si les places no s’han cobert amb els confirmats es telefonarà a les persones que estiguin a la llista d’espera per estricte ordre de preferència, fins que s’ocupin les places lliures.

IMPORTANT: si una persona confirma i no participa en l’activitat sense una causa justificada, les sol·licituds de participació en altres activitats formatives del mateix curs escolar seran les darreres que es tindran en compte.

Avaluació i certificació

 • Participar activament en la formació.
 • Portar a terme de manera correcte el que hem especificat a l’apartat de transferència.
 • Assistir al 100% de la formació.
 • Haver entregat el 100% de les tasques assignades corresponents a les hores a distància.

Coordinació i informació

Miquel Mariano, assessor de Tecnologies de la Informació i la Comunicació del CEP de Menorca. (mmariano@cepdemenorca.cat)

Formador

Miquel Mariano, mestre especialista en educació musical i llicenciat en comunicació audiovisual.

Àrea

Informàtica

Modalitat

Formació per àmbits