FeC 2610

Línia estratègica

PQ 2024 1 Metodologies i avaluació competencials i inclusives

Destinataris

Professorat del CEIP de Mateu Fontirroig.

Criteris de selecció

Si el nombre de sol·licituds supera el de places oferides, els criteris de selecció seran, per aquest ordre:

1. L’ordre de preferència que figura a l’apartat de DESTINATARIS.
2. L’ordre d’inscripció.

Objectius

Fomentar la competència digital del professorat i utilitzar-la en un entorn cooperatiu digital. Experimentar i treballar la metodologia cooperativa en entorns digitals.
Millorar el treball competencial docent mitjançant l’ús d’eines de l’entorn GSuite.
Potenciar la interacció comunicativa digital entre families, professorat i alumnat.

Continguts

Avaluació formativa.
Estructures cooperatives simples.
Eines Gsuite: Classroom, Drive, Sites, Gmail i Calendar.

Metodologia

Basada en el model actiu de pràctica reflexiva creant debat pedagògic a través d’estructures cooperatives ja sigui de forma presencial o online.
S’emprarà l’entorn virtual d’aprenentatge Classroom amb entrega de tasques i feedback per part de l’assessora, per justificar les sessions en línia.

Aplicació de les eines de l’entorn Gsuite per dissenyar tasques competencials amb metodologia cooperativa.

Transferència

Els docents hauran de dissenyar activitats competencials utilzant les eines treballades i dur-les a terme dins l’aula. Posteriorment hauran de realitzar una avaluació conjunta per valorar conjuntament com s’ha desenvolupat la transferència i documentar-la.

Lloc

EN LÍNEA

Horari

Dia 18 de febrer de 16:30 a 18:30 h. Dia 4 de març de 16:30 a 18:30 h. Dia 22 d’abril de 16:30 a 18:30 h.

Inscripció

Podeu fer la inscripció de dia 4 a dia 14 de febrer de 2021 de la manera següent:

1. Entrau al Portal del personal https://www.caib.es/pfunciona. El professorat que no disposi de compte d’usuari, no podrà accedir al Portal del Personal. Al menú principal de l’esquerra trobareu Formació dels DOCENTS. Clicau Sol·licitud cursos i seleccionau CEP DE MENORCA.

2. Us sortirà la llista de totes les activitats. Clicau a l’apartat INSCRIU-TE de l’activitat i emplenau tots els camps del formulari de la sol·licitud. Actualitzau les dades d’acord amb la vostra situació actual si s’escau, especialment el centre de destinació, el correu electrònic i el telèfon (millor un mòbil) ja que seran les dades de contacte per gestionar la inscripció i la llista d’espera.

3. La llista d’admesos provisional es publicarà dia 15 de febrer de 2021. Podreu consultar si heu estat admesos cercant aquesta activitat al Portal del personal, al menú de l’esquerra Formació dels DOCENTS, Sol·licitud cursos seleccionant CEP DE MENORCA. La llista d’espera, si s’escau, es publicarà també a la mateixa pàgina.

4. Una vegada que hagi sortit la llista, si estau admesos, el CEP confirmarà la vostra assistència.

IMPORTANT: si una persona confirma i no participa en l’activitat sense una causa justificada, les sol·licituds de participació en altres activitats formatives del mateix curs escolar seran les darreres que es tindran en compte.

Avaluació i certificació

Participar activament en les diferents fases de la formació.
Portar a terme de manera correcte el que hem especificat a l’apartat de transferència.

Assistència d’almenys el 85%.
Cal realitzar totes les tasques assignades a través del Classroom i complir les dates d’entrega. El control d’assitència de les sessions online es realitzarà mitjançant formulari online.

Coordinació i informació

Cristina Mercadal, assessora d’Inclusivitat i Atenció a la diversitat del CEP de Menorca. (cmercadal@cepdemenorca.cat)
Monica Capó, coordinadora de la formació i cap d’estudis del CEIP Mateu Fontirroig.

Àrea

Totes

Modalitat

Formació en el centre