FA 2609

Línia estratègica

PQ 2024 1 Metodologies i avaluació competencials i inclusives

Destinataris

Orientador/a de centres educatius d’infantil i primària. Orientador/a de EOEP i PTSC.

Criteris de selecció

Si el nombre de sol·licituds supera el de places oferides, els criteris de selecció seran, per aquest ordre:

 1. L’ordre de preferència que figura a l’apartat de DESTINATARIS.
 2. L’ordre d’inscripció.

Objectius

 • Aprofundir i consensuar criteris en la intervenció de l’alumnat amb DEA de les etapes d’infantil i primària.
 • Introduir-se en el model del disseny universal d’aprenentatge per complementar estratègies d’intervenció educativa.
 • Analitzar el model d’intervenció amb famílies amb la finalitat d’establir criteris comuns pel seu abordament.
 • Revisar instruments d’avaluació per tal d’establir una mateixa línia d’avaluació.

Continguts

 • La intervenció psicopedagògica – Instruments d’avaluació
 • Disseny universal d’aprenentatge – Intervenció en famílies

Metodologia

 • Aquesta formació s’abordarà presencialment de manera telemàtica, mitjançant metodologia cooperativa i fomentant el debat i consens pedagògic durant les sessions de pràctica reflexiva.
 • Intervindran ponents per contrastar la fonamentació teòrica.

Transferència

 • Establir i consensuar instruments i criteris d’actuació i intervenció comuns per tal d’unificar una mateixa línia d’intervenció.
 • Experimentar i documentar alguns continguts de la formació en una situació real.

Lloc

ON LINE

Horari

 • Dia 5 de febrer de 8 a 12 h.
 • Dia 5 i 19 de març de 9 a 13 h.
 • Dia 16 d’abril de 9 a 13 h.

Aquestes sessions seran amb les ponents i online. La resta d’hores són de treball en grup

Inscripció

Podeu fer la inscripció de dia 1 a dia 3 de febrer de 2021 de la manera següent:

 1. Entrau al Portal del personal https://www.caib.es/pfunciona. El professorat que no disposi de compte d’usuari, no podrà accedir al Portal del Personal. Al menú principal de l’esquerra trobareu Formació dels DOCENTS. Clicau Sol·licitud cursos i seleccionau CEP DE MENORCA.
 2. Us sortirà la llista de totes les activitats. Clicau a l’apartat INSCRIU-TE de l’activitat i emplenau tots els camps del formulari de la sol·licitud. Actualitzau les dades d’acord amb la vostra situació actual si s’escau, especialment el centre de destinació, el correu electrònic i el telèfon (millor un mòbil) ja que seran les dades de contacte per gestionar la inscripció i la llista d’espera.
 3. La llista d’admesos provisional es publicarà dia 4 de febrer de 2021. Podreu consultar si heu estat admesos cercant aquesta activitat al Portal del personal, al menú de l’esquerra Formació dels DOCENTS, Sol·licitud cursos seleccionant CEP DE MENORCA. La llista d’espera, si s’escau, es publicarà també a la mateixa pàgina.
 4. Una vegada que hagi sortit la llista, si estau admesos, cal confirmar la vostra assistència dia 4 de febrer de 2021 a l’apartat Confirma cursos, dins del menú Formació dels DOCENTS. La no confirmació dins aquest termini implicarà la pèrdua de plaça.
 5. La llista d’admesos s’actualitza automàticament en confirmar la inscripció.
 6. Si les places no s’han cobert amb els confirmats es telefonarà a les persones que estiguin a la llista d’espera per estricte ordre de preferència, fins que s’ocupin les places lliures.

IMPORTANT: si una persona confirma i no participa en l’activitat sense una causa justificada, les sol·licituds de participació en altres activitats formatives del mateix curs escolar seran les darreres que es tindran en compte.

Avaluació i certificació

 • Participar activament en les diferents fases de la formació.
 • Portar a terme de manera correcte el que hem especificat a l’apartat de transferència. Assistir al 85% de la formació.
 • L’assistència a les sessions online es controlaran mitjançant un formulari.

Coordinació i informació

Cristina Mercadal, assessora d’Inclusivitat i Atenció a la diversitat del CEP de Menorca. (cmercadal@cepdemenorca.cat)

Formadors

Coral Elizondo

Es profesora asociada en la Facultad de Educación de la Universidad de Zaragoza desde 2015. En septiembre del año pasado comenzó a trabajar como Orientadora de EOEIP en el Departamento de Educación del Gobierno de Aragón. Anteriormente fue directora del Centro Aragonés de Recursos para la Educación Inclusiva durante cinco años, tiempo durante el cual también fue Directora del CEIP Puerta de Sancho entre los años 2007 y 2012.

Carme Cloquells

És Llicenciada en Psicologia i actualment treballa com a orientadora educativa a l’EOEP EADISOC, equip especialitzat en TEA de la Conselleria d’Educació de les illes Balears. Va treballar com a orientadora als CEPA i també a l’EOEP Menorca, ocupant el càrrec de directora entre els anys 2007 a 2019. Ha participat com a ponent a Jornades de TDAH, TEA, Dislèxia, i cursos de la UNED. Ha realitzat visites d’estudis a Regne Unit i Irlanda sobre Inclusió i Atenció a la Diversitat. Ha publicat articles sobre diversos temes relacionats amb la psicologia educativa.

Helena Alvarado

 • Psicóloga. Pedagoga Terapeuta. Logopeda habilitada.
 • Fundadora, directora y coordinadora de CREIX centro de desarrollo infantil.
 • Profesora asociada en la Universitat de les Illes Balears en la asignatura “Dificultades Específicas del aprendizaje” (Web UIB).
 • Coautora del Protocolo de Detección y Actuación de Dislexia de la Conselleria de Educación del Govern Balear. (Prodislex, 2011).
 • Profesora experta en resolución de conflictos para la Agencia de Cooperación Internacional Alemana GIZ.

Angie Rota

Mestra d’Educació Infantil, formada en pedagogies innovadores, Màster en Pedagogia Sistèmica i formada en constel·lacions familiars. Actualment coordina la formació de Pedagogia Sistèmica de Manresa i treballa de professora al Cicle Formatiu d’Integració Social a l’Institut Guillem Catà de Manresa. Membre de l’equip de gestió de l’associació MES i formadora d’equips docents.

Àrea

Atenció a la diversitat

Modalitat

Formació per àmbits