FA 2608

Línia estratègica

PQ 2024 7 Actualització tècnica i/o de col·lectius específics

Destinataris

Mestres o educadores en actiu a EI públiques o CEI de xarxa complementària dels diferents municipis de l’illa de Menorca.

Requisits

Estar en actiu a una EI i CEI de xarxa complementària aquest curs escolar 2020-2021

Criteris de selecció

 1. Un professional per centre (EI i CEI de xarxa complementària) per ordre d’inscripció.
 2. La resta de places es cobriran seguint el mateix criteri de l’apartat anterior.

Objectius

 • Aprofundir en la relació família-escola.
 • Reflexionar sobre les nostres actituds, emocions i idees prèvies respecte a les famílies.
 • Analitzar el paper de les famílies envers els diferents moments del curs escolar (admissió i matrícula, període d’adaptació, entrevista inicial,…) i revisar la pròpia pràctica de treball amb les famílies.
 • Concretar i operativitzar els processos de relació família-escola.
 • Aconseguir una coherència pedagògica en l’atenció a les famílies des de l’EI i CEI de xarxa complementària i els EAP.

Continguts

 • La nostra mirada envers els diferents models de família (disponibilitat, empatia i afecte conscient sense judicis).
 • Relació professional família-escola:
  • Primer contacte amb les famílies (jornada de portes obertes, full informatiu, visita guiada, …)
  • Procés d’admissió i matrícula (reunió individualitzada, informació, acompanyament, documentació a aportar, …)
  • Inici (reunió grupal centre per conèixer PEC, reunió grup aula, entrevista inicial individual,…).
 • Període d’adaptació.
 • Relació diària amb les famílies (informació, escolta activa, acompanyament conscient,…).
 • Dates significatives i/o celebracions – Seguiment dels infantss
  • Avaluació
  • Relació família-escola-EAP
  • Acompanyament a famílies d’infants amb necessitats específiques de suport educatiu (NESE):
  • Implicació de la família en l’atenció primerenca basada en les rutines.
 • Instruments d’avaluació i propostes de resposta educativa.
 • El treball sobre estils i estratègies que fomenten el desenvolupament.
 • Acompanyament a les famílies en situacions singulars.

Metodologia

 • La formació es farà en forma de participació mixta amb una fase presencial per videoconferència (8 hores) a través del programa Zoom i una fase a distància (2 hores) a través de l’entorn de formació Moodle (fweib.caib.es).
 • Les ponents compartiran articles, documents, plantejaran situacions, obriran debat, exposaran…

Transferència

En finalitzar la sessió cada ponent plantejarà una sèrie de preguntes que seran comentades a la 4a sessió i que posteriorment les penjaran al Moodle com activitat de transferència, amb caràcter obligatori.

Calendari

 • Sessions presencials: VIDEOCONFERÈNCIA Zoom a través de l’entorn virtual Moodle del CEP Menorca.
  • Les persones inscrites rebran un correu en què se’ls donarà informació sobre l’accés a l’entorn virtual Moodle.
  • Treball a distància: entorn virtual d’aprenentatge Moodle del CEP Menorca.
  • Dies 15 de febrer, 8 de març, 22 de març, 12 d’abril. De 17:30 a 19:30h.

Horari

 • Dia 15 de febrer de 17:30 a 19:30 h.
 • Dia 8 de març de 17:30 a 19:30 h.
 • Dia 22 de març de 17:30 a 19:30 h.
 • Dia 12 d’abril de 17:30 a 19:30 h.

Inscripció

Podeu fer la inscripció de dia 3 a dia 7 de febrer de 2021 de la manera següent:

 1. Entrau al Portal del personal https://www.caib.es/pfunciona. El professorat que no disposi de compte d’usuari, no podrà accedir al Portal del Personal. Al menú principal de l’esquerra trobareu Formació dels DOCENTS. Clicau Sol·licitud cursos i seleccionau CEP DE MENORCA.
 2. Us sortirà la llista de totes les activitats. Clicau a l’apartat INSCRIU-TE de l’activitat i emplenau tots els camps del formulari de la sol·licitud. Actualitzau les dades d’acord amb la vostra situació actual si s’escau, especialment el centre de destinació, el correu electrònic i el telèfon (millor un mòbil) ja que seran les dades de contacte per gestionar la inscripció i la llista d’espera.
 3. La llista d’admesos provisional es publicarà dia 8 de febrer de 2021. Podreu consultar si heu estat admesos cercant aquesta activitat al Portal del personal, al menú de l’esquerra Formació dels DOCENTS, Sol·licitud cursos seleccionant CEP DE MENORCA. La llista d’espera, si s’escau, es publicarà també a la mateixa pàgina.
 4. Una vegada que hagi sortit la llista, si estau admesos, cal confirmar la vostra assistència de dia 8 a dia 10 de febrer de 2021 a l’apartat Confirma cursos, dins del menú Formació dels DOCENTS. La no confirmació dins aquest termini implicarà la pèrdua de plaça.
 5. La llista d’admesos s’actualitza automàticament en confirmar la inscripció.
 6. Si les places no s’han cobert amb els confirmats es telefonarà a les persones que estiguin a la llista d’espera per estricte ordre de preferència, fins que s’ocupin les places lliures.

IMPORTANT: si una persona confirma i no participa en l’activitat sense una causa justificada, les sol·licituds de participació en altres activitats formatives del mateix curs escolar seran les darreres que es tindran en compte.

Avaluació i certificació

Per poder obtenir una avaluació positiva en la formació i la posterior certificació, les persones que hi participin hauran de:

 • Assistir a totes les sessions presencials per videoconferència.
 • Realitzar totes les tasques obligatòries proposades dins els terminis establerts i obtenir-ne una qualificació positiva. – Realitzar el qüestionari del Portal del Personal en les dates següents: del 12 al 19 d’abril de 2021 .

Coordinació i informació

Josep Cortès, assessor de Convivència i de les competències socials i emocionals del CEP de Menorca. (jcortes@cepdemenorca.cat)

Formadors

Margalida Jeronia Galmés Manresa, Orientadora educativa de les Oficines d’escolarització d’Inca i Manacor.

Silvia Carol González, Orientadora educativa i directora EAP Ponent-Tramuntana.

Maria Andreu Mora, Orientadora educativa i directora EAP Menorca

Àrea

Totes

Modalitat

Formació per àmbits