FA 2607

Línia estratègica

PQ 2024 2 Convivència i benestar físic i emocional

Destinataris

Tota la comunitat educativa.

Criteris de selecció

Si el nombre de sol·licituds supera el de places oferides, els criteris de selecció seran, per aquest ordre:

 1. L’ordre d’inscripció.

Objectius

 • Aprendre a comunicar-se de manera sana en els diversos àmbits relacionals (alumnat, companys de centre, pares i mares d’alumnes, parella, fills/es…).
 • Detectar i posar consciència de la meva pròpia violència per apropar-me a la serenitat.
 • Promoure la capacitat de resolució de conflictes des del diàleg constructiu.

Continguts

 • L’observació (expressar sense avaluar ni interpretar). L’expressió del sentiment.
 • L’expressió de la necessitat.
 • La petició.
 • L’autoempatia.
 • L’autoexpressió i honestedat: el meu costat.
 • L’empatia: el costat de l’altre.
 • La riquesa d’aprendre a dir NO (etapes).
 • Etapes de transformació de la teva ira “CONTRA la vida” en energia “AL SERVEI de la vida”.

Metodologia

 • Breu exposició teòrica a partir d’exemples i casos reals per desembocar cap a un treball eminentment pràctic fent ús d’eines concretes pel dia a dia.
 • En cas de confinament les sessions es realitzaran telemàticament via Meet.

Transferència

 • Prèviament s’enviarà als assistents un dossier de feina, on durant i al final de cada una de les 4 sessions han de fer la planificació de la transferència intrapersonal i la interpersonal d’allò treballat de manera expositiva, de manera individual i en petit grup. Al final, els assistents hauran de lliurar una memòria de les planificacions que hauran de portar a la pràctica diària en un termini d’un mes des de la finalització de la formació.
 • Tota la transferència es recollirà en un drive.

Lloc

Formació telemática, via ZOOM

Horari

 • Dia 12, 19 i 26 de març de 16:30 a 20h.
 • Dia 13, 20 i 27 de març de 9:30 a 13h.

Inscripció

Podeu fer la inscripció de dia 29 de gener a dia 15 de febrer de 2021 de la manera següent:

 1. Entrau al Portal del personal https://www.caib.es/pfunciona. El professorat que no disposi de compte d’usuari, no podrà accedir al Portal del Personal. Al menú principal de l’esquerra trobareu Formació dels DOCENTS. Clicau Sol·licitud cursos i seleccionau CEP DE MENORCA.
 2. Us sortirà la llista de totes les activitats. Clicau a l’apartat INSCRIU-TE de l’activitat i emplenau tots els camps del formulari de la sol·licitud. Actualitzau les dades d’acord amb la vostra situació actual si s’escau, especialment el centre de destinació, el correu electrònic i el telèfon (millor un mòbil) ja que seran les dades de contacte per gestionar la inscripció i la llista d’espera.
 3. La llista d’admesos provisional es publicarà dia 16 de febrer de 2021. Podreu consultar si heu estat admesos cercant aquesta activitat al Portal del personal, al menú de l’esquerra Formació dels DOCENTS, Sol·licitud cursos seleccionant CEP DE MENORCA. La llista d’espera, si s’escau, es publicarà també a la mateixa pàgina.
 4. Una vegada que hagi sortit la llista, si estau admesos, cal confirmar la vostra assistència de dia 16 a dia 18 de febrer de 2021 a l’apartat Confirma cursos, dins del menú Formació dels DOCENTS. La no confirmació dins aquest termini implicarà la pèrdua de plaça.
 5. La llista d’admesos s’actualitza automàticament en confirmar la inscripció.
 6. Si les places no s’han cobert amb els confirmats es telefonarà a les persones que estiguin a la llista d’espera per estricte ordre de preferència, fins que s’ocupin les places lliures.

IMPORTANT: si una persona confirma i no participa en l’activitat sense una causa justificada, les sol·licituds de participació en altres activitats formatives del mateix curs escolar seran les darreres que es tindran en compte.

Avaluació i certificació

 • Assistència d’almenys el 85%.
 • Participació activa i implicació en les activitats.
 • Reflexió i valoració de l’aplicació o transferibilitat a l’aula.
 • En cas de confinament, el control de l’assistència a les
 • videoconferències es realitzarà a través de formulari Google.

Coordinació i informació

Josep Cortès, assessor de Convivència i de les competències socials i emocionals del CEP de Menorca. (jcortes@cepdemenorca.cat)

Formador

Betlem Gomila

 • Doctora per la Universitat Barcelona. Àmbit: Salut i qualitat de vida.
 • Psicoterapeuta d’Integració Psico-corporal (ETIP).
 • Coach Transformacional per People Tech Solutions LLC (USA).
 • Investigadora del Grup d’Investigació Social i Educativa de l’Activitat Física i l’Esport (GISEAFE, 2014 SGR 1240).

Àrea

Totes

Modalitat

Formació per àmbits