FeC 2606

Línia estratègica

PQ 2024 6 Competències STEAM i competència digital

Destinataris

 • Professorat del CEIP Sant Lluis
 • CEIP Angel Ruiz i Pablo
 • CEIP Maria Lluisa Serra.

Objectius

 • Aprofundir en els coneixements científics sobre els diferents llenguatges matemàtics. Aprofundir en l’avaluació com a element de millora en els processos d’aprenentatge.
 • Reflexionar sobre la pròpia pràctica docent.
 • Recollir documentació d’aula per estudiar-la en grup.
 • Veure com l’ús dels llenguatges matemàtics pot enriquir el projecte col·lectiu d’aula.

Continguts

 • El significat de l’activitat matemàtica escolar.
 • Les matemàtiques com a instrument de representació de la realitat.
 • Matemàtiques per conviure i investigar sobre el món .
 • Els llenguatges matemàtics en un món complex.
 • Un currículum de matemàtiques basat en “saber” i “saber fer”.
 • Els models científics.
 • L’avaluació com element de millora en els processos d’aprenentatge.

Metodologia

 • Treball cooperatiu.
 • Participació activa de tots els membres inscrits a la formació.
 • Presentació a cada sessió de les tasques i projectes d’aula, des de la planificació fins a l’avaluació per tal de compartir el procés amb tots els participants en la formació enriquint la tasca presentada amb les aportacions de la resta.
 • S’utilitzarà la plataforma google classroom durant tota la formació.
 • S’utilitzarà també el meet per tal de poder dur a terme totes les sessions des dels diferents centres.

Transferència

 • Experimentació a l’aula de els continguts que es vagin treballant i reforçant durant la formació.
 • Experimentació a l’aula de les pautes d’avaluació que es treballin.

Lloc

CEIP SANT LLUÍS

Horari

 • Dia 23 de gener de 10 a 13 h.
 • Dia 20 de febrer de 10 a 13 h.
 • Dia 13 de març de 10 a 13 h.
 • Dia 16 d’abril de 16:30 a 19:30 h.
 • Dia 17 d’abril de 10 a 13 h.
 • Dia 15 de maig de 10 a 13 h.

Inscripció

Podeu fer la inscripció de dia 15 a dia 21 de gener de 2021 de la manera següent:

 1. Entrau al Portal del personal https://www.caib.es/pfunciona. El professorat que no disposi de compte d’usuari, no podrà accedir al Portal del Personal. Al menú principal de l’esquerra trobareu Formació dels DOCENTS. Clicau Sol·licitud cursos i seleccionau CEP DE MENORCA.
 2. Us sortirà la llista de totes les activitats. Clicau a l’apartat INSCRIU-TE de l’activitat i emplenau tots els camps del formulari de la sol·licitud. Actualitzau les dades d’acord amb la vostra situació actual si s’escau, especialment el centre de destinació, el correu electrònic i el telèfon (millor un mòbil) ja que seran les dades de contacte per gestionar la inscripció i la llista d’espera.
 3. La llista d’admesos provisional es publicarà dia 22 de gener de 2021. Podreu consultar si heu estat admesos cercant aquesta activitat al Portal del personal, al menú de l’esquerra Formació dels DOCENTS, Sol·licitud cursos seleccionant CEP DE MENORCA. La llista d’espera, si s’escau, es publicarà també a la mateixa pàgina.
 4. Una vegada que hagi sortit la llista, si estau admesos, el CEP confirmarà la vostra assistència.

IMPORTANT: si una persona confirma i no participa en l’activitat sense una causa justificada, les sol·licituds de participació en altres activitats formatives del mateix curs escolar seran les darreres que es tindran en compte.

Avaluació i certificació

 • Assistència al 85% de la formació.
 • Participació activa durant totes les sessions.
 • El control de l’assistència serà a través de formularis de google .

Coordinació i informació

Formador

Albert Rigol Muxart

 • Mestre d’Educació Primària.
 • Ha format part de la Unitat de Professorat de l’ICE de la UAB, responsable del grup “La Cultura Matemàtica de les persones”.

Àrea

Matemàtiques

Modalitat

Formació en el centre