FeC 2605

Línia estratègica

PQ 2024 6 Competències STEAM i competència digital

Destinataris

Professorat IES Biel Marti

Objectius

 • Aprendre a treure el màxim profit de les diferents aplicacions que empram al centre.
 • Unificar criteris i eines metodològiques digitals per a què sigui més pràctic i còmode per l’alumnat.
 • Aprendre a preparar classes, programar i elaborar material didàctic amb els IPADS.
 • Dotar d’eines al professorat per a que sigui capaç de treballar conjuntament en projectes comuns. Introduir les eines digitals al treball cooperatiu.

Continguts

 • Aplicacions IPAD.
 • Elaboració de mini projectes interdepartamentals per dur a terme durant el 2n i 3r trimestre. Treball per projectes de centre:
  • planificació, organització i avaluació.
  • Experiències d’altres centres.
  • Eines G-suite

Metodologia

 • Les sessions partiran des de la pràctica reflexiva, fent una anàlisi de necessitats, posada en comú, aportacions de la ponent per a continuació crear grups de feina en entorn cooperatiu per a la implementació de les eines TIC i els mini projectes a tots els nivells educatius del centre.
 • En cas de confinament les sessions presencials i la ponència es realitzaran telemàticament via Meet.

Transferència

 • Es fará extensiu a tot el claustre valorant les experiències realitzades amb els alumnes.
 • Crear miniprojectes interdepartamentals emprant les eines digitals, per aplicar ja enguany a les aules.
 • Crear unitats / activitats amb eines IPAD Tota la transferència es recollirà en un sites compartit a tot el claustre.

Lloc

IES BIEL MARTI

Horari

 • Dia 12 de gener de 16 a 19:30 h.
 • Dia 2 de febrer de 16 a 19:30 h.
 • Dia 12 de febrer de 16 a 19 h.
 • Dia 13 de febrer de 10 a 13 h.
 • Dia 23 de febrer de 16 a 19:30 h.
 • Dia 9 de març de 16 a 19:30 h.

Inscripció

Podeu fer la inscripció de dia 12 a dia 28 de gener de 2021 de la manera següent:

 1. Entrau al Portal del personal https://www.caib.es/pfunciona. El professorat que no disposi de compte d’usuari, no podrà accedir al Portal del Personal. Al menú principal de l’esquerra trobareu Formació dels DOCENTS. Clicau Sol·licitud cursos i seleccionau CEP DE MENORCA.
 2. Us sortirà la llista de totes les activitats. Clicau a l’apartat INSCRIU-TE de l’activitat i emplenau tots els camps del formulari de la sol·licitud. Actualitzau les dades d’acord amb la vostra situació actual si s’escau, especialment el centre de destinació, el correu electrònic i el telèfon (millor un mòbil) ja que seran les dades de contacte per gestionar la inscripció i la llista d’espera.
 3. La llista d’admesos provisional es publicarà dia 29 de gener de 2021. Podreu consultar si heu estat admesos cercant aquesta activitat al Portal del personal, al menú de l’esquerra Formació dels DOCENTS, Sol·licitud cursos seleccionant CEP DE MENORCA. La llista d’espera, si s’escau, es publicarà també a la mateixa pàgina.
 4. Una vegada que hagi sortit la llista, si estau admesos, el CEP confirmarà la vostra assistència.

IMPORTANT: si una persona confirma i no participa en l’activitat sense una causa justificada, les sol·licituds de participació en altres activitats formatives del mateix curs escolar seran les darreres que es tindran en compte.

Avaluació i certificació

 • Assistència d’almenys el 85%.
 • Participació activa i implicació en les activitats.
 • Reflexió i valoració de l’aplicació o transferibilitat a l’aula.
 • Avaluar les activitats de transferència.
 • En cas de confinament, el control de l’assistència tant de la videoconferència de la ponència o de la resta de sessions es realitzarà a través de formulari Google.
 • Eina MEET.

Coordinació i informació

 • Josep Cortès, assessor de Convivència i de les competències socials i emocionals del CEP de Menorca. jcortes@cepdemenorca.cat
 • Ana Sanchez, coordinadora de la formació.

Formador

 • Rosa Liarte
  • Llicenciada en Història, professora a l’IES Eduardo Janeiro i Coordinadora TIC.
  • Creadora del blog/clase LeccionesdeHistoria.com, també publica en els blogs: alertasiPhone i todoiPhone.net.
  • També va treballar com a formadora del professorat al Centre d’Enseñança del Professorat (CEP) de Marbella-Coín.
  • Comparteix els seus coneixements sobre l’ús de les noves tecnologíes a l’aula a altres docents, així com noves metodologies: ABP, Flipped Classroom o Mobile Learning; evaluació i co-evaluació por competencies a través de Rúbriques i Portfolis, aixi com l’ús d’iPads, tablets I apps educatives a classe. Ha col·laborat amb Apple Education Trainer, Apple Distinguished Educator, Google Trainer o Google Innovator.

Àrea

Totes

Modalitat

Formació en el centre