FeC 2603

Línia estratègica

PQ 2024 6 Competències STEAM i competència digital

Destinataris

Professorat de l’Escola d’Art de Menorca

Objectius

 • Actualització en eines de treball telemàtic i metodologia digital.
 • Conèixer les principals estratègies de venda online.
 • Comprendre els principals condicionants del posicionament SEO (Search Engine Optimization).
 • Entendre les relacions entre les SEO i les xarxes socials.
 • Configurar i analitzar la gestió de vendes i visites en online.
 • Conèixer les característiques principals de promoció i venda amb imatges i videos.
 • Dominar les estratègies de promoció.

Continguts

 • Formats d’imatge, disseny web i SEO (Search Engine Optimization).
 • Estratègies de promoció.
 • Gestió de vendes i xarxes socials.

Metodologia

 • Metodologia pràctica i activa, a partir de projectes o propostes interdisciplinars integrades.
 • Es prendran totes les mesures preventives i de seguretat establertes per la normativa actual.
 • S’obrirà un Google Classroom de la formació i, en cas de no poder portar a terme les sessions presencials, es faran per videoconferència (Google Meet).
 • Les 4 hores no presencials s’utilitzaran per elaborar una activitat de promoció de la matèria o del centre que es compartirà al Classroom i amb tot l’alumnat.

Transferència

 • Ús i aplicació per part de l’alumnat de noves eines de treball on line.
 • Estratègies de comunicació audiovisual en xarxes socials en els treballs d’aula.
 • L’alumnat portarà a terme activitats sobre posicionament a xarxes i gestió de les mateixes.

Lloc

Escola d’Art de Menorca

Horari

 • Dia 28 de gener de 16:30 a 19:30 h.
 • Dia 9 de febrer (ponència) de 16:30 a 19:30 h.
 • Dia 13 de febrer (ponència + feina) de 9 a 14 h.
 • Del 15 al 21 de febrer 4 h. no presencials
 • Dia 13 de març de 9 a 14 h. (feina+avaluació)

Inscripció

Podeu fer la inscripció de dia 13 a dia 25 de gener de 2021 de la manera següent:

 1. Entrau al Portal del personal https://www.caib.es/pfunciona. El professorat que no disposi de compte d’usuari, no podrà accedir al Portal del Personal. Al menú principal de l’esquerra trobareu Formació dels DOCENTS. Clicau Sol·licitud cursos i seleccionau CEP DE MENORCA.
 2. Us sortirà la llista de totes les activitats. Clicau a l’apartat INSCRIU-TE de l’activitat i emplenau tots els camps del formulari de la sol·licitud. Actualitzau les dades d’acord amb la vostra situació actual si s’escau, especialment el centre de destinació, el correu electrònic i el telèfon (millor un mòbil) ja que seran les dades de contacte per gestionar la inscripció i la llista d’espera.
 3. La llista d’admesos provisional es publicarà dia 26 de gener de 2021. Podreu consultar si heu estat admesos cercant aquesta activitat al Portal del personal, al menú de l’esquerra Formació dels DOCENTS, Sol·licitud cursos seleccionant CEP DE MENORCA. La llista d’espera, si s’escau, es publicarà també a la mateixa pàgina.
 4. Una vegada que hagi sortit la llista, si estau admesos, el CEP confirmarà la vostra assistència.

IMPORTANT: si una persona confirma i no participa en l’activitat sense una causa justificada, les sol·licituds de participació en altres activitats formatives del mateix curs escolar seran les darreres que es tindran en compte.

Avaluació i certificació

 • Es farà una valoració individual al Portal del Personal i una memòria final, amb les aportacions de tots els participants.
 • Es farà una avaluació conjunta de les feines presentades, corresponents a les hores no presencials, que es recollirà a la Memòria.
 • Es comprovarà que les tasques acordades s’han lliurat de manera correcta i l’assistència telemàtica s’avaluarà mitjançant un formulari.
 • Participació mínima del 85% a les sessions presencials.

Coordinació i informació

 • Alejandro Rio, assessor de Metodologies d’aprenentage i de les dinàmiques de l’ensenyament del CEP de Menorca. ario@cepdemenorca.cat
 • Alicia Reus Espí, coordinadora de la formació i tutora de l’Escola d’Art Menorca.

Formador

Xavier Catchot i París, Consultor SEO i programador web

Àrea

Totes

Modalitat

Formació en el centre