FeC 2601

Línia estratègica

PQ 2024 6 Competències STEAM i competència digital

Destinataris

Professorat CEIP Àngel Ruiz i Pablo.

Objectius

 • Utilitzar un entorn virtual d’aprenentatge.
 • Utilitzar diferents eines i recursos digitals per treballar a l’aula i/o de manera telemàtica.
 • Dissenyar activitats i tasques online per a l’alumnat del centre.
 • Ampliar les competències digitals dels docents.

Continguts

 • Eines digitals aplicables a l’aula.
 • Analisi de l’entorn virtual del centre (avantatges, inconvenients i diferents possibilitats).
 • Disseny de tasques, instruments d’avaluació i aplicació a l’aula.

Metodologia

 • Metodologia activa i participativa mitjançant grups cooperatius.
 • Utilitzarem com a entorn virtual d’aprenentage el Google Classroom.
 • Durant les hores no presencials els assistents hauran de realitzar unes tasques d’entrega obligatòria amb el corresponent feedback per part de l’assessor.
 • Les tasques telemàtiques es duran a terme mitjançan estructures cooperatives.
 • L’eina de comunicació per establir videoconferència serà el Meet entre els assistents i la possibilitat d’utilitzar també zoom.

Transferència

 • Els docents, de manera cooperativa, han de portar a l’aula una o més d’una activitat dissenyada segons el model d’aprenentatge cooperatiu.
 • Es portaran a la pràctica totes aquelles actuacions que s’hauran decidit durant la formació a través de la pràctica reflexiva.
 • Es documentaran les experiències d’aula per poder avaluar-les.
 • Es farà l’avaluació de la transferència tenint en compte tots els seus components: recollida de dades, anàlisi de lesdades i posada en comú dels judicis corresponents i presa de decisions, que en el nostre entorn vol dir programar com es dóna continuitat a la formació duta a terme.

Lloc

CEIP ANGEL RUIZ I PABLO

Horari

 • Dia 20 de gener.
 • Dia 3, 17 de febrer.
 • Dia 3 de març.
 • Dia 21 d’abril.

Totes les sessions seran de 15 a 17:30 h.

Les 7’5 h. restants seran a distància.

Inscripció

Podeu fer la inscripció de dia 12 a dia 17 de gener de 2021 de la manera següent:

 1. Entrau al Portal del personal https://www.caib.es/pfunciona. El professorat que no disposi de compte d’usuari, no podrà accedir al Portal del Personal. Al menú principal de l’esquerra trobareu Formació dels DOCENTS. Clicau Sol·licitud cursos i seleccionau CEP DE MENORCA.
 2. Us sortirà la llista de totes les activitats. Clicau a l’apartat INSCRIU-TE de l’activitat i emplenau tots els camps del formulari de la sol·licitud. Actualitzau les dades d’acord amb la vostra situació actual si s’escau, especialment el centre de destinació, el correu electrònic i el telèfon (millor un mòbil) ja que seran les dades de contacte per gestionar la inscripció i la llista d’espera.
 3. La llista d’admesos provisional es publicarà dia 18 de gener de 2021. Podreu consultar si heu estat admesos cercant aquesta activitat al Portal del personal, al menú de l’esquerra Formació dels DOCENTS, Sol·licitud cursos seleccionant CEP DE MENORCA. La llista d’espera, si s’escau, es publicarà també a la mateixa pàgina.
 4. Una vegada que hagi sortit la llista, si estau admesos, el CEP confirmarà la vostra assistència.

IMPORTANT: si una persona confirma i no participa en l’activitat sense una causa justificada, les sol·licituds de participació en altres activitats formatives del mateix curs escolar seran les darreres que es tindran en compte.

Avaluació i certificació

 • Participar activament en les diferents fases de la formació.
  Portar a terme de manera correcte el que hem especificat a l’apartat de transferència.
 • Assistir al 85% de la formació.
 • En cas de no presencialitat, es controlarà l’assistència fent servir les eines de les quals disposen els diferents sistemes de videoconferència previstos.

Coordinació i informació

 • Miquel Mariano, assessor de Tecnologies de la Informació i la Comunicació del CEP de Menorca. mmariano@cepdemenorca.cat
 • Lluís Pons Badia, coordinador de la formació i cap d’estudis del CEIP Angel Ruiz i Pablo.

Formador

Miquel Mariano, Mestre especialista en educació musical i llicenciat en comunicació audiovisual.

Àrea

Totes

Modalitat

Formació en el centre