FeC 2600

Línia estratègica

PQ 2024 2 Convivència i benestar físic i emocional

Destinataris

Professorat del CEIP Maria Lluïsa Serra

Objectius

 • Adquirir instruments que millorin les capacitats intra-interpersonals.
 • Oferir eines que permetin emprar eines metodològiques cooperatives que facilitin la convivència i reforcin els vincles afectius.
 • Conèixer técniques de tractament dels conflictes alternatius.
 • Concretar i aprovar el pla de convivència durant el curs.

Continguts

 • Capacitats intra-interpersonals.
 • Técniques d’educació en i per als conflictes.

Metodologia

 • Aquesta formació partirá de la pràctica reflexiva al centre fent una anàlisi de les necessitats, amb aportacions puntuals d’algun ponent especialista en convivència, creant grups cooperatius per elaborar i dur a la pràctica el pla de convivència del centre.
 • La formació es vehicularà a través de l’entorn virtual Classroom i Google Site.En cas de confinament les sessions presencials i la ponència es realitzaran telemàticament via Meet.

Transferència

 • Elaborar el pla de convivència durant el transcurs d ́aquesta formació adaptat al nostre centre.
 • Crear una línia metodològica posant en pràctica les estratègies esmentades a l ́objectiu 2 a diferents nivells.
 • Posar en pràctica les estratègies esmentades a l’objectiu 2 en totes les tutories i també amb la feina amb els especialistes, de forma interdisciplinar.
 • Crear estratègies comuns d’atenció socioemocional per al nostre alumnat, entre família i escola.
 • Tota la transferència es recollirà en el Classroom.

Horari

 • Dia 19 de gener de 16:30 a 19:30 h.
 • Dia 26 de gener de 10 a 13 h.
 • Dies 9, 16, 19 i 20 de febrer de 16 a 18 h.
 • Dies 16 i 30 de març de 16 a 18 h.
 • Dia 20 d’abril de 16 a 18 h.

Inscripció

Podeu fer la inscripció de dia 12 a dia 17 de gener de 2021 de la manera següent:

 1. Entrau al Portal del personal https://www.caib.es/pfunciona. El professorat que no disposi de compte d’usuari, no podrà accedir al Portal del Personal. Al menú principal de l’esquerra trobareu Formació dels DOCENTS. Clicau Sol·licitud cursos i seleccionau CEP DE MENORCA.
 2. Us sortirà la llista de totes les activitats. Clicau a l’apartat INSCRIU-TE de l’activitat i emplenau tots els camps del formulari de la sol·licitud. Actualitzau les dades d’acord amb la vostra situació actual si s’escau, especialment el centre de destinació, el correu electrònic i el telèfon (millor un mòbil) ja que seran les dades de contacte per gestionar la inscripció i la llista d’espera.
 3. La llista d’admesos provisional es publicarà dia 18 de gener de 2021. Podreu consultar si heu estat admesos cercant aquesta activitat al Portal del personal, al menú de l’esquerra Formació dels DOCENTS, Sol·licitud cursos seleccionant CEP DE MENORCA. La llista d’espera, si s’escau, es publicarà també a la mateixa pàgina.
 4. Una vegada que hagi sortit la llista, si estau admesos, el CEP confirmarà la vostra assistència.

IMPORTANT: si una persona confirma i no participa en l’activitat sense una causa justificada, les sol·licituds de participació en altres activitats formatives del mateix curs escolar seran les darreres que es tindran en compte.

Avaluació i certificació

 • Assistència d’almenys el 85%.
 • Participació activa i implicació en les activitats.
 • Reflexió i valoració de l’aplicació o transferibilitat a l’aula.
 • Les sessions seran intercalades fent la majoria presencials al centre i alguna per MEET.
 • En cas de confinament, el control de l’assistència tant de la videoconferència de la ponència o de la resta de sessions es realitzarà a través de formulari Google.
 • Avaluar les activitats de transferència.

Coordinació i informació

 • Josep Cortès, assessor de Convivència i de les competències socials i emocionals del CEP de Menorca. jcortes@cepdemenorca.cat
 • Esperança Anglada Moll, coordinadora de la formació i secretària CEIP Maria Lluïsa Serra.

Formador

 • Betlem Gomila
  • Doctora per la Universitat Barcelona. Àmbit: Salut i qualitat de vida.
  • Psicoterapeuta d’Integració Psico-corporal (ETIP).
  • Coach Transformacional per People Tech Solutions LLC (USA).
  • Investigadora del Grup d’Investigació Social i Educativa de l’Activitat Física i l’Esport (GISEAFE, 2014 SGR 1240).

Àrea:

Totes

Modalitat

Formació en el centre