FeC 2599

Línia estratègica

PQ 2024 2 Convivència i benestar físic i emocional

Destinataris

Professorat del CEIP Mare de Déu del Toro

Objectius

 • Millorar les competències interpersonals dels docents.
 • Adquirir estratègies i recursos per incidir de manera positiva en el clima d’aula i en la gestió dels conflictes.
 • Elaborar un pla de convivència de centre que contengui un banc de recursos amb eines útils i seqüenciades per nivell.

Continguts

 • Competències interpersonals.
 • Pla de convivència.
 • La programació durant tota l’etapa d ́educació infantil i primária de les propostes de convivència.

Metodologia

 • Continuam amb la formació del curs anterior i amb el mateix enfocament metodològic: necessitas de la comunitat educativa del centre en relació a la convivència, dues sessions amb ponent , equips de treball cooperatiu per anar elaborant el pla de convivència del centre per a la seva immmedita aplicació a les aules i al centre.
  Alternarem una sessió presencial amb una via MEET.
 • En cas de confinament, les sessions presencials i la ponència es realitzaran telemàticament via Meet. EVA : classroom

Transferència

 • Definir una seqüència evolutiva del treball en convivència de manera que a cada nivell estiguin establerts objectius, continguts i propostes, des d’EI fins a 6è de primària.
 • Transferir la feina feta a la formació a tots els membres del claustre de manera que s’asseguri el treball sistemàtic establert al pla de convivència, i la seva posada en pràctica d’activitats a les aules i al centre.
 • Tota la transferència es recollirà en el Classroom.

Horari

 • 1 de febrer de 16 a 18 h.
 • Dia 5 de febrer de 16:30 a 19:30 h.
 • Dia 15 de febrer de 16 a 18 h.
 • Dia 8 de març de 16 a 18 h.

Inscripció

Podeu fer la inscripció de dia 12 a dia 28 de gener de 2021 de la manera següent:

 1. Entrau al Portal del personal https://www.caib.es/pfunciona. El professorat que no disposi de compte d’usuari, no podrà accedir al Portal del Personal. Al menú principal de l’esquerra trobareu Formació dels DOCENTS. Clicau Sol·licitud cursos i seleccionau CEP DE MENORCA.
 2. Us sortirà la llista de totes les activitats. Clicau a l’apartat INSCRIU-TE de l’activitat i emplenau tots els camps del formulari de la sol·licitud. Actualitzau les dades d’acord amb la vostra situació actual si s’escau, especialment el centre de destinació, el correu electrònic i el telèfon (millor un mòbil) ja que seran les dades de contacte per gestionar la inscripció i la llista d’espera.
 3. La llista d’admesos provisional es publicarà dia 29 de gener de 2021. Podreu consultar si heu estat admesos cercant aquesta activitat al Portal del personal, al menú de l’esquerra Formació dels DOCENTS, Sol·licitud cursos seleccionant CEP DE MENORCA. La llista d’espera, si s’escau, es publicarà també a la mateixa pàgina.
 4. Una vegada que hagi sortit la llista, si estau admesos, el CEP confirmarà la vostra assistència.

IMPORTANT: si una persona confirma i no participa en l’activitat sense una causa justificada, les sol·licituds de participació en altres activitats formatives del mateix curs escolar seran les darreres que es tindran en compte.

Avaluació i certificació

 • Assistència d’almenys el 85%.
 • Participació activa i implicació en les activitats.
 • Reflexió i valoració de l’aplicació o transferibilitat a l’aula.
 • Avaluar les activitats de transferència.
 • En cas de confinament, el control de l’assistència tant de la videoconferència de la ponència o de la resta de sessions es realitzarà a través de formulari Google.

Coordinació i informació

 • Josep Cortès, assessor de Convivència i de les competències socials i emocionals del CEP de Menorca. jcortes@cepdemenorca.cat
 • Maria Bagur Llufriu, coordinadora de la formació.

Formador

Betlem Gomila, Doctora per la Universitat Barcelona. Àmbit: Salut i qualitat de vida. Psicoterapeuta d’Integració Psico-corporal (ETIP). Coach Transformacional per People Tech Solutions LLC (USA). Investigadora del Grup d’Investigació Social i Educativa de l’Activitat Física i l’Esport (GISEAFE, 2014 SGR 1240).

Àrea

Totes

Modalitat

Formació en el centre