FeC 2597

Línia estratègica

PQ 2024 6 Competències STEAM i competència digital

Destinataris

Professorat de l’IES Joan Ramis i Ramis

Criteris de selecció

 • Si el nombre de sol·licituds supera el de places oferides, els criteris de selecció seran, per aquest ordre:
  1. L’ordre de preferència que figura a l’apartat de DESTINATARIS.
  2. L’ordre d’inscripció.

Objectius

 • Millorar la competència digital del professorat per poder utilitzar eines i recursos dins l’aula.
 • Aprendre a crear una aula digital i un llibre digital amb el Moodle.
 • Aprendre a crear tasques, rúbriques i qüestionaris online a través del Moodle, així com desenvolupar el llibre de qualificacions i establir-ne els paràmetres.
 • Aprendre nous recursos digitals a través dels quals desplegar metodologies actives i de projectes cooperatius dins l’aula, dins un entorn virtual.
 • Dotar al professorat de les eines necessàries per interactuar amb l’alumnat en un entorn segur.
 • Desplegar metodologies actives i de projectes cooperatius dins l’aula, dins un entorn virtual Dotar al professorat de les eines necessàries per interactuar amb l’alumnat en un entorn segur.

Continguts

 • Ús educatiu de plataformes virtuals.
 • Moodle vs Classroom.
 • Creació d’una Aula virtual.
 • Elements i recursos (Llibre digital).
 • Elaboració de materials i tasques per a l’ensenyament en línia.
 • Recursos per treballar en línia i aplicació d’aquest recursos a l’aula.
 • Treball cooperatiu en línia.

Metodologia

 • Metodologia activa i aplicada a l’aula, mitjançant estratègies metodològiques de treball cooperatiu.
 • Es farà servir un entorn virtual a través de la plataforma Moodle per a compartir recursos, interactuar i anar elaborant les tasques que seran avaluades a partir d’uns indicadors acordats prèviament.
 • Les ponències es realitzaran per videoconferència.
 • A les sessions presencials, es prendran totes les mesures preventives i de seguretat establertes per la normativa actual.

Transferència

 • Sessions formatives dels equips docents i creació de grups de treball per nivells.
 • Utilització de plataformes digitals per al treball cooperatiu a l’aula.
  Optimització dels dispositius electrònics (Chromebooks) a 1r i 2n ESO.
 • Experimentació a l’aula dels recursos treballats i posterior avaluació i feedback del procés d’experimentació.

Lloc

IES Joan Ramis i Ramis

Horari

 • Dia 17 de febrer de 16:30 a 18:30 h. a l’IES Joan Ramis
 • Dia 24 de febrer de 16:30 a 19:30 h. (ponència Mike Rigo de 16:30 a 18 h.)
 • Dia 2 de març de 16:30 a 19:30 (ponència Mike Rigo de 16:30 a 18 h)
 • Dia 9 de març de 16:30 a 19:30 h (ponència Joan Ramirez de 16:30 a 18 h.)
 • Dia 16 de març de 16:30 a 19:30 h (ponència Joan Ramirez de 16:30 a 18 h.)
 • Dia 24 de març (4 hores) transferència a l’aula
 • Dia 21 d’abril de 16:30 a 18:30 h a l’IES Joan Ramis.
  * Les sessions 2 a 5 es realitzaran a través de la plataforma Moodle.

Inscripció

Podeu fer la inscripció de dia 11 de gener a dia 14 de febrer de 2021 de la manera següent:

 1. Entrau al Portal del personal https://www.caib.es/pfunciona. El professorat que no disposi de compte d’usuari, no podrà accedir al Portal del Personal. Al menú principal de l’esquerra trobareu Formació dels DOCENTS. Clicau Sol·licitud cursos i seleccionau CEP DE MENORCA.
 2. Us sortirà la llista de totes les activitats. Clicau a l’apartat INSCRIU-TE de l’activitat i emplenau tots els camps del formulari de la sol·licitud. Actualitzau les dades d’acord amb la vostra situació actual si s’escau, especialment el centre de destinació, el correu electrònic i el telèfon (millor un mòbil) ja que seran les dades de contacte per gestionar la inscripció i la llista d’espera.
 3. La llista d’admesos provisional es publicarà dia 15 de febrer de 2021. Podreu consultar si heu estat admesos cercant aquesta activitat al Portal del personal, al menú de l’esquerra Formació dels DOCENTS, Sol·licitud cursos seleccionant CEP DE MENORCA. La llista d’espera, si s’escau, es publicarà també a la mateixa pàgina.
 4. Una vegada que hagi sortit la llista, si estau admesos, el CEP confirmarà la vostra assistència.

IMPORTANT: si una persona confirma i no participa en l’activitat sense una causa justificada, les sol·licituds de participació en altres activitats formatives del mateix curs escolar seran les darreres que es tindran en compte.

Avaluació i certificació

 • Avaluació individual al Portal del Personal i memòria final amb les aportacions de tots els participants on es recolliran les transferències fetes i les propostes de millora.
 • Es comprovarà que les tasques acordades s’han lliurat de manera correcta i l’assistència telemàtica s’avaluarà mitjançant un formulari.
 • Mínim d’un 85% de participació presencial per poder certificar.

Coordinació i informació

 • Alejandro Rio, assessor de Metodologies d’aprenentage i de les dinàmiques de l’ensenyament del CEP de Menorca. ario@cepdemenorca.cat
 • Laura Pons Sintes, coordinadora de la formació i tutora de l’IES Joan Ramis i Ramis.

Formadors

 • Mike Rigo Binimelis,Cap d’estudis de l’Institut d’Ensenyaments a Distància de les Illes Balears i formador en educació digital a distancia.
 • Joan Ramirez Mesas, Professor de música de l’IEDIB i formador en educació digital a distancia.

Àrea

Totes

Modalitat

Formació en el centre