FeC 2596

Línia estratègica

PQ 2024 1 Metodologies i avaluació competencials i inclusives

Destinataris

Professorat del CEPA Joan Mir i Mir

Objectius

 • Tractament de continguts referits al món magrebí i l’alumnat nouvingut.
 • Treballar la igualtat de gènere i la no discriminació des d’una mirada inclusiva.
 • Millorar l’atenció a l’alumnat nouvingut per tal de facilitar els seus ensenyaments inicials.
 • Unificar criteris sobre competència lingüística.
 • Millorar les estratègies comunicatives del professorat pel que fa a l’educació a través d’eines virtuals. Millorar la competència comunicativa del professorat en llengua catalana.

Continguts

 • Gestió de continguts combinant les sessions presencials i virtuals. Coneixements culturals i socials del món magrebí.
 • Alumnat nouvingut: caracteristiques i problemàtiques específiques. Procés d’acollida i seguiment de l’alumnat nouvingut.
 • Estratègies comunicatives a través d’eines virtuals. Novetats de la nova gramàtica en català. Resolució dels dubtes del professorat.

Metodologia

 • Metodologia activa i cooperativa.
 • Plataforma de Google Classroom per a compartir materials i tasques associades a aquesta formació.
 • En cas de què no fos possible fer les sessions presencials, es farien mitjançant el Google Classroom, utilitzant la videoconferència.
 • Es prendran totes les mesures preventives i de seguretat establertes per la normativa actual.

Transferència

 • Activitats a l’aula amb l’alumnat sobre els continguts treballats i els objectius de la formació.
 • Revisió i actualització de documents i acords de centre relacionats amb els continguts i objectius treballats.

Lloc

Sala d’audiències del Claustre del Carme de Maó

Horari

 • Dia 14 de gener de 9 a 12 h.
 • Dia 11 de febrer de 9 a 11 h (ponència)
 • Dia 18 de març de 9 a 12 h.
 • Dia 22 d’abril de 9 a 11 h.

Inscripció

Podeu fer la inscripció de dia 11 a dia 12 de gener de 2021 de la manera següent:

 1. Entrau al Portal del personal https://www.caib.es/pfunciona. El professorat que no disposi de compte d’usuari, no podrà accedir al Portal del Personal. Al menú principal de l’esquerra trobareu Formació dels DOCENTS. Clicau Sol·licitud cursos i seleccionau CEP DE MENORCA.
 2. Us sortirà la llista de totes les activitats. Clicau a l’apartat INSCRIU-TE de l’activitat i emplenau tots els camps del formulari de la sol·licitud. Actualitzau les dades d’acord amb la vostra situació actual si s’escau, especialment el centre de destinació, el correu electrònic i el telèfon (millor un mòbil) ja que seran les dades de contacte per gestionar la inscripció i la llista d’espera.
 3. La llista d’admesos provisional es publicarà dia 13 de gener de 2021. Podreu consultar si heu estat admesos cercant aquesta activitat al Portal del personal, al menú de l’esquerra Formació dels DOCENTS, Sol·licitud cursos seleccionant CEP DE MENORCA. La llista d’espera, si s’escau, es publicarà també a la mateixa pàgina.
 4. Una vegada que hagi sortit la llista, si estau admesos, el CEP confirmarà la vostra assistència.

IMPORTANT: si una persona confirma i no participa en l’activitat sense una causa justificada, les sol·licituds de participació en altres activitats formatives del mateix curs escolar seran les darreres que es tindran en compte.

Avaluació i certificació

 • Avaluació individual al Portal del Personal i Memòria final amb les aportacions de tots els participants.
 • En cas de que no fos possible realitzar les sessions presencials es faria la feina telemàticament mitjançant el Google Classroom, utilitzant el Meet i s’avaluarien les tasques i la transferència feta a l’aula.
 • L’assitència a les sessions telemàtiques en cas de no presencialitat es controlarà a través de formularis de google.
 • Mínim del 85% de participació a les sessions presencial per poder certificar

Coordinació i informació

 • Alejandro Rio, assessor de Metodologies d’aprenentage i de les dinàmiques de l’ensenyament del CEP. ario@cepdemenorca.cat
 • Ramon Rosselló Garcia, coordinador de la formació i secretari de CEPA Joan Mir i Mir.

Formador

 • Roser Gomila Truyol, Llicenciada en Filologia Àrab, Màster en Immigració i Mediació Intercultural i Màster en Ensenyament d’Espanyol com a Llengua Estrangera.

Àrea

Totes

Modalitat

Formació en el centre