FeC 2595

Línia estratègica

PQ 2024 6 Competències STEAM i competència digital

Destinataris

Professorat del CEPA Ciutadella

Objectius

 • Treballar i entendre les eines de comunicació TIC a nivell d’aula i de centre.
 • Preparar l’alumnat per ser competent digital en el món actual.
  Difusió de les activitats del centre, amb la participació de tot l’alumnat.
 • Potenciar els valors de col·laboració i cooperació a l’aula

Continguts

 • Comunicació per xarxes socials.
 • Coneixements bàsics sobre TIC i competència digital. Activitats d’aula i xarxes socials.

Metodologia

 • Metodologia activa i participativa amb activitats pràctiques i compartides entre professorat i alumnat.
 • Hi haura 8 hores de treball a distància que es compartiran al Classroom i que s’avaluaran per a donar un retorn al professorat.
 • Es prendran totes les mesures preventives i de seguretat establertes per la normativa actual.
 • S’obrirà un Google Classroom de la formació i, en cas de no poder portar a terme les sessions presencials, es faran per videoconferència (Google Meet).

Transferència

 • Elaborar un protocol de comunicació per xarxes socials.
 • Elaborar una guia de coneixement bàsic sobre TIC i competència digital.
 • Activitats d’aula amb l’alumnat, referents a comunicació i aprenentatge mitjançant les xarxes socials.

Lloc

CEP Ciutadella

Horari

 • Dia 15 de gener de 2021 de 9 a 11h (2 h)
 • Dia 5 de febrer (4 h)
 • Tasques virtuals (4 h)
 • Dia 5 de març (2 h) + 1 h
 • Dia 30 abril sessió final (3 h)
 • Tasques virtuals (4 h)

Inscripció

Podeu fer la inscripció de dia 11 a dia 13 de gener de 2021 de la manera següent:

 1. Entrau al Portal del personal https://www.caib.es/pfunciona. El professorat que no disposi de compte d’usuari, no podrà accedir al Portal del Personal. Al menú principal de l’esquerra trobareu Formació dels DOCENTS. Clicau Sol·licitud cursos i seleccionau CEP DE MENORCA.
 2. Us sortirà la llista de totes les activitats. Clicau a l’apartat INSCRIU-TE de l’activitat i emplenau tots els camps del formulari de la sol·licitud. Actualitzau les dades d’acord amb la vostra situació actual si s’escau, especialment el centre de destinació, el correu electrònic i el telèfon (millor un mòbil) ja que seran les dades de contacte per gestionar la inscripció i la llista d’espera.
 3. La llista d’admesos provisional es publicarà dia 14 de gener de 2021. Podreu consultar si heu estat admesos cercant aquesta activitat al Portal del personal, al menú de l’esquerra Formació dels DOCENTS, Sol·licitud cursos seleccionant CEP DE MENORCA. La llista d’espera, si s’escau, es publicarà també a la mateixa pàgina.
 4. Una vegada que hagi sortit la llista, si estau admesos, el CEP confirmarà la vostra assistència.

IMPORTANT: si una persona confirma i no participa en l’activitat sense una causa justificada, les sol·licituds de participació en altres activitats formatives del mateix curs escolar seran les darreres que es tindran en compte.

Avaluació i certificació

 • Avaluació individual i memòria final de la formació.
 • Es comprovarà que les tasques acordades s’han lliurat de manera correcta i la participació s’avaluarà mitjançant un formulari.
 • Participació mínima del 85% a les sessions presencials per a certificar.

Coordinació i informació

 • Alejandro Rio, assessor de Metodologies d’aprenentage i de les dinàmiques de l’ensenyament del CEP de Menorca. ario@cepdemenorca.cat
 • Nuria Anglada, coordinadora de la formació i cap d’estudis del CEPA Ciutadella.

Formador

 • Miquel Mariano,Mestre especialista en educació musical i llicenciat en comunicació audiovisual.

Àrea

Totes

Modalitat

Formació en el centre