FeC 2594

Línia estratègica

PQ 2024 6 Competències STEAM i competència digital

Destinataris

Professorat CEIP Tramuntana

Objectius

 • Millorar el treball competencial docent mitjançant l’ús d’eines de l’entorn GSuite tal i com està reflectit en el seu projecte educatiu de centre.
 • Desenvolupar activitats competencials a l’aula mitjançant metodologia cooperativa i utilitzant les eines Gsuite. Fomentar un entorn de treball cooperatiu.

Continguts

 • Eines Gsuite: Classroom, Drive, Sites, Gmail i Calendar.
 • Estructures cooperatives simples.
 • Avaluació formativa.

Metodologia

 • Metodologia activa i participativa, amb dinàmiques de grup cooperatives per tal d’afavorir el debat pedagògic i presa de decisions del claustre, a partir de la pràctiva reflexiva.
 • Durant tota la formació s’utilitzarà l’entorn digital classroom.
 • En cas de presencialitat discontinua o confinament, les sessions es duran a terme mitjançant les eines de videoconferència MEET o ZOOM.

Transferència

 • Els docents, de manera cooperativa, han de portar a l’aula una o més d’una activitat dissenyada segons el model d’aprenentatge cooperatiu.
 • Es portaran a la pràctica totes aquelles actuacions que s’hauran decidit durant la formació a través de la pràctica reflexiva.
 • Es documentaran les experiències d’aula per poder avaluar-les.
 • Es farà l’avaluació de la transferència tenint en compte tots els seus components : recollida de dades, anàlisi de les dades i posada en comú dels judicis corresponents i presa de decisions, que en el nostre entorn vol dir programar com es dóna continuitat a la formació duta a terme .

Lloc

CEIP Tramuntana

Horari

 • Dia 15 de desembre de 14.30 h a 17.30 h. Dia 19 de gener de 14.30 h a 17.30 h.
 • Dia 26 de gener de 14.30 h a 17.30 h. Dia 9 de febrer de 14.30 h a 17.30 h.
 • Dia 23 de febrer de 14.30 h a 17.30 h. Dia 09 de març de 14.30 h a 17.30 h.

Inscripció

Podeu fer la inscripció de dia 15 de desembre de 2020 a dia 17 de gener de 2021 de la manera següent:

 1. Entrau al Portal del personal https://www.caib.es/pfunciona. El professorat que no disposi de compte d’usuari, no podrà accedir al Portal del Personal. Al menú principal de l’esquerra trobareu Formació dels DOCENTS. Clicau Sol·licitud cursos i seleccionau CEP DE MENORCA.
 2. Us sortirà la llista de totes les activitats. Clicau a l’apartat INSCRIU-TE de l’activitat i emplenau tots els camps del formulari de la sol·licitud. Actualitzau les dades d’acord amb la vostra situació actual si s’escau, especialment el centre de destinació, el correu electrònic i el telèfon (millor un mòbil) ja que seran les dades de contacte per gestionar la inscripció i la llista d’espera.
 3. La llista d’admesos provisional es publicarà dia 18 de gener de 2021. Podreu consultar si heu estat admesos cercant aquesta activitat al Portal del personal, al menú de l’esquerra Formació dels DOCENTS, Sol·licitud cursos seleccionant CEP DE MENORCA. La llista d’espera, si s’escau, es publicarà també a la mateixa pàgina.
 4. Una vegada que hagi sortit la llista, si estau admesos, el CEP confirmarà la vostra assistència.

IMPORTANT: si una persona confirma i no participa en l’activitat sense una causa justificada, les sol·licituds de participació en altres activitats formatives del mateix curs escolar seran les darreres que es tindran en compte.

Avaluació i certificació

 • Participar activament en les diferents fases de la formació.
 • Portar a terme de manera correcte el que hem especificat a l’apartat de transferència. Assistir al 85% de la formació.
 • En cas de no presencialitat, es controlarà l’assistència fent servir les eines de les quals disposen els diferents sistemes de videoconferència previstos.

Coordinació i informació

Cristina Mercadal, assessora d’Inclusivitat i Atenció a la diversitat del CEP de Menorca. cmercadal@cepdemenorca.cat
Anna Arnaiz, coordinadora de la formació.

Àrea

Totes

Modalitat

Formació en el centre