FeC 2593

Línia estratègica

PQ 2024 5 Competències lingüístiques

Destinataris

Professorat CEIP Antoni Joan Alemany.

Objectius

 • Millorar la competència digital del claustre en l’ús de les eines G-Suite.
 • Promoure el teball cooperatiu entre els mestres i l’alumnat amb les eines GSuite.
 • Dissenyar activitats per a una presencialitat discontínua.
 • Fomentar l’ensenyament de la competència lingüística en un entorn 360º.

Continguts

 • Eines G-Suite.
 • El treball cooperatiu en un entorn 360º.
 • Treball de llenguatge oral a través del vídeo, l’àudio, entorn GSuite i diferents apps.

Metodologia

 • Basada en la pràctica reflexiva creant debat pedagògic a través d’estructures cooperatives.
 • La formació es vehicularà a través de l’entorn virtual Classroom i Google Site.
 • En cas de confinament les sessions presencials i la ponència es realitzaran telemàticament via Meet.

Transferència

 • Treballar la competència lingüística a través de les TIC, tant dins de l’aula com des de casa.
 • Posar en pràctica una activitat de treball cooperatiu sobre lectoescriptura en un entorn 360º.
 • Experimentar i documentar els recursos creats a través de les TIC en un entorn 360º.
 • Tota la transferència es recollirà en el Classroom.

Lloc

CEIP ANTONI JOAN ALEMANY

Horari

 • Dia 20 de gener de 13:30 h a 15:30 h.
 • Dia 2 i 17 de febrer de 13:30 h a 15:30 h.
 • Dia 3 de març de 13:30 h a 15:30 h.
 • Dia 21 d’abril de 13:30 h a 15:30 h.
 • Dia 12 de maig de 13:30 h a 15:30 h.

Inscripció

Podeu fer la inscripció de dia 18 de desembre de 2020 a dia 13 de gener de 2021 de la manera següent:

 1. Entrau al Portal del personal https://www.caib.es/pfunciona. El professorat que no disposi de compte d’usuari, no podrà accedir al Portal del Personal. Al menú principal de l’esquerra trobareu Formació dels DOCENTS. Clicau Sol·licitud cursos i seleccionau CEP DE MENORCA.
 2. Us sortirà la llista de totes les activitats. Clicau a l’apartat INSCRIU-TE de l’activitat i emplenau tots els camps del formulari de la sol·licitud. Actualitzau les dades d’acord amb la vostra situació actual si s’escau, especialment el centre de destinació, el correu electrònic i el telèfon (millor un mòbil) ja que seran les dades de contacte per gestionar la inscripció i la llista d’espera.
 3. La llista d’admesos provisional es publicarà dia 14 de gener de 2021. Podreu consultar si heu estat admesos cercant aquesta activitat al Portal del personal, al menú de l’esquerra Formació dels DOCENTS, Sol·licitud cursos seleccionant CEP DE MENORCA. La llista d’espera, si s’escau, es publicarà també a la mateixa pàgina.
 4. Una vegada que hagi sortit la llista, si estau admesos, el CEP confirmarà la vostra assistència.

IMPORTANT: si una persona confirma i no participa en l’activitat sense una causa justificada, les sol·licituds de participació en altres activitats formatives del mateix curs escolar seran les darreres que es tindran en compte.

Avaluació i certificació

 • Assistència en un 85% de la formació.
 • Participar activament en la formació i realitzar les activitats de transferència.
 • Avaluar les activitats de transferència.
 • En cas de confinament, el control de l’assistència tant de la videoconferència de la ponència o de la resta de sessions es realitzarà a través de formulari Google.

Coordinació i informació

Chinca Pujol, assessora Lingüística, Social i Artística del CEP de Menorca. cpujol@cepdemenorca.cat
Mª Victoria Sintes, coordinadora de la formació.

Àrea

Llengua i literatura catalana

Modalitat

Formació en el centre