FeC 2592

Línia estratègica

PQ 2024 3 Gestió d’equips i coordinació docent

Destinataris

Professorat EI Roser i Gener

Objectius

 • Reflexionar i posar en comú les dificultats existents per gestionar el funcionament del claustre.
 • Establir eines de gestió del temps, de les tasques i dels recursos humans.
 • Optimitzar el recursos del centre per augmentar la funcionalitat del claustre.
 • Establir eines per gestionar les tasques de cada educadora.
 • Optimar el recursos humans per funcionar més eficientment i funcionalment.

Continguts

 • Funcionament d’equips humans: gestió de grups de treball per ser eficients.
 • Eines per optimitzar recursos, temps, assignar tasques.

Metodologia

 • Basada en la pràctica reflexiva creant debat pedagògic a través d’estructures cooperatives.
 • La formació es vehicularà a través de l’entorn virtual Classroom i Google Site.
 • En cas de confinament les sessions presencials es realitzaran telemàticament via Meet.

Transferència

 • Incorporació de tècniques de gestió de recursos humans en les rutines del claustre.
 • Aconseguir una millor gestió del temps i de la coordinació de les tasques del claustre.
 • Sistematització dels processos escolars anuals de l’escoleta.
 • Tota la transferència es recollirà en el Classroom.

Lloc

EI ROSER I GENER

Horari

 • Dies 15 de febrer, 15 de març, 19 d’abril, 10 i 31 de maig de 15:00 a 17:00 h

Inscripció

Podeu fer la inscripció de dia 17 de desembre de 2020 a dia 10 de gener de 2021 de la manera següent:

 1. Entrau al Portal del personal https://www.caib.es/pfunciona. El professorat que no disposi de compte d’usuari, no podrà accedir al Portal del Personal. Al menú principal de l’esquerra trobareu Formació dels DOCENTS. Clicau Sol·licitud cursos i seleccionau CEP DE MENORCA.
 2. Us sortirà la llista de totes les activitats. Clicau a l’apartat INSCRIU-TE de l’activitat i emplenau tots els camps del formulari de la sol·licitud. Actualitzau les dades d’acord amb la vostra situació actual si s’escau, especialment el centre de destinació, el correu electrònic i el telèfon (millor un mòbil) ja que seran les dades de contacte per gestionar la inscripció i la llista d’espera.
 3. La llista d’admesos provisional es publicarà dia 11 de gener de 2021. Podreu consultar si heu estat admesos cercant aquesta activitat al Portal del personal, al menú de l’esquerra Formació dels DOCENTS, Sol·licitud cursos seleccionant CEP DE MENORCA. La llista d’espera, si s’escau, es publicarà també a la mateixa pàgina.
 4. Una vegada que hagi sortit la llista, si estau admesos, el CEP confirmarà la vostra assistència.

IMPORTANT: si una persona confirma i no participa en l’activitat sense una causa justificada, les sol·licituds de participació en altres activitats formatives del mateix curs escolar seran les darreres que es tindran en compte.

Avaluació i certificació

 • Realitzar tasques de transferència.
 • Avaluar la transferència.
 • Participar en un 85% de la formació.
 • En cas de confinament, el control de l’assistència de les sessions es realitzarà a través de formulari Google.

Coordinació i informació

Chinca Pujol, assessora Lingüística, Social i Artística del CEP de Menorca. cpujol@cepdemenorca.cat
Magdalena Mesquida, coordinadora de la formació.

Àrea

Totes

Modalitat

Formació en el centre