FeC 2590

Línia estratègica

PQ 2024 5 Competències lingüístiques

Destinataris

Professorat del CEIP Francesc d’Albranca.

Objectius

 • Conèixer les noves metodologies de l’aprenentatge de la lectoescriptura.
 • Unificar l’ensenyament de la competència lingüística al llarg dels diferents cicles.
 • Conèixer les principals causes que dificulten l’aprenentatge de la lectoescriptura.
 • Conèixer recursos i materials per atendre la diversitat sobretot amb l’alumnat que presenta dificultats.
 • Realitzar les activitats proposades pel dinamitzador lingüístic.

Continguts

 • Metodologies per l’aprenentatge de la lectoescriptura.
 • Dificultats que presenta l’aprenentatge de la lectoescriptura.
 • Recursos i materials per atendre la diversitat sobretot amb l’alumnat que presenta dificultats.

Metodologia

 • Basada en la pràctica reflexiva creant debat pedagògic a través d’estructures cooperatives.
 • La formació es vehicularà a través de l’entorn virtual Classroom i Google Site.
 • En cas de confinament les sessions presencials i la ponència es realitzaran telemàticament via Meet.

Transferència

 • Treballar la competència lingüística als tallers de llengua, projectes i ambients.
 • Realitzar les activitats proposades pel ponent per fomentar el català en àmbits formals i no formals.
 • Elaborar un banc d’experiències amb activitats per fomentar la lectoescriptura.
 • Experimentar amb les activitats del banc d’experiències.
  Documentar l’experiència.
 • Tota la transferència es recollirà en el Classroom.

Lloc

CEIP FRANCESC D’ALBRANCA

Horari

 • Dia 12 de gener de 15:30 a 18:30 h.
 • Dia 26 de gener de 15:30 a 19:00 h.
 • Dia 23 de febrer i 9 de març de 15:30 a 18:30 h.

Inscripció

Podeu fer la inscripció de dia 17 de desembre de 2020 a dia 10 de gener de 2021 de la manera següent:

 1. Entrau al Portal del personal https://www.caib.es/pfunciona. El professorat que no disposi de compte d’usuari, no podrà accedir al Portal del Personal. Al menú principal de l’esquerra trobareu Formació dels DOCENTS. Clicau Sol·licitud cursos i seleccionau CEP DE MENORCA.
 2. Us sortirà la llista de totes les activitats. Clicau a l’apartat INSCRIU-TE de l’activitat i emplenau tots els camps del formulari de la sol·licitud. Actualitzau les dades d’acord amb la vostra situació actual si s’escau, especialment el centre de destinació, el correu electrònic i el telèfon (millor un mòbil) ja que seran les dades de contacte per gestionar la inscripció i la llista d’espera.
 3. La llista d’admesos provisional es publicarà dia 11 de gener de 2021. Podreu consultar si heu estat admesos cercant aquesta activitat al Portal del personal, al menú de l’esquerra Formació dels DOCENTS, Sol·licitud cursos seleccionant CEP DE MENORCA. La llista d’espera, si s’escau, es publicarà també a la mateixa pàgina.
 4. Una vegada que hagi sortit la llista, si estau admesos, el CEP confirmarà la vostra assistència.

IMPORTANT: si una persona confirma i no participa en l’activitat sense una causa justificada, les sol·licituds de participació en altres activitats formatives del mateix curs escolar seran les darreres que es tindran en compte.

Avaluació i certificació

 • Assistir al menys a un 85% de les sessions.
 • Participar activament en la formació i realitzar les tasques de transferència.
 • Reflexionar i valorar la transferència.
 • En cas de confinament, el control de l’assistència tant de la videoconferència de la ponència o de la resta de sessions es realitzarà a través de formulari Google.

Coordinació i informació

Chinca Pujol, assessora Lingüística, Social i Artística del CEP de Menorca: cpujol@cepdemenorca.cat
Cati Alemany, coordinadora de la formació i directora del CEIP Francesc d’Albranca.

Formador

Raquel de Manuel Mur, Cocreadora de Lletra Encantada, mare, assessora de literatura infantil, formadora i narradora oral i corporal amb més de 10 anys d’experiència narrant a biblioteques i escoles. Lletra Encantada som un projecte cooperatiu, ens associem amb altres professionals i formem un equip bell i multidisciplinar.

Àrea

Llengües

Modalitat

Formació en el centre