FeC 2589

Línia estratègica

PQ 2024 7 Actualització tècnica i/o de col·lectius específics

Destinataris

Professorat de l’EI Cap de Creus

Criteris de selecció

Si el nombre de sol·licituds supera el de places oferides, els criteris de selecció seran, per aquest ordre:

 1. L’ordre de preferència que figura a l’apartat de DESTINATARIS.
 2. L’ordre d’inscripció.

Objectius

 • Oferir al professorat un visió més ampla i enriquidora de l’ús d’instruments en les sessions de música, donant continuitat i més contingut al treball de didàctica de la música a l’escola infantil.
 • Saber aplicar aquests nous coneixements dins tot el que comprèn el dia a dia de l’escola i la música.
 • Reconèixer la rellevància musical com una eina educativa positiva.

Continguts

 • Treballar les qualitats del so (l’alçada, el timbre, la intensitat i la durada) així com l’audició, la dansa, la pròpia veu, la pulsació, el ritme, el so i el silenci; amb el suport de la pràctica instrumental.
 • Recopilar melodies, textos i cançons per tal de poder millorar amb l’ajut de la música cadascun dels moments educatius de l’escola.

Metodologia

 • Metodologia activa i participativa.
 • Es treballarà mitjançant el treball cooperatiu.
 • S’utilitzarà l’entorn virtual Classroom amb un doble objectiu: per una banda, anar recopilant tot el material que es vagi generant al llarg de la formació i el que es vagi treballant a cada sessió de formació.
 • I, per altra, establir una plataforma que permeti continuar amb la formació en cas de confinament.
 • En el cas que s’hagin de realitzar sessions telemàtiques l’eina de comunicació serà el Meet o Zoom.

Transferència

 • S’anirà experimentant a l’aula els continguts treballats al llarg de les sessions de formació.
 • S’establiran unes graelles d’observació amb els items que les educadores hauran consensuat i que serviran com a instrument d’avaluació de l’experimentació a l’aula.

Lloc: EI Cap de Creus

Horari

 • Dia 16 desembre de 16 a 18:30h
 • Dia 20 de gener de 16 a 18:30h
 • Dia 2 de febrer de 16 a 18:30h
 • Dia 16 de febrer de 16h a 18.30h
 • Dia 10 de març de 16 a 18:30h
 • Dia 24 de març de 16 a 18:30h
 • Dia 20 d’abril de 16 a 18:30h
 • Dia 4 de maig de 16 a 18:30h

Inscripció: Podeu fer la inscripció de dia 3 a dia 13 de desembre de 2020 de la manera següent:

 1. Entrau al Portal del personal https://www.caib.es/pfunciona. El professorat que no disposi de compte d’usuari, no podrà accedir al Portal del Personal. Al menú principal de l’esquerra trobareu Formació dels DOCENTS. Clicau Sol·licitud cursos i seleccionau CEP DE MENORCA.
 2. Us sortirà la llista de totes les activitats. Clicau a l’apartat INSCRIU-TE de l’activitat i emplenau tots els camps del formulari de la sol·licitud. Actualitzau les dades d’acord amb la vostra situació actual si s’escau, especialment el centre de destinació, el correu electrònic i el telèfon (millor un mòbil) ja que seran les dades de contacte per gestionar
  la inscripció i la llista d’espera.
 3. La llista d’admesos provisional es publicarà dia 14 de desembre de 2020. Podreu consultar si heu estat admesos cercant aquesta activitat al Portal del personal, al menú de l’esquerra Formació dels DOCENTS, Sol·licitud cursos seleccionant CEP DE MENORCA. La llista d’espera, si s’escau, es publicarà també a la mateixa pàgina.
 4. Una vegada que hagi sortit la llista, si estau admesos, el CEP confirmarà la vostra assistència.

IMPORTANT: si una persona confirma i no participa en l’activitat sense una causa justificada, les sol·licituds de participació en altres activitats formatives del mateix curs escolar seran les darreres que es tindran en compte.

Avaluació i certificació

 • Haver participat activament en les sessions.
 • Dur a terme les activitats de transferència.
 • Assistir al 85% de la formació.
 • En cas de no presencialitat, es controlarà l’assistència fent servir les eines de les quals disposen els diferents sistemes de videoconferència previstos.

Coordinació i informació

 • Miquel Mariano, assessor del CEP de Menorca de Tecnologies de la Informació i la Comunicació: mmariano@cepdemenorca.cat
 • Noemi Martinez, coordinadora formació i directora EI Cap de Creus.
 • Formador: Miquel Mariano

Àrea:

Música

Modalitat:

Formació en el centre