FeC 2588

Línia estratègica

PQ 2024 5 Competències lingüístiques

Destinataris

Professorat IES Pasqual Calbó i Caldés

Criteris de selecció

Si el nombre de sol·licituds supera el de places oferides, els criteris de selecció seran, per aquest ordre:

 1. L’ordre de preferència que figura a l’apartat de DESTINATARIS.
 2. L’ordre d’inscripció.

Objectius

 • Conèixer les xarxes socials actuals i saber-nos-hi relacionar positivament.
 • Impulsar l’ús de les TIC i les xarxes socials com a eina per al foment de la llengua catalana entre els joves en àmbits informals i socials.
 • Dissenyar i dur a la pràctica una activitat a través de la xarxa social a nivell global de centre que promocioni l’ús del català a tota la comunitat educativa.
 • Crear un banc de recursos d’aplicació de l’ús de les xarxes socials en l’àmbit educatiu a partir de les propostes dels docents participants en la formació.

Continguts

 • Introducció a les xarxes socials actuals: catalogació, ús responsable, perills.
 • Aplicació de l’ús de les xarxes socials en l’àmbit educatiu.
 • Característiques d’una activitat en l’àmbit educatiu que fomenti la millora de la competència lingüística en llengua catalana a través de l’ús de xarxes socials.
 • Característiques d’una activitat en l’ambit educatiu que fomenti la millora de la competència lingüística en català a través de les xarxes socials.

Metodologia

Basada en el model actiu de pràctica reflexiva creant debat pedagògic a través d’estructures cooperatives ja sigui de forma presencial o online. S’emprarà l’entorn virtual d’aprenentatge Classroom amb entrega de tasques i feedback per part de l’assessora. Aplicació de les eines digitals i les xarxes socials per fomentar el català. Ponència externa de 7 hores. El control d’assistència de les ponències online es realitzarà mitjançant formulari online.

Transferència

 • Creació d’activitats o recursos emprant les xarxes socials amb impacte per al foment del català en àmbits formals i informals.
 • Experimentació a l’aula de les activitats dissenyades per fer posterior valoració en la última intervenció externa.

Lloc

IES PASQUAL CALBÓ I CALDÉS

Horari

Formació Mixta: Presencial (13 h) i Online (7 h).

 • Dia 1 de desembre de 16:30 a 18:30 h. Presencial.
 • Dia 19 de gener de 16:30 a 19:30 h. Videoconferència.
 • Dia 2 de febrer de 16:30 a 18:30 h. Presencial.
 • Dia 23 de febrer de 16:30 a 18:30h. Videoconferència.
 • Dia 30 de març de 16:30 a 18:30 h. Videoconferència.
 • Dia 13 d’abril de 16:30 a 18:30 h. Presencial.
 • Dia 12 i 26 de març – Data de venciment tasques.

Inscripció

Podeu fer la inscripció de dia 23 a dia 29 de novembre de 2020 de la manera següent:

 1. Entrau al Portal del personal https://www.caib.es/pfunciona. El professorat que no disposi de compte d’usuari, no podrà accedir al Portal del Personal. Al menú principal de l’esquerra trobareu Formació dels DOCENTS. Clicau Sol·licitud cursos i seleccionau CEP DE MENORCA.
 2. Us sortirà la llista de totes les activitats. Clicau a l’apartat INSCRIU-TE de l’activitat i emplenau tots els camps del formulari de la sol·licitud. Actualitzau les dades d’acord amb la vostra situació actual si s’escau, especialment el centre de destinació, el correu electrònic i el telèfon (millor un mòbil) ja que seran les dades de contacte per gestionar la inscripció i la llista d’espera.
 3. La llista d’admesos provisional es publicarà dia 30 de novembre de 2020. Podreu consultar si heu estat admesos cercant aquesta activitat al Portal del personal, al menú de l’esquerra Formació dels DOCENTS, Sol·licitud cursos seleccionant CEP DE MENORCA. La llista d’espera, si s’escau, es publicarà també a la mateixa pàgina.
 4. Una vegada que hagi sortit la llista, si estau admesos, el CEP confirmarà la vostra assistència.

IMPORTANT: si una persona confirma i no participa en l’activitat sense una causa justificada, les sol·licituds de participació en altres activitats formatives del mateix curs escolar seran les darreres que es tindran en compte.

Avaluació i certificació

 • Assistència d’almenys el 85%.
 • Participació activa en totes les activitats programades.
 • Cal realitzar totes les tasques assignades a través del Classroom i complir les dates d’entrega.

Coordinació i informació

 • Chinca Pujol: Assessora Lingüística, Social i Artística del CEP de Menorca: cpujol@cepdemenorca.cat
 • Jorge Duro: Coordinador de la formació.
 • Margalida Lopez Femenias: Formadora
  • Llicenciada en Filologia Catalana per la Universitat de les Illes Balears (2008).
  • Professora de secundària des del 2010.
  • Ha impartit cursos per a estrangers (UIB) i per a persones adultes (COFUC, EBAP, IEB), ha estat la coordinadora de la formació a distància dels cursos del Reciclatge del Català de l’ICE, i ha estat col·laboradora de l’observatori de Neologia de la Universitat Pompeu Fabra.
  • El seu àmbit d’estudi és la didàctica de llengües i ha estat coordinadora i ponent en diversos cursos de noves tecnologies aplicades a l’ensenyament, adreçats a professors de secundària. És professora de l’assignatura de Tractament de Llengües, del Màster del professorat, des del curs 2015-2016; i professora associada del Departament de Filologia Catalana i Lingüística General de la UIB des del curs 2017-2018 com a professora de l’assignatura Llengua Catalana i la seva Didàctica als estudis de Magisteri d’Educació Infantil.

Àrea

Llengua i literatura catalana

Modalitat

Formació en el centre