FeC 2586

Línia estratègica

PQ 2024 1 Metodologies i avaluació competencials i inclusives

Destinataris

Professorat del CEIP Sa Garriga.

Criteris de selecció

Si el nombre de sol·licituds supera el de places oferides, els criteris de selecció seran, per aquest ordre:

 1. L’ordre de preferència que figura a l’apartat de DESTINATARIS.
 2. L’ordre d’inscripció.

Objectius

 1. Conèixer i aplicar a les aules estratègies de treball cooperatiu.
 2. Continuar treballant en la necessitat de canvi i transformació a nivell metodològic.
 3. Oferir eines que permetin emprar estratègies metodològiques cooperatives que facilitin la convivència i reforcin els vincles afectius entre les persones.
 4. Conèixer les actituds bàsiques i les estratègies per millorar la cohesió dels grups i l’aprenentatge de l’alumnat.

Continguts

 • Revisió de l’àmbit A de l’aprenentatge cooperatiu treballat el curs passat.
 • Àmbit d’intervenció B : estructures cooperatives i com treballar-es a l’aula.
 • Àmbit d’intervenció C : l’aprenentatge cooperatiu com contingut a avaluar.

Metodologia

 • Durant tota la formació es treballa amb els assitents de manera cooperativa. Es treballen les estratègies metodològiques que portaran els docents a l’aula.
 • S’utilitzarà entorn digital durant tota la formació (classroom).
 • Les dues hores no presencials es dedicaran a preparar el que s’especifica a l’apartat de transferència.
 • En cas de no presencialitat, està previst fer les sessions utilitzant meet o zoom per continuar amb l’estrucutra de la formació.

Transferència

 • Els docents, de manera cooperativa, han de portar a l’aula una o més d’una activitat dissenyada segons el model d’aprenentatge cooperatiu .
 • Es portaran a la pràctica totes aquelles coses que s’hauran treballat i decidit durant la formació a través de la pràctica reflexiva.
 • Es documentaran les experiències d’aula per poder avaluar-les.
 • Es farà l’avaluació de la transferència tenint en compte tots els seus components: recollida de dades, anàlisi de les dades i posada en comú dels judicis corresponents i presa de decisions.

Lloc

CEIP SA GARRIGA

Horari

 • Dia 24 de novembre de 16 a 18:30 h
 • Dia 23 de gener de 10 a 13 h
 • Dia 26 de gener de 16 a 18:30 h
 • Dia 23 de febrer de 16 a 19 h
 • Dia 27 d’abril de 16 a 19 h
 • Dia 8 de maig de 10 a 13 h
 • Dia 25 de maig de 16 a 19 h
 • Dues hores online

Inscripció

Podeu fer la inscripció de dia 13 a dia 22 de novembre de 2020 de la manera següent:

 1. Entrau al Portal del personal https://www.caib.es/pfunciona. El professorat que no disposi de compte d’usuari, no podrà accedir al Portal del Personal. Al menú principal de l’esquerra trobareu Formació dels DOCENTS. Clicau Sol·licitud cursos i seleccionau CEP DE MENORCA.
 2. Us sortirà la llista de totes les activitats. Clicau a l’apartat INSCRIU-TE de l’activitat i emplenau tots els camps del formulari de la sol·licitud. Actualitzau les dades d’acord amb la vostra situació actual si s’escau, especialment el centre de destinació, el correu electrònic i el telèfon (millor un mòbil) ja que seran les dades de contacte per gestionar la inscripció i la llista d’espera.
 3. La llista d’admesos provisional es publicarà dia 23 de novembre de 2020. Podreu consultar si heu estat admesos cercant aquesta activitat al Portal del personal, al menú de l’esquerra Formació dels DOCENTS, Sol·licitud cursos seleccionant CEP DE MENORCA. La llista d’espera, si s’escau, es publicarà també a la mateixa pàgina.
 4. Una vegada que hagi sortit la llista, si estau admesos, el CEP confirmarà la vostra assistència.

IMPORTANT: si una persona confirma i no participa en l’activitat sense una causa justificada, les sol·licituds de participació en altres activitats formatives del mateix curs escolar seran les darreres que es tindran en compte.

Avaluació i certificació

 • Participar activament en les diferents fases de la formació.
  Portar a terme de manera correcte el que hem especificat a l’apartat de transferència.
 • Assistir al 85% de la formació.
 • En cas de no presencialitat, es controlarà l’assistència fent servir les eines de les quals disposen els diferents sistemes de videoconferència previstos.

Coordinació i informació

 • Caterina Antonio, directora del CEP de Menorca. cantonio@cepdemenorca.cat
 • Gràcia Martorell, professora del CEIP Sa Garriga i coordinadora de la formació.

Formador

 • Raul Romero.
  • mestre d ́Educació Física a l ́Escola Collserola de Sant Cugat del Vallès. Especialista en inclusió i aprenentatge cooperatiu en Educació Física.
  • Màster en Educació Inclusiva per la UVIC (2013).
  • Postgrau psicomotricitat per la UAB (2001).
  • Mestre d’Educació Física primera edició del projecte inclusiu “JUGUEM!” (2015-2016).
  • Membre del grup d ́estudi sobre “Educació Física i inclusió de l’alumnat amb discapacitat” de l ́ICE de la Universitat de Barcelona.
  • Membre del grup d ́estudi “Formador de formadors” de l ́ICE de la Universitat Autònoma de Barcelona.
  • Organitzador i ponent al X CONGRÉS D ́ACTIVITATS FÍSICA COOPERATIVA. Barcelona ́16.
  • Assessor i formador en el projecte pioner de inclusió en la competició de basquet escolar que organitza el CEEB “Lliga de basquet barreres zero”.
  • Coautor de diferents publicacions en relació a la inclusió i l’aprenentatge cooperatiu en l ́Educació Física:
   • “Cooperar per incloure en l ́activitat física I l ́esport. 50 propostes pràctiques”. Barcelona Esport Inclou. 2016. • “La inclusion en la actividad física y deportiva”. Paidotribo. 2014.
   • “Deporte adaptado y escuela inclusiva”. Graó. 2015.

Àrea

Totes

Modalitat

Formació en el centre