FeC 2585

Línia estratègica

PQ 2024 5 Competències lingüístiques

Destinataris

Professorat del CEIP Margalida Florit.

Criteris de selecció

Si el nombre de sol·licituds supera el de places oferides, els criteris de selecció seran, per aquest ordre:

 1. L’ordre de preferència que figura a l’apartat de DESTINATARIS.
 2. L’ordre d’inscripció.

Objectius

 • Millorar la competència lingüística de l´alumnat.
 • Conèixer diferents metodologies d´ensenyament i aprenentatge de la lectoescriptura.
 • Aprendre a programar situacions d´aprenentatge relacionades amb la lectoescriptura.
 • Consensuar i revisar la metodologia en l´ensenyament-aprenentatge de la lectoescriptura.
 • Compartir amb la resta del claustre activitats i experiències realitzades a les aules.
 • Prioritzar i seqüenciar els objectius i continguts del currículum de llengües des d´infantil fins a sisè de primària.

Continguts

 • Metodologies d´ensenyament i aprenentatge de la lectoescriptura respectuoses amb el nivell maduratiu de l’alumnat i que tenguin en compte els darrers estudis de la neuroeducació.
 • Programació de situacions d´aprenentatge relacionades amb la lectoescriptura competencials.

Metodologia

 • Les sessions partiran des de la pràctica reflexiva segons el model d’assessorament del CEP, fent una anàlisi de necessitats durant dues sessions, per a continuació posar-les en comú. A continuació dues sessions amb les aportacions del ponent, especialista en neuroeducació de l’aprenentage de les llengües, i posteriorment creant grups en un entorn cooperatiu per anar elaborant la transferència per a la seva experimentació a les aules.

Transferència

Aplicar els acords consensuats amb el professorat dins l´aula i realitzar un seguiment de l’aprenentatge en la lectoescriptura de l’alumnat. Durant la formació l´equip directiu, la comissió de competència lingüística i l’assessor del CEP acabaran de perfilar com realitzar aquesta experimentació i transferència. Es duran a terme 2 hores no presencials per elaborar el guió de les activitats que es faran a l’aula per nivells. En cas de no presencialitat es durá a terme la formació amb el zoom, aplicant les mateixes dinàmiques de feina.

Lloc

CEIP Margalida Florit

Horari

 • 9 de novembre de 16 h a 19 h
 • 20 de gener de 16.30 a 18 h
 • 27 de gener de 16 h a 17 h
 • 19 de febrer (Anna Carballo) de 16 a 19 h
 • 23 de febrer de 16 a 19 h
 • 4 de març de 16 a 19 h
 • 16 de març de 16.30 a 19 h
 • 21 d’abril de 16 a 19 h.

Inscripció

Podeu fer la inscripció de dia 4 a dia 5 de novembre de 2020 de la manera següent:

 1. Entrau al Portal del personal https://www.caib.es/pfunciona. El professorat que no disposi de compte d’usuari, no
  podrà accedir al Portal del Personal. Al menú principal de l’esquerra trobareu Formació dels DOCENTS. Clicau
  Sol·licitud cursos i seleccionau CEP DE MENORCA.
 2. Us sortirà la llista de totes les activitats. Clicau a l’apartat INSCRIU-TE de l’activitat i emplenau tots els camps del
  formulari de la sol·licitud. Actualitzau les dades d’acord amb la vostra situació actual si s’escau, especialment el
  centre de destinació, el correu electrònic i el telèfon (millor un mòbil) ja que seran les dades de contacte per gestionar
  la inscripció i la llista d’espera.
 3. La llista d’admesos provisional es publicarà dia 6 de novembre de 2020. Podreu consultar si heu estat admesos
  cercant aquesta activitat al Portal del personal, al menú de l’esquerra Formació dels DOCENTS, Sol·licitud cursos
  seleccionant CEP DE MENORCA. La llista d’espera, si s’escau, es publicarà també a la mateixa pàgina.
 4. Una vegada que hagi sortit la llista, si estau admesos, el CEP confirmarà la vostra assistència.

IMPORTANT: si una persona confirma i no participa en l’activitat sense una causa justificada, les sol·licituds de participació en altres activitats formatives del mateix curs escolar seran les darreres que es tindran en compte.

Avaluació i certificació

 • Assistència d’almenys el 85%.
 • Participació activa i implicació en les activitats.
 • Reflexió i valoració de l’aplicació o transferibilitat a l’aula

Coordinació i informació

 • Josep Cortès: assessor de Convivència i de les competències socials i emocionals del CEP de Menorca.
 • Marga Mesquida: cap d’estudis del CEIP Margalida Florit.

Formador

 • Marta Portero Tresserra: Professora associada del Departament de Psicobiologia i Metodologia de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Es va llicenciar en Psicologia a la UAB el 2009. El 2010 va realitzar un Màster en Neurociències i el 2013 va obtenir un doctorat
  en Neurociències (Cum Laude) a la mateixa universitat. Ha realitzat estudis com a investigadora postdoctoral a la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona, a la Universitat d’Utrecht i a la Universitat de la Sabana de Bogotà.

Àrea

Llengües

Modalitat

Formació en el centre