FeC 2584

Línia estratègica

PQ 2024 5 Competències lingüístiques

Destinataris

Professorat CC Sant Josep.

Criteris de selecció

Si el nombre de sol·licituds supera el de places oferides, els criteris de selecció seran, per aquest ordre:

 1. L’ordre de preferència que figura a l’apartat de DESTINATARIS.
 2. L’ordre d’inscripció.

Objectius

 • Establir les bases teòriques necessàries per poder abordar i documentar els canvis metodològics. Establir i consensuar actuacions concretes de manera gradual a l’etapa de primària. Experimentar estratègies per millorar la competència lingüística a l’etapa de primària.
 • Consensuar i revisar la metodologia en l ́ensenyament-aprenentatge de la lectoescriptura. Compartir amb la resta del claustre activitats i experiències realitzades a les aules.

Continguts

 • Expressió escrita
 • Comprensió lectora

Metodologia

 • Metodologia activa i participativa, amb dinàmiques de grup cooperatives per tal d’afavorir el debat pedagògic i presa de decisions del claustre, a partir de la pràctiva reflexiva.
 • L’organització de les sessions es duran a terme segons el model d’assessorament del Cep de Menorca. Assessorament extern per abordar la part teòrica.
 • Aquesta formació comptarà amb una aula virtual i en cas de no poder fer les sessions presencials s’optarà per treballar amb estructures cooperatives online.

Transferència

Els docents hauran de dissenyar activitats competencials utilitzant les eines treballades i dur-les a terme dins l’aula. Posteriorment hauran de realitzar una avaluació per valorar conjuntament com s’ha desenvolupat la transferència i documentar-la.

Lloc

CC SANT JOSEP

Horari

 • Dia 28 d’octubre de 17:30 a 19:30 h.
 • Dia 12 de novembre de 17:30 a19:30 h
 • Dia 27 de novembre de 16:30 a 19:30 h. Pendent determinar les altres sessions.

Inscripció

Podeu fer la inscripció de dia 21 a dia 26 d’octubre de 2020 de la manera següent:

 1. Entrau al Portal del personal https://www.caib.es/pfunciona. El professorat que no disposi de compte d’usuari, no podrà accedir al Portal del Personal. Al menú principal de l’esquerra trobareu Formació dels DOCENTS. Clicau Sol·licitud cursos i seleccionau CEP DE MENORCA.
 2. Us sortirà la llista de totes les activitats. Clicau a l’apartat INSCRIU-TE de l’activitat i emplenau tots els camps del formulari de la sol·licitud. Actualitzau les dades d’acord amb la vostra situació actual si s’escau, especialment el centre de destinació, el correu electrònic i el telèfon (millor un mòbil) ja que seran les dades de contacte per gestionar la inscripció i la llista d’espera.
 3. La llista d’admesos provisional es publicarà dia 27 d’octubre de 2020. Podreu consultar si heu estat admesos cercant aquesta activitat al Portal del personal, al menú de l’esquerra Formació dels DOCENTS, Sol·licitud cursos seleccionant CEP DE MENORCA. La llista d’espera, si s’escau, es publicarà també a la mateixa pàgina.
 4. Una vegada que hagi sortit la llista, si estau admesos, el CEP confirmarà la vostra assistència.

IMPORTANT: si una persona confirma i no participa en l’activitat sense una causa justificada, les sol·licituds de participació en altres activitats formatives del mateix curs escolar seran les darreres que es tindran en compte.

Avaluació i certificació

 • Participar activament en les diferents fases de la formació.
 • Portar a terme de manera correcte el que hem especificat a l’apartat de transferència.
 • Assistir al 85% de la formació.
 • En cas de no presencialitat, l’assistència a les sessions online es controlaran mitjançant un formulari.

Coordinació i informació

 • Cristina Mercadal: assessora d’Inclusivitat i Atenció a la diversitat del CEP de Menorca.
 • Zoraida Olives Mercadal, coordinadora de la formació.

Formador

Enriqueta Garriga Ferriol

 • Llicenciada en Psicologia. Mestra Especialista en EE. Logopeda. Mestra Especialista en Trastorns de Llenguatge i Audició.
 • Experiència professional:
  • 1974-1988 Mestra-logopeda al CEE Col.legi Sants Innocents: atenció a alumnes amb discapacitat intel.lectual.
  • Del 1980 al 1988 va compartir les tasques de logopeda amb la direcció del centre.
  • Del 1988-2009 Logopeda i psicòloga del CREDA Comarques II (Centre de Recursos Educatius per a Deficients Auditius) amb seu a Sant Adrià i depenent del Departament D’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya-.
  • De l’any 1993 al 2003: Directora del servei.
  • Del 1976-1993 Professora i els darrers deu anys coordinadora, dels estudis de Postgrau en Patologia de Llenguatge, de l’Escola de Patologia de llenguatge de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (depenent de la Facultat de Medecina de la UAB)
  • Del 1976 -2012: Professora, inicialment del Postgrau en Pedagogia terapèutica i educació especial i fins l’any 1912 en els estudis de Grau de Logopèdia i de Grau d’Educació Infantil a la Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna de la Universitat Ramon Llull. 2009-2012 Coordinadora Acadèmica de Logopèdia.
  • Actualment jubilada laboralment. Continua assessorant i impartint formació a diferents equips docents de les escoles i participant en seminaris i congressos

Àrea

Llengües

Modalitat

Formació en el centre