FeC 2583

Línia estratègica

PQ 2024 1 Metodologies i avaluació competencials i inclusives

Destinataris

 1. Professorat de CC Sant Francesc de Sales.

Criteris de selecció

Si el nombre de sol·licituds supera el de places oferides, els criteris de selecció seran, per aquest ordre:

 1. L’ordre de preferència que figura a l’apartat de DESTINATARIS.
 2. L’ordre d’inscripció.

Objectius

 • Conèixer les bases neurològiques i les funcions executives que intervenen en el procés lector i en l’aprenentatge de les matemàtiques.
 • Saber detectar els principals indicadors de dificultats d’accés a la lectura i les matemàtiques.
 • Distingir el retard del desenvolupament del trastorn d’aprenentatge.

Continguts

 • Principals models de lectura.
 • Etapes d’adquisició i ús del pensament matemàtic.
 • Problemes emocionals lligats a les dificultats d’aprenentatge.

Metodologia

 • Metodologia activa a partir de l’estudi de casos pràctics.
 • Estructures de treball cooperatiu i posades de comú a partir de les aportacions que faci la ponent.
 • Es prendran totes les mesures preventives i de seguretat establertes per la normativa actual.
 • S’obrirà un Google Classroom de la formació i, en cas de no poder portar a terme les sessions presencials, es faran per videoconferència (Google Meet).

Transferència

 • Es posaran en marxa amb els alumnes els acords presos i consensuats per tal d’ajudar-los a prevenir i intervenir davant de diferents dificultats d’aprenentatge de manera coordinada.
 • Es durà a terme la posterior reflexió i avaluació de tot allò experimentat a l’aula.

Lloc

CC SANT FRANCESC DE SALES

Horari

 • Divendres 6 i 27 de novembre de 16:00 a 19:30 h.
 • Dissabte dia 7 i 28 de novembre de 9:00 a 14:00 h.
 • Dilluns dia 22 de febrer de 16:00 a 19:00 h.

Inscripció

Podeu fer la inscripció de dia 21 d’octubre a dia 1 de novembre de 2020 de la manera següent:

 1. Entrau al Portal del personal https://www.caib.es/pfunciona. El professorat que no disposi de compte d’usuari, no podrà accedir al Portal del Personal. Al menú principal de l’esquerra trobareu Formació dels DOCENTS. Clicau Sol·licitud cursos i seleccionau CEP DE MENORCA.
 2. Us sortirà la llista de totes les activitats. Clicau a l’apartat INSCRIU-TE de l’activitat i emplenau tots els camps del formulari de la sol·licitud. Actualitzau les dades d’acord amb la vostra situació actual si s’escau, especialment el centre de destinació, el correu electrònic i el telèfon (millor un mòbil) ja que seran les dades de contacte per gestionar la inscripció i la llista d’espera.
 3. La llista d’admesos provisional es publicarà dia 1 de novembre de 2020. Podreu consultar si heu estat admesos cercant aquesta activitat al Portal del personal, al menú de l’esquerra Formació dels DOCENTS, Sol·licitud cursos seleccionant CEP DE MENORCA. La llista d’espera, si s’escau, es publicarà també a la mateixa pàgina.
 4. Una vegada que hagi sortit la llista, si estau admesos, el CEP confirmarà la vostra assistència.

IMPORTANT: si una persona confirma i no participa en l’activitat sense una causa justificada, les sol·licituds de participació en altres activitats formatives del mateix curs escolar seran les darreres que es tindran en compte.

Avaluació i certificació

Es farà l’avaluació de la formació a una memòria final i al qüestionari individual de cada participant al Portal del Personal.

Mínim d’un 85% d’assistència presencial per a certificar la formació feta.
Es demanarà la participació activa i continuada i, en el cas de utilitzar la videoconferència, el control d’assistència es farà mitjançant un formulari.

Coordinació i informació

 • Alejandro Rio: assessor del CEP de Menorca de Metodologies d’aprenentage i de les dinàmiques de l’ensenyament.
 • Abdó Florencio Vidal: coordinador de la formació i mestre de CC Sant Francesc de Sales.

Formador

Begoña de la Iglesia

 • Professora contractada pel departament de Pedagogia Aplicada i Psicologia de l’Educació de la Universitat de les Illes Balears.
 • És doctora en Ciències de l’Educació i Máster en Serveis i Programes per a l’atenció a les persones amb discapacitat.
 • Com a membre del Grup de Recerca en Educació Inclusiva i Diversitat (GREID) duu a terme projectes d’investigació i imparteix docència en el Màster d’Educació Inclusiva i en el Màster de Formació de Professorat, així com també en els graus de Mestre d’Educació Primària i Pedagogia. Els seus principals temes de recerca i de docència son: l’educació inclusiva; les dificultats d’aprenentatge; la pedagogia hospitalària; la música i art per a atendre la diversitat.

Àrea

Atenció a la diversitat

Modalitat

Formació en el centre