FeC 2582

Línia estratègica

PQ 2024 1 Metodologies i avaluació competencials i inclusives

Destinataris

Professorat de Formació Professional de l’IES Cap de Llevant.

Requisits

Professorat de Formació Professional de l’IES Cap de Llevant.

Criteris de selecció

Si el nombre de sol·licituds supera el de places oferides, els criteris de selecció seran, per aquest ordre:

 1. L’ordre de preferència que figura a l’apartat de DESTINATARIS.
 2. L’ordre d’inscripció.

Objectius

 • Programar per competències i desenvolupar la programació d’aula.
  Determinar les estratègies metodològiques que es poden seguir per a treballar per competències. Programar projectes i tasques per competències.
 • Aplicar procediments d’avaluació en competències professionals, personals i socials del cicle.
 • Conèixer les diferents eines del Gestib que contribueixen a la programació i avaluació per competències

Continguts

 • Programaciò i avaluació per competències.
 • Estratègies metodològiques i competències.
 • Eines Gestib: quadern del professor, rúbriques…

Metodologia

Metodologia activa i pràctica on es dissenyaran, duran a terme i avaluaran programacions i experiències d’aula. La part presencial (14 hores) s’ajustarà a les normes de la Resolució de dia 8 de setembre de 2020. La part a distància (10 hores) es durà a terme mitjançant el Classroom. A la fase presencial es definiran els objectius de la formació i es treballarà amb els ponents el material i les experiències de centre aportades. També es planificarà la transferència a l’aula i al centre.

Transferència

Elaboració d’un model de programació per competències a FP i implantació a tots els departaments. Programació i avaluació per competències en la pràctica docent i experimentació dins l’aula.
Ús de les eines del Gestib.

Lloc

IES Cap de Llevant

Horari

 • Dia 16 d’octubre 2020 de 16 a 20 hores.
 • Dia 17 d’octubre 2020 de 10 a 13 hores (ponent Raul López).
 • Dia 23 d’octubre 2020 de 16 a 20 hores.
 • Dia 24 d’octubre 2020 de 10 a 13 hores (ponent Miquel Àngel Tirado).
 • Del 19 d’octubre al 4 de novembre de 2020: vuit hores a distància mitjançant el google classroom.
 • Dimecres dia 4 de novembre de 2020: dues hores a distància mitjançant el google classroom.

Inscripció

Podeu fer la inscripció de dia 2 a dia 12 d’octubre de 2020 de la manera següent:

 1. Entrau al Portal del personal Portal del Personal. El professorat que no disposi de compte d’usuari, no podrà accedir al Portal del Personal. Al menú principal de l’esquerra trobareu Formació dels DOCENTS. Clicau Sol·licitud cursos i seleccionau CEP DE MENORCA.
 2. Us sortirà la llista de totes les activitats. Clicau a l’apartat INSCRIU-TE de l’activitat i emplenau tots els camps del formulari de la sol·licitud. Actualitzau les dades d’acord amb la vostra situació actual si s’escau, especialment el centre de destinació, el correu electrònic i el telèfon (millor un mòbil) ja que seran les dades de contacte per gestionar la inscripció i la llista d’espera.
 3. La llista d’admesos provisional es publicarà dia 13 d’octubre de 2020. Podreu consultar si heu estat admesos cercant aquesta activitat al Portal del personal, al menú de l’esquerra Formació dels DOCENTS, Sol·licitud cursos seleccionant CEP DE MENORCA. La llista d’espera, si s’escau, es publicarà també a la mateixa pàgina.
 4. Una vegada que hagi sortit la llista, si estau admesos, el CEP confirmarà la vostra assistència.

IMPORTANT: si una persona confirma i no participa en l’activitat sense una causa justificada, les sol·licituds de participació en altres activitats formatives del mateix curs escolar seran les darreres que es tindran en compte.

Avaluació i certificació

Avaluació individual al Portal del Personal i memòria final on es recolliran les aportacions de tots els participants Mínim d’un 85% d’assistència a les sessions presencials per a certificar.

Coordinació i informació

 • Alejandro Rio, assessor del CEP Menorca de Metodologies d’aprenentage i de les dinàmiques de l’ensenyament.
  Contacte: ario@cepdemenorca.cat
 • Nuria Carretero, professora de l’IES Cap de Llevant

Formadors

 • Raül López Sánchez
  • Enginyer informàtic.
  • Professor associat màster del professorat UPC.
  • Cap de departament escola-empresa en Salesians de Sarrià.
  • Professor de cicles formatius i cursos ocupacionals.
  • Tècnic assessor laboral: assessorament xarxa dual d’FP a Catalunya.
  • Formador de formadors: formació i avaluació en competències a l’FP i la seva aplicació.
  • Treball per projectes, ABP a la Formació Professional. 
 • Miquel Ángel Tirado Ramos
  • Inspector d’Educació del departament d’Inspecció educativa Conselleria d’Educació i Universitat.

Àrea

Totes

Modalitat

Formació en el centre