FA 1

Línia estratègica

PQ 2024 6 Competències STEAM i competència digital

Destinataris

Docents de centres de les Illes Balears sostinguts amb fons públics.

Requisits

No haver estat admès a la mateixa formació en una convocatòria anterior.

Criteris de selecció

Ordre d’inscripció

Objectius

 1. Crear i ser capaç de gestionar un entorn virtual d’aprenentatge basat en Google Classroom i dotar el professorat de les eines necessàries per interactuar amb l’alumnat en un entorn segur.
 2. Fer un seguiment de l’alumnat i una avaluació formativa, amb l’aportació de bones retroalimentacions en diferents formats (text, àudio, vídeo, etc.).
 3. Saber engegar una sessió de videoconferència amb Google Meet.
 4. Contextualitzar i conèixer la proposta de G Suite for Education dins el panorama educatiu actual.

Continguts

 1. Creació i configuració d’un curs en línia mitjançant Classroom:
  • Configuració: Crear un Classroom i conèixer l’estructura bàsica (rols de professorat i alumnat).
  • Comunicació efectiva amb l’alumnat: Comentar els anuncis propis i els de l’alumnat i respondre els comentaris.
  • Continguts i recursos: Adjuntar documentació, enllaços, vídeos, etc.
  • Activitats: Crear i configurar una tasca.
  • Aspectes bàsics sobre avaluació i qualificació: Qualificar i fer una bona retroalimentació.
 2. Seguiment i comunicació amb grups d’alumnat:
  • Configuració: Matricular alumnes al Classroom i crear grups.
  • Comunicació: Engegar una sessió de videoconferència amb Google Meet, amb consells que s’han de tenir en compte a l’hora de començar una sessió. Silenciar els alumnes. Controlar les comunicacions. Compartir la pantalla.
 3. Disseny d’activitats i avaluació:
  • Activitats: Creació i configuració bàsica de qüestionaris via formularis. Com programar activitats adaptades a l’alumnat de forma individualitzada i aplicar estratègies per atendre la diversitat dins l’entorn virtual d’aprenentatge. Programar què per aparèixer en un moment concret. Reutilitzar anuncis a la mateixa classe.
 4. Tancament de curs:
  • Reutilització de Classroom o activitats de cursos anteriors.

Metodologia

Formació en línia utilitzant la plataforma Classroom. Els participants comptaran amb un formador/a que els proporcionaran totes les eines i l’ajuda necessària per poder superar satisfactòriament totes les activitats obligatòries. La part presencial consistirà en una videoconferència. En la part a distància, els participants hauran d’interactuar entre ells i amb els formadors mitjançant els diferents tipus de tasques que es determinen.

Transferència

Els participants hauran de realitzar totes les tasques obligatòries de la formació amb els alumnes dels seu centre, sempre que siga possible. Tot aquest procés es realitzarà dins la plataforma Classroom del seu centre.

Horari

La única part que tindrà un horari específic encara per definir seran les videoconferències que dependran del grup que s’hagi assignat al participant.

Inscripció

Podeu fer la inscripció de dia 23 a dia 27 de setembre de 2020 de la manera següent:

 1. Entrau al Portal del personal. El professorat que no disposi de compte d’usuari, no podrà accedir al Portal del Personal. Si teniu problemes per accedir al portal podeu trobar informació a aquí. Al menú principal de l’esquerra trobareu Formació dels DOCENTS. Clicau Sol·licitud cursos i seleccionau CEP IBSTEAM.
 2. Al menú principal de l’esquerra trobareu Formació dels DOCENTS. Clicau Sol·licitud cursos i seleccionau CEP IBSTEAM.
 3. Us sortirà la llista de totes les activitats. Clicau a l’apartat INSCRIU-TE de l’activitat i emplenau tots els camps del formulari de la sol·licitud. Actualitzau les dades d’acord amb la vostra situació actual si s’escau, especialment el centre de destinació, el correu electrònic i el telèfon (millor un mòbil) ja que seran les dades de contacte per gestionar la inscripció i la llista d’espera.
 4. La llista d’admesos provisional es publicarà dia 28 de setembre de 2020. Podreu consultar si heu estat admesos cercant aquesta activitat al Portal del personal, al menú de l’esquerra Formació dels DOCENTS, Sol·licitud cursos seleccionant CEP IBSTEAM. La llista d’espera, si s’escau, es publicarà també a la mateixa pàgina.
 5. Una vegada que hagi sortit la llista, si estau admesos, cal confirmar la vostra assistència de dia 29 de setembre a dia 4 d’octubre de 2020 a l’apartat Confirma cursos, dins del menú Formació dels DOCENTS. La no confirmació dins aquest termini implicarà la pèrdua de plaça.
 6. La llista d’admesos s’actualitza automàticament en confirmar la inscripció.
 7. La llista definitiva de participants es publicarà dia 9 d’octubre de 2020.

IMPORTANT: si una persona confirma i no participa en l’activitat sense una causa justificada, les sol·licituds de participació en altres activitats formatives del mateix curs escolar seran les darreres que es tindran en compte.

Avaluació i certificació

Per obtenir la certificació, els participants hauran d’assistir a la part videopresencial obligatòriament, realitzar totes les tasques obligatòries dins els terminis establerts i obtenir una qualificació positiva en totes elles.

Coordinació i informació

Els membres de l’equip pedagògic del CEP IBSTEAM
Telèfon de contacte: 619800580 o 620740914
Correu electrònic: ibsteam@ibsteam.es

Àrea

Totes

Modalitat

Formació per àmbits