FA 2581

Línia estratègica

PQ 2024 6 Competències STEAM i competència digital

Destinataris

Per ordre de preferència:
1. Professorat dels següents centres:
CEIP INSPECTOR DOCTOR COMAS CAMPS
CEIP MARE DE DÉU DEL TORO (CIUTADELLA)
CEIP JOAN BENEJAM
IES JOSEP MARIA QUADRADO
CEIP PERE CASASNOVAS
CEIP CASTELL DE SANTA ÀGUEDA
CEIP MARE DE DÉU DE GRÀCIA DE MAÓ
CEIP TRAMUNTANA
IES JOAN RAMIS I RAMIS
CEIP MARE DE DÉU DEL TORO (MERCADAL)
CEIP FRANCESC D’ALBRANCA
CEIP SANT LLUIS
CEIP ANGEL RUIZ I PABLO
CEIP MATEU FONTIRROIG
CEPA JOAN MIR I MIR
ESCOLA D’ART DE MENORCA
IES JOSEP MIQUEL GUÀRDIA
CEPA CIUTADELLA
IES CAP DE LLEVANT DE MAÓ
CONSERVATORI PROFESSIONAL DE MÚSICA I DANSA DE MENORCA
IES BIEL MARTÍ
EOI MAÓ
CEI XIPELL
EI ES PORIOL
EI JOGUINA
CEIP SA GARRIGA
EOI CIUTADELLA
CIFP CENTRE DE LA MAR

Requisits

Professorat dels centres que surten a l’apartat de destinataris.

Criteris de selecció

Si el nombre de sol·licituds supera el de places ofertades, el primer criteri de selecció serà l’ordre de preferència que figura a l’apartat de DESTINATARIS.
El criteri de selecció dins el mateix ordre de preferència tindrà en compte aquestes variables:

 1. Totes les persones sol·licitants d’un mateix centre s’han d’admetre juntes.
 2. L’ordre d’inscripció de la primera persona d’un centre que s’hagi apuntat serà el que determini l’ordre d’inscripció de totes les persones d’aquest centre.
 3. Si, d’acord amb el dos punts anteriors, el darrer centre que s’hauria d’admetre tingués més persones que places disponibles, aquest centre i els posteriors sortiran a la llista d’espera que estarà ordenada d’acord amb els dos punts anteriors. Després de la finalització del termini de confirmació, una vegada les places disponibles siguin definitives, s’agafaran les sol·licituds del centres seguint l’ordre de la llista d’espera. Si un centre té més sol·licituds que places disponibles, per poder maximitzar els grups tutoritzats amb el màxim nombre de participants permesos, perdrà la preferència amb els centres següents que tenguin menys sol·licituds que places disponibles.
  El centres que apareixen a l’apartat de destinataris que no siguin admesos en aquesta formació seran prioritaris en la següent convocatòria d’aquesta formació. D’acord amb els criteris de la següent convocatòria sense que es tingui en compte l’ordre de la llista d’espera d’aquesta formació.

Objectius

 1. Crear i ser capaç de gestionar un entorn virtual d’aprenentatge basat en Google Classroom i dotar el professorat de les eines necessàries per interactuar amb l’alumnat en un entorn segur.
 2. Fer un seguiment de l’alumnat i una avaluació formativa, amb l’aportació de bones retroalimentacions en diferents formats (text, àudio, vídeo, etc.).
 3. Saber engegar una sessió de videoconferència amb Google Meet.
 4. Contextualitzar i conèixer la proposta de G Suite for Education dins el panorama educatiu actual.

Continguts

 1. Creació i configuració d’un curs en línia mitjançant Classroom:
  • Configuració: Crear un Classroom i conèixer l’estructura bàsica (rols de professorat i alumnat).
  • Comunicació efectiva amb l’alumnat: Comentar els anuncis propis i els de l’alumnat i respondre els comentaris.
  • Continguts i recursos: Adjuntar documentació, enllaços, vídeos, etc.
  • Activitats: Crear i configurar una tasca.
  • Aspectes bàsics sobre avaluació i qualificació: Qualificar i fer una bona retroalimentació.
 2. Seguiment i comunicació amb grups d’alumnat:
  • Configuració: Matricular alumnes al Classroom i crear grups.
  • Comunicació: Engegar una sessió de videoconferència amb Google Meet, amb consells que s’han de tenir en compte a l’hora de començar una sessió. Silenciar els alumnes. Controlar les comunicacions. Compartir la pantalla.
 3. Disseny d’activitats i avaluació:
  • Activitats: Creació i configuració bàsica de qüestionaris via formularis. Com programar activitats adaptades a l’alumnat de forma individualitzada i aplicar estratègies per atendre la diversitat dins l’entorn virtual d’aprenentatge.
  • Programar què pot aparèixer en un moment concret. Reutilitzar anuncis a la mateixa classe.
 4. Tancament de curs:
  • Reutilització de Classroom o activitats de cursos anteriors.

Metodologia

Formació en línia utilitzant la plataforma Classroom. Els participants comptaran amb un formador/a que els proporcionaran totes les eines i l’ajuda necessària per poder superar satisfactòriament totes les activitats obligatòries.
La part presencial consistirà en una videoconferència. En la part a distància, els participants hauran d’interactuar entre ells i amb els formadors mitjançant els diferents tipus de tasques que es determinen.

Transferència

Els participants hauran de realitzar totes les tasques obligatòries de la formació amb els alumnes dels seu centre, sempre que siga possible. Tot aquest procés es realitzarà dins la plataforma Classroom del seu centre.

Inscripció

Podeu fer la inscripció de dia 31 d’agost a dia 6 de setembre de 2020 de la manera següent:

 1. Entrau al Portal del personal https://www.caib.es/pfunciona. El professorat que no disposi de compte d’usuari, no podrà accedir al Portal del Personal. Si teniu problemes per accedir al portal podeu trobar informació a http://weib.caib.es/Suport/solicitud_email/sol_email_.htm. Al menú principal de l’esquerra trobareu Formació dels DOCENTS. Clicau Sol·licitud cursos i seleccionau CEP DE MENORCA.
 2. Us sortirà la llista de totes les activitats. Clicau a l’apartat INSCRIU-TE de l’activitat i emplenau tots els camps del formulari de la sol·licitud. Actualitzau les dades d’acord amb la vostra situació actual si s’escau, especialment el centre de destinació, el correu electrònic i el telèfon (millor un mòbil) ja que seran les dades de contacte per gestionar la inscripció i la llista d’espera.
 3. La llista d’admesos provisional es publicarà dia 4 de setembre de 2020. Podreu consultar si heu estat admesos cercant aquesta activitat al Portal del personal, al menú de l’esquerra Formació dels DOCENTS, Sol·licitud cursos seleccionant CEP DE MENORCA. La llista d’espera, si s’escau, es publicarà també a la mateixa pàgina.
 4. Una vegada que hagi sortit la llista, si estau admesos, cal confirmar la vostra assistència de dia 5 a dia 8 de setembre de 2020 a l’apartat Confirma cursos, dins del menú Formació dels DOCENTS. La no confirmació dins aquest termini implicarà la pèrdua de plaça.
 5. La llista d’admesos s’actualitza automàticament en confirmar la inscripció.
 6. Si les places no s’han cobert amb els confirmats es gestionarà la llista d’espera fins que s’ocupin les places lliures.

IMPORTANT: si una persona confirma i no participa en l’activitat sense una causa justificada, les sol·licituds de participació en altres activitats formatives del mateix curs escolar seran les darreres que es tindran en compte.

Avaluació i certificació

Per obtenir la certificació, els participants hauran d’assistir a la part presencial obligatòriament, realitzar totes les tasques obligatòries dins els terminis establerts i obtenir una qualificació positiva en totes elles.

Coordinació i informació

CEP DE MENORCA
cepdemenorca@cepdemenorca.cat
Telf: 971384408

Àrea

Totes

Modalitat

Formació per àmbits

– – – – – –

Aquesta acció formativa està finançada pel Ministeri d’Educació i Formació Professional, i cofinançada pel Fons Social Europeu (FSE), en el marc del Programa Operatiu d’Ocupació,

Formació i Educació 2014-2020.