FA 36

Línia estratègica

PQ 1620 7 Actualització científica, tècnica i de col·lectius específics

Destinataris

Professors d’FP que facin docència directe amb alumnes de mòduls a on els alumnes instal.lin o emprin programari.

Al fer la sol.licitud heu de possar a Observacions: El Centre, Cicles i mòduls que donen enguany.

Criteris de selecció

Si el nombre de sol·licituds supera el de places oferides, els criteris de selecció seran, per aquest ordre:

 1. L’ordre de preferència que figura a l’apartat de DESTINATARIS.
 2. L’ordre d’inscripció.

Objectius

 • Conèixer les alternatives a la virtualització convencional del mercat, la seva arquitectura i aplicació. Descobrir docker i la seva senzilla aplicació a l’aula.
 • Conèixer l’estructura actual dels sistemes cloud i simular la generació de serveis associats.

Continguts

 • Definició i contextualització de tècniques de virtualització mitjançant contenidors. Diferències i similituds entre virtualització i tècniques amb contenidors.
 • El comportament de la xarxa d’un contenidor.
 • Introducció a docker. Utilització bàsica de docker.
 • Introducció a la publicació d’aplicacions amb docker.

Metodologia

 • A distància mitjançant l’aula virtual que disposarà de diferent material: teoria, vídeos gravats i tasques a fer. Sessions interactives que quedaran gravades a la plataforma desprès de cada tema.
 • Teoria ajustada als continguts. Exemples de l’ús de les tècniques que s’exposen.
 • Vídeos demostratius.
 • Forum per a la resolució de dubtes i intercanvi de coneixement.

Transferència

Elaborar una aplicació a l’aula dels coneixements pràctics adquirits i lliuirar l’aplicació didàctica de l’activitat dins els terminis marcats a la convocatòria.

Lloc

A distància

 

Horari

11, 18 i 25 de maig; 1, 8 i 9 de juny de 16 a 18h.

Vídeos i tasques horari lliure. Les sessions interactives quedaran gravades a la plataforma.

Inscripció

Podeu fer la inscripció de dia 30 d’abril a dia 5 de maig de 2020 de la manera següent:

 1. Entrau al Portal del personal https://www.caib.es/pfunciona. El professorat que no disposi de compte d’usuari, no podrà accedir al Portal del Personal. Si teniu problemes per accedir al portal podeu trobar informació a http://weib.caib.es/Suport/solicitud_email/sol_email_.htm. Al menú principal de l’esquerra trobareu Formació dels DOCENTS. Clicau Sol·licitud cursos i seleccionau FORMACIÓ PROFESSIONAL.
 2. Us sortirà la llista de totes les activitats. Clicau a l’apartat INSCRIU-TE de l’activitat i emplenau tots els camps del formulari de la sol·licitud. Actualitzau les dades d’acord amb la vostra situació actual si s’escau, especialment el centre de destinació, el correu electrònic i el telèfon (millor un mòbil) ja que seran les dades de contacte per gestionar la inscripció i la llista d’espera.
 3. La llista d’admesos provisional es publicarà dia 6 de maig de 2020. Podreu consultar si heu estat admesos cercant aquesta activitat al Portal del personal, al menú de l’esquerra Formació dels DOCENTS, Sol·licitud cursos seleccionant FORMACIÓ PROFESSIONAL. La llista d’espera, si s’escau, es publicarà també a la mateixa pàgina.
 4. Una vegada que hagi sortit la llista, si estau admesos, cal confirmar la vostra assistència de dia 6 a dia 7 de maig de 2020 a l’apartat Confirma cursos, dins del menú Formació dels DOCENTS. La no confirmació dins aquest termini implicarà la pèrdua de plaça.
 5. La llista d’admesos s’actualitza automàticament en confirmar la inscripció.
 6. Si les places no s’han cobert amb els confirmats es telefonarà a les persones que estiguin a la llista d’espera per estricte ordre de preferència.

IMPORTANT: si una persona confirma i no participa en l’activitat sense una causa justificada, les sol·licituds de participació en altres activitats formatives del mateix curs escolar seran les darreres que es tindran en compte.

Avaluació i certificació

 • Realitzar les activitats durant la formació.
 • Dur a terme la proposta de transferència a l’aula. Emplenar el qüestionari d’avaluació.
 • Per certificar les hores, no es pot fer una altra formació a distància que coincideixi amb el calendari d’aquesta formació. Si es dóna el cas, només es certificarien les hores les de la formació de més durada.

Coordinació i informació

Kico Borràs, assessor de Formació Professional del CEP de Menorca. kborras@cepdemenorca.cat

Formador

Alberto Soto

 • Desenvolupador de programari
 • Java Senior Developer
 • Professor amb experiència a Grau Superior de Cicles d’informàtica

Àrea

FP. Informàtica i comunicacions

Modalitat

Formació per àmbits