FA 2580

Línia estratègica

PQ 1620 4 Educació inclusiva

Destinataris

 1. Equips de suport (PT / AL / AD) de primària i secundària.
 2. Orientadors de centres educatius i membres d’EOEP de primària i secundària.
 3. Professorat en general de primària i secundària.

Criteris de selecció

Si el nombre de sol·licituds supera el de places oferides, els criteris de selecció seran, per aquest ordre:

 1. L’ordre de preferència que figura a l’apartat de DESTINATARIS.
 2. L’ordre d’inscripció.

Objectius

Crear un espai de reflexió pedagògica i d’anàlisi entre docents sobre el model d’escola i de suport. Conèixer experiències de centre que funcionin amb el model inclusiu.

Continguts

 • La inclusió com a model educatiu.
 • Organització i estructura dels suports inclusius.
 • El paper de l’equip de suport.
 • Actuacions per millorar el model de suport de cada centre.

Metodologia

Metodologia activa i participativa, amb dinàmiques de grup per tal d’afavorir debat pedagògic i arribar a acords entre els participants, a partir de la pràctica reflexiva.
En aquest cas, la ponència serà l’experiència del CEIP Puig de na Fàtima.

Transferència

La transferència consistirà en implantar i experimentar canvis i actuacions concretes i a curt termini a partir del model exposat del centre que participa com a ponent, adaptades a la realitat de cada centre.

Lloc

CEP Menorca (Maó) i CEIP Mestre Duran (Alaior)

Horari

 • CEP Maó – aula formació:
  • Dia 20 de març de 16 a 19 h
 • CEIP Mestre Duran:
  • Dia 27 de març de 16 a 18.30 h
  • 21 d’abril de 16 a 18.30 h
  • 29 d’abril de 16 a 19 h

Inscripció

Podeu fer la inscripció de dia 10 a dia 16 de març de 2020 de la manera següent:

 1. Entrau al Portal del personal https://www.caib.es/pfunciona. El professorat que no disposi de compte d’usuari, no podrà accedir al Portal del Personal. Si teniu problemes per accedir al portal podeu trobar informació a http://weib.caib.es/Suport/solicitud_email/sol_email_.htm. Al menú principal de l’esquerra trobareu Formació dels DOCENTS. Clicau Sol·licitud cursos i seleccionau CEP DE MENORCA.
 2. Us sortirà la llista de totes les activitats. Clicau a l’apartat INSCRIU-TE de l’activitat i emplenau tots els camps del formulari de la sol·licitud. Actualitzau les dades d’acord amb la vostra situació actual si s’escau, especialment el centre de destinació, el correu electrònic i el telèfon (millor un mòbil) ja que seran les dades de contacte per gestionar la inscripció i la llista d’espera.
 3. La llista d’admesos provisional es publicarà dia 17 de març de 2020. Podreu consultar si heu estat admesos cercant aquesta activitat al Portal del personal, al menú de l’esquerra Formació dels DOCENTS, Sol·licitud cursos seleccionant CEP DE MENORCA. La llista d’espera, si s’escau, es publicarà també a la mateixa pàgina.
 4. Una vegada que hagi sortit la llista, si estau admesos, cal confirmar la vostra assistència de dia 17 a dia 18 de març de 2020 a l’apartat Confirma cursos, dins del menú Formació dels DOCENTS. La no confirmació dins aquest termini implicarà la pèrdua de plaça.
 5. La llista d’admesos s’actualitza automàticament en confirmar la inscripció.
 6. Si les places no s’han cobert amb els confirmats es telefonarà a les persones que estiguin a la llista d’espera per estricte ordre de preferència, fins que s’ocupin les places lliures.

IMPORTANT: si una persona confirma i no participa en l’activitat sense una causa justificada, les sol·licituds de participació en altres activitats formatives del mateix curs escolar seran les darreres que es tindran en compte.

Avaluació i certificació

Haver participat activament en totes les sessions de formació.
Haver presentat la proposta de transferència, a la darrera sessió de formació. Haver assistit al 85% de la formació.

Coordinació i informació

Cristina Mercadal
Assessora d’Inclusivitat i Atenció a la diversitat del CEP de Menorca.
cmercadal@cepdemenorca.cat

Formador

Representant del CEIP Puig de na Fàtima de Puigpunyent

Àrea

Atenció a la diversitat

Modalitat

Formació per àmbits