Fec 2578

Línia estratègica

Metodologies d’aprenentatge

Destinataris

 1. Professorat CC Sant Francesc d’Assís.
 2. Altres membres de la comunitat educativa i altre professorat, fins un 10%, que no formi part del claustre. Les persones que estiguin interessades en fer la formació hauran de sol·licitar autorització al CEP (telefonant al 971384408).

Criteris de selecció

Si el nombre de sol·licituds supera el de places oferides, els criteris de selecció seran, per aquest ordre:

 1. L’ordre de preferència que figura a l’apartat de DESTINATARIS.
 2. L’ordre d’inscripció.

Objectius

 • Treballar estructures cooperatives.
 • El.laborar instruments d’avaluació competencial per la competència lingüística.

Continguts

 • Estructures cooperatives.
 • Competència lingüística.
 • Avaluació formativa i formadora.
 • El feedback.
 • Equips d’aprenentatge.

Metodologia

Desenvolupament de dinàmiques de treball cooperatiu, col·laboratiu, posades en comú i prospeccions facilitadores de presa de consciència, consens de l’abast del canvi, elaboració de propostes didàctiques i avaluació de transferència i formació. Contrast amb experts a través de ponència presencial. Posada en comú de materials i recursos utilitzant recursos de GSuite.

Transferència

 • Elaboració de banc d’instruments d’avaluació.
 • Aplicació dels instruments d’avaluació a l’aula.

Lloc

CC Sant Francesc d’Assís

Horari

Dies 28 de gener, 4, 6, 18 i 20 de febrer, 3 i 18 de març de 16 a 19h.

Inscripció

Podeu fer la inscripció de dia 28 de gener a dia 16 de febrer de 2020 de la manera següent:

 1. Entrau al Portal del personal. El professorat que no disposi de compte d’usuari, no podrà accedir al Portal del Personal. Si teniu problemes per accedir al portal podeu trobar informació aquí. Al menú principal de l’esquerra trobareu Formació dels DOCENTS. Clicau Sol·licitud cursos i seleccionau CEP DE MENORCA.
 2. Us sortirà la llista de totes les activitats. Clicau a l’apartat INSCRIU-TE de l’activitat i emplenau tots els camps del formulari de la sol·licitud. Actualitzau les dades d’acord amb la vostra situació actual si s’escau, especialment el centre de destinació, el correu electrònic i el telèfon (millor un mòbil) ja que seran les dades de contacte per gestionar la inscripció i la llista d’espera.
 3. La llista d’admesos provisional es publicarà dia 17 de febrer de 2020. Podreu consultar si heu estat admesos cercant aquesta activitat al Portal del personal, al menú de l’esquerra Formació dels DOCENTS, Sol·licitud cursos seleccionant CEP DE MENORCA. La llista d’espera, si s’escau, es publicarà també a la mateixa pàgina.
 4. Una vegada que hagi sortit la llista, si estau admesos, el CEP confirmarà la vostra assistència.

IMPORTANT: si una persona confirma i no participa en l’activitat sense una causa justificada, les sol·licituds de participació en altres activitats formatives del mateix curs escolar seran les darreres que es tindran en compte.

Avaluació i certificació

Assistència a un mínim del 85% de les sessions presencials de formació, posada en pràctica a l’aula dels materials i propostes didàctiques derivades de la formació i posada en comú de les experiències a l’aula.

Coordinació i informació

Joan Forcada, assessor de Metodologies d’aprenentage i de les didàctiques de l’ensenyament del CEP de Menorca.
jforcada@cepdemenorca.cat

Damià Rotger Florit, professor del CC Sant Francesc d’Assís

Àrea

Totes

Modalitat:

Formació en el centre